รวมฤกษ์ทําบุญบ้าน 2568 วันไหนดีเสริมดวงโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct15 May 2024

รวมฤกษ์ทําบุญบ้าน 2568 วันไหนดีเสริมดวงโชคลาภ

รวมฤกษ์ทำบุญบ้าน 2568 วันไหนดีเสริมดวงโชคลาภ บทคัดย่อ บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ทำบุญบ้านในปี 2568 พร้อมทั้งอธิบายความหมายของแต่ละฤกษ์และวิธีการทำบุญบ้านเพื่อเสริมดวงโชคลาภและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย คำนำ การทำบุญบ้านเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าการทำบุญบ้านจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ ดังนั้นจึงมีการกำหนดฤกษ์ทำบุญบ้านขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด คำถามที่พบบ่อย ฤกษ์ทำบุญบ้านคืออะไร ฤกษ์ทำบุญบ้านคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำบุญบ้าน โดยพิจารณาจากวัน วันเดือน ปี และเวลาที่เป็นมงคลตามหลักโหราศาสตร์และความเชื่อทางพุทธศาสนา ต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำบุญบ้าน สิ่งของที่ต้องเตรียมในการทำบุญบ้าน ได้แก่ อาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยไทยธรรมตามกำลังศรัทธา ทำไมต้องทำบุญบ้าน การทำบุญบ้านมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อขจัดสิ่งอัปมงคล เพื่อเสริมดวงโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของผู้อาศัย ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2568 ฤกษ์ประจำวันพระ วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2568 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม […]

รวมฤกษ์ทำบุญบ้าน 2568 วันไหนดีเสริมดวงโชคลาภ

บทคัดย่อ

บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ทำบุญบ้านในปี 2568 พร้อมทั้งอธิบายความหมายของแต่ละฤกษ์และวิธีการทำบุญบ้านเพื่อเสริมดวงโชคลาภและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

คำนำ

การทำบุญบ้านเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าการทำบุญบ้านจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ ดังนั้นจึงมีการกำหนดฤกษ์ทำบุญบ้านขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 1. ฤกษ์ทำบุญบ้านคืออะไร

ฤกษ์ทำบุญบ้านคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำบุญบ้าน โดยพิจารณาจากวัน วันเดือน ปี และเวลาที่เป็นมงคลตามหลักโหราศาสตร์และความเชื่อทางพุทธศาสนา

 1. ต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำบุญบ้าน

สิ่งของที่ต้องเตรียมในการทำบุญบ้าน ได้แก่ อาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยไทยธรรมตามกำลังศรัทธา

 1. ทำไมต้องทำบุญบ้าน

การทำบุญบ้านมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อขจัดสิ่งอัปมงคล เพื่อเสริมดวงโชคลาภ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของผู้อาศัย

ฤกษ์ทำบุญบ้าน 2568

ฤกษ์ประจำวันพระ

 • วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2568
 • วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2568
 • วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2568
 • วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2568
 • วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2568

ฤกษ์วันมงคล

 • วันมงคลที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันมงคลที่ 2 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันมงคลที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2568
 • วันมงคลที่ 4 วันพุธที่ 22 มีนาคม 2568
 • วันมงคลที่ 5 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2568

วิธีทำบุญบ้าน

1. จัดเตรียมสถานที่

ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อย จัดเตรียมสถานที่สำหรับวางของไหว้และที่นั่งสำหรับพระสงฆ์

2. จัดเตรียมของไหว้

จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยไทยธรรมตามกำลังศรัทธา

3. นิมนต์พระสงฆ์

นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป หรือ 10 รูป มานั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์และให้พร

4. ถวายของไหว้

เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว ถวายของไหว้ด้วยความเคารพ โดยถวายธูป เทียน ดอกไม้ อาหารคาวหวาน และผลไม้

5. รับศีลรับพร

หลังจากถวายของไหว้แล้ว นั่งลงรับศีลรับพรจากพระสงฆ์

6. ถวายปัจจัยไทยธรรม

ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามกำลังศรัทธา

ข้อสรุป

การทำบุญบ้านเป็นประเพณีที่ดีงามที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย โดยการกำหนดฤกษ์ทำบุญบ้านจะช่วยให้ได้ผลดีที่สุดตามความเชื่อทางโหราศาสตร์และความเชื่อทางพุทธศาสนา ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะทำบุญบ้านควรพิจารณาฤกษ์ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามวิธีการทำบุญบ้านอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและโชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์ทำบุญบ้าน
 • ทำบุญบ้าน
 • วันมงคล
 • ความเป็นสิริมงคล
 • โชคลาภ
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.