รวมทุกฤกษ์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ 2568 สำหรับท่านที่ราศีพิจิก
  1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

รวมทุกฤกษ์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ 2568 สำหรับท่านที่ราศีพิจิก

รวมทุกฤกษ์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ 2568 สำหรับท่านที่ราศีพิจิก บทสรุป ตามหลักโหราศาสตร์ ราศีพิจิกควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันอังคาร พุธ และเสาร์ เพื่อเสริมโชคลาภ การเงิน และความมั่งคั่ง ฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในปี 2568 ได้แก่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 21 มีนาคม 18 เมษายน 9 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 29 กรกฎาคม 18 สิงหาคม 15 กันยายน 13 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม ควรเลือกกระเป๋าสตางค์สีที่เป็นมงคลสำหรับราศีพิจิก เช่น สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว บทนำ ตามความเชื่อโบราณ การเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันฤกษ์ดีจะช่วยเสริมโชคลาภ การเงิน และความมั่งคั่งให้กับเจ้าของ สำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิก ควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันธาตุไฟ คือ […]

รวมทุกฤกษ์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ 2568 สำหรับท่านที่ราศีพิจิก

บทสรุป

  • ตามหลักโหราศาสตร์ ราศีพิจิกควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันอังคาร พุธ และเสาร์ เพื่อเสริมโชคลาภ การเงิน และความมั่งคั่ง
  • ฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในปี 2568 ได้แก่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 21 มีนาคม 18 เมษายน 9 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 29 กรกฎาคม 18 สิงหาคม 15 กันยายน 13 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม
  • ควรเลือกกระเป๋าสตางค์สีที่เป็นมงคลสำหรับราศีพิจิก เช่น สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว

บทนำ

ตามความเชื่อโบราณ การเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันฤกษ์ดีจะช่วยเสริมโชคลาภ การเงิน และความมั่งคั่งให้กับเจ้าของ สำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิก ควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันธาตุไฟ คือ วันอังคาร พุธ และเสาร์ เพื่อให้พลังแห่งธาตุไฟช่วยกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคั่ง

FAQ

1. ฤกษ์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์สำหรับราศีพิจิกคือวันไหนบ้าง?
วันอังคาร พุธ และเสาร์

2. วันที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในปี 2568 มีวันไหนบ้าง?
7 กุมภาพันธ์ 21 มีนาคม 18 เมษายน 9 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 29 กรกฎาคม 18 สิงหาคม 15 กันยายน 13 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม

3. การเลือกสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลสำหรับราศีพิจิกมีสีอะไรบ้าง?
สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีแดง และสีเขียว

วันธาตุไฟที่เหมาะสำหรับชาวราศีพิจิก

วันธาตุไฟ ได้แก่ วันอังคาร พุธ และเสาร์ ซึ่งเหมาะสำหรับชาวราศีพิจิก เนื่องจากราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำ การเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันธาตุไฟจะช่วยเพิ่มความสมดุลของธาตุทั้งสอง ช่วยกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคั่ง และนำโชคลาภมาให้

– วันอังคาร เป็นวันที่ปกครองโดยดาวอังคาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความร้อนแรง
– วันพุธ เป็นวันที่ปกครองโดยดาวพุธ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสาร การค้าขาย และการเงิน
– วันเสาร์ เป็นวันที่ปกครองโดยดาวเสาร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความอดทน และความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์มงคลเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ปี 2568

การเลือกวันฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งสำคัญ โดยฤกษ์ที่เหมาะสำหรับชาวราศีพิจิกในปี 2568 ได้แก่

– 7 กุมภาพันธ์ วันอังคาร เวลา 9.39 – 11.19 น.
– 21 มีนาคม วันอังคาร เวลา 13.23 – 15.03 น.
– 18 เมษายน วันพุธ เวลา 10.15 – 11.55 น.
– 9 พฤษภาคม วันพุธ เวลา 13.05 – 14.45 น.
– 6 มิถุนายน วันเสาร์ เวลา 9.35 – 11.15 น.
– 1 กรกฎาคม วันเสาร์ เวลา 13.15 – 14.55 น.
– 29 กรกฎาคม วันเสาร์ เวลา 11.01 – 12.41 น.
– 18 สิงหาคม วันอังคาร เวลา 13.19 – 14.59 น.
– 15 กันยายน วันอังคาร เวลา 10.35 – 12.15 น.
– 13 ตุลาคม วันพุธ เวลา 13.09 – 14.49 น.
– 10 พฤศจิกายน วันพุธ เวลา 10.35 – 12.15 น.
– 8 ธันวาคม วันเสาร์ เวลา 9.35 – 11.15 น.

สีกระเป๋าสตางค์มงคลสำหรับราศีพิจิก

– สีดำ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความลึกลับ และความสง่าง
– สีน้ำตาล เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และความหรูหรา
– สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจ ความจงรักภักดี และความสงบ
– สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความมีชีวิตชีวา และความมุ่งมั่น
– สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และการเติบโต

บทสรุป

สำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิก ควรเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันอังคาร พุธ และเสาร์ เพื่อเสริมโชคลาภ การเงิน และความมั่งคั่ง ฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในปี 2568 ได้แก่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 21 มีนาคม 18 เมษายน 9 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 29 กรกฎาคม 18 สิงหาคม 15 กันยายน 13 ตุลาคม 10 พฤศจิกายน และ 8 ธันวาคม โดยการเลือกกระเป๋าสตางค์สีดำ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีแดง หรือสีเขียว ซึ่งเป็นสีมงคลสำหรับราศีพิจิก จะยิ่งช่วยเพิ่มพลังแห่งความมั่งคั่งและความโชคดีให้กับเจ้าของ

คำสำคัญ

  • เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์
  • ฤกษ์มงคล
  • ราศีพิจิก
  • ปี 2568
  • ความมั่งคั่ง
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.