ตัดเล็บวันไหนดี 2568 ส่งเสริมบารมีและโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

ตัดเล็บวันไหนดี 2568 ส่งเสริมบารมีและโชคลาภ

ตัดเล็บวันไหนดี 2568 ส่งเสริมบารมีและโชคลาภ บทนำ การตัดเล็บบนนิ้วมือและนิ้วเท้านั้นนอกจากจะช่วยเสริมความสวยงาม ยังมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า วันที่ตัดเล็บมีผลต่อโชคลาภ บารมี และความเป็นสิริมงคลของชีวิต ดังนั้นการเลือกวันที่เหมาะสมในการตัดเล็บจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาดูกันว่าในปี 2568 นี้ วันไหนเหมาะแก่การตัดเล็บมากที่สุด วันที่ไม่ควรตัดเล็บ วันอาทิตย์ เชื่อว่าจะทำให้สูญเสียโชคลาภและมีเคราะห์กรรมตามมา วันจันทร์ เชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองและเจ็บป่วยได้ วันพุธกลางคืน เชื่อว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทะเลาะเบาะแว้ง วันพฤหัสบดี เชื่อว่าจะทำให้เสียโฉมและมีคนนินทาว่าร้าย วันศุกร์กลางคืน เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดีและหมดเสน่ห์ วันที่ควรตัดเล็บ จากความเชื่อแต่โบราณ วันที่ควรตัดเล็บเพื่อเสริมสิริมงคลมีดังนี้ วันอังคาร ช่วยเสริมเสน่ห์และเมตตามหานิยม ทำให้การงานก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เสริมความมั่งคั่งและความร่ำรวย วันพุธกลางวัน ช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จ ทำให้การเงินมั่นคงและมีโอกาสได้ลาภลอย เสริมบารมีและอำนาจวาสนา วันพฤหัสบดีกลางวัน ช่วยเสริมสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ เสริมเสน่ห์และความรักใคร่ วันศุกร์กลางวัน ช่วยเสริมความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เสริมความมั่งคั่งและความร่ำรวย วันเสาร์ ช่วยเสริมความกล้าหาญและความมั่นใจ ทำให้การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ง่ายขึ้น เสริมความแข็งแกร่งของจิตใจและร่างกาย สรุป ความเชื่อเกี่ยวกับวันที่ตัดเล็บเพื่อเสริมสิริมงคลนั้นแม้จะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณ แต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจและถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้การตัดเล็บให้สะอาดและสุขภาพดีนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นควรเลือกวันที่เหมาะสมในการตัดเล็บเพื่อเสริมความมั่นใจและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต […]

ตัดเล็บวันไหนดี 2568 ส่งเสริมบารมีและโชคลาภ

บทนำ

การตัดเล็บบนนิ้วมือและนิ้วเท้านั้นนอกจากจะช่วยเสริมความสวยงาม ยังมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า วันที่ตัดเล็บมีผลต่อโชคลาภ บารมี และความเป็นสิริมงคลของชีวิต ดังนั้นการเลือกวันที่เหมาะสมในการตัดเล็บจึงเป็นเรื่องสำคัญ มาดูกันว่าในปี 2568 นี้ วันไหนเหมาะแก่การตัดเล็บมากที่สุด

วันที่ไม่ควรตัดเล็บ

 • วันอาทิตย์ เชื่อว่าจะทำให้สูญเสียโชคลาภและมีเคราะห์กรรมตามมา
 • วันจันทร์ เชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองและเจ็บป่วยได้
 • วันพุธกลางคืน เชื่อว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและทะเลาะเบาะแว้ง
 • วันพฤหัสบดี เชื่อว่าจะทำให้เสียโฉมและมีคนนินทาว่าร้าย
 • วันศุกร์กลางคืน เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดีและหมดเสน่ห์

วันที่ควรตัดเล็บ

จากความเชื่อแต่โบราณ วันที่ควรตัดเล็บเพื่อเสริมสิริมงคลมีดังนี้

วันอังคาร

 • ช่วยเสริมเสน่ห์และเมตตามหานิยม
 • ทำให้การงานก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง
 • เสริมความมั่งคั่งและความร่ำรวย

วันพุธกลางวัน

 • ช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จ
 • ทำให้การเงินมั่นคงและมีโอกาสได้ลาภลอย
 • เสริมบารมีและอำนาจวาสนา

วันพฤหัสบดีกลางวัน

 • ช่วยเสริมสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน
 • ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ
 • เสริมเสน่ห์และความรักใคร่

วันศุกร์กลางวัน

 • ช่วยเสริมความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ทำให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
 • เสริมความมั่งคั่งและความร่ำรวย

วันเสาร์

 • ช่วยเสริมความกล้าหาญและความมั่นใจ
 • ทำให้การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ง่ายขึ้น
 • เสริมความแข็งแกร่งของจิตใจและร่างกาย

สรุป

ความเชื่อเกี่ยวกับวันที่ตัดเล็บเพื่อเสริมสิริมงคลนั้นแม้จะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณ แต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจและถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้การตัดเล็บให้สะอาดและสุขภาพดีนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นควรเลือกวันที่เหมาะสมในการตัดเล็บเพื่อเสริมความมั่นใจและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

คำค้นที่เกี่ยวข้อง

 • ตัดเล็บวันไหนดี 2568
 • วันตัดเล็บเพื่อเสริมสิริมงคล
 • ความเชื่อเกี่ยวกับวันที่ตัดเล็บ
 • วันที่ควรตัดเล็บ
 • วันที่ไม่ควรตัดเล็บ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.