ฤกษ์กระทบดิน 2568 ทำให้งานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

ฤกษ์กระทบดิน 2568 ทำให้งานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ฤกษ์กระทบดิน 2568 ทำให้งานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น สรุป ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือการงานต่างๆ โดยฤกษ์นี้จะช่วยเสริมความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับกิจการของคุณ บทนำ ฤกษ์กระทบดินเป็นความเชื่อโบราณของไทยที่กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ โดยเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดวงดาวและจักรวาลอยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง คำถามที่พบบ่อย ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ตรงกับวันใดบ้าง ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 11.59 น. สิ่งใดบ้างที่ควรทำในช่วงฤกษ์กระทบดิน ควรทำสิ่งมงคล เช่น ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นมงคล สิ่งใดบ้างที่ไม่ควรทำในช่วงฤกษ์กระทบดิน ไม่ควรทำสิ่งอัปมงคล เช่น ด่าว่า ทะเลาะวิวาท หรือทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น 5 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับฤกษ์กระทบดิน การประกอบธุรกิจ การเปิดกิจการใหม่ ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดกิจการใหม่ เพราะจะช่วยเสริมความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจของคุณ การขยายกิจการ หากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากจะช่วยให้กิจการของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น การร่วมลงทุน หากคุณต้องการร่วมลงทุนกับผู้อื่น ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การร่วมลงทุนของคุณประสบความสำเร็จและได้ผลกำไร การเจรจาต่อรอง หากคุณต้องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม […]

ฤกษ์กระทบดิน 2568 ทำให้งานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

สรุป

ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือการงานต่างๆ โดยฤกษ์นี้จะช่วยเสริมความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับกิจการของคุณ

บทนำ

ฤกษ์กระทบดินเป็นความเชื่อโบราณของไทยที่กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ โดยเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดวงดาวและจักรวาลอยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ตรงกับวันใดบ้าง
  ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 11.59 น.
 • สิ่งใดบ้างที่ควรทำในช่วงฤกษ์กระทบดิน
  ควรทำสิ่งมงคล เช่น ไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นมงคล
 • สิ่งใดบ้างที่ไม่ควรทำในช่วงฤกษ์กระทบดิน
  ไม่ควรทำสิ่งอัปมงคล เช่น ด่าว่า ทะเลาะวิวาท หรือทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น

5 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับฤกษ์กระทบดิน

การประกอบธุรกิจ

 • การเปิดกิจการใหม่ ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดกิจการใหม่ เพราะจะช่วยเสริมความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับธุรกิจของคุณ
 • การขยายกิจการ หากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากจะช่วยให้กิจการของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • การร่วมลงทุน หากคุณต้องการร่วมลงทุนกับผู้อื่น ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การร่วมลงทุนของคุณประสบความสำเร็จและได้ผลกำไร
 • การเจรจาต่อรอง หากคุณต้องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้คุณได้ข้อตกลงที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ
 • การลงนามในสัญญา หากคุณต้องการลงนามในสัญญาทางธุรกิจ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้สัญญานั้นมีความราบรื่นและไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

การงาน

 • การสมัครงานใหม่ หากคุณกำลังมองหางานใหม่ ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสมัครงาน เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานที่ตรงใจและเหมาะสมกับคุณ
 • การเลื่อนตำแหน่ง หากคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น
 • การปรับเงินเดือน หากคุณต้องการปรับเงินเดือนในหน้าที่การงาน ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้ปรับเงินเดือนและได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณ
 • การลงทุนในความรู้ หากคุณต้องการลงทุนในความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

การศึกษา

 • การสอบเข้าเรียนต่อ หากคุณต้องการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสอบ เพราะจะช่วยให้คุณสอบได้สำเร็จและได้เรียนในสาขาและสถาบันการศึกษาที่คุณต้องการ
 • การเรียนเพิ่มเติม หากคุณต้องการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเอง ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การวิจัย หากคุณต้องการทำวิจัย ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้วิจัยได้อย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • การเขียนหนังสือ หากคุณต้องการเขียนหนังสือ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้เขียนหนังสือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาตนเอง หากคุณต้องการพัฒนาตนเอง ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณได้พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเดินทาง

 • การเดินทางไกล หากคุณต้องการเดินทางไกล ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทาง เพราะจะช่วยให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและราบรื่น
 • การเดินทางไปต่างประเทศ หากคุณต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและราบรื่น
 • การเดินทางไปทำบุญ หากคุณต้องการเดินทางไปทำบุญ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การทำบุญของคุณได้ผลบุญมากยิ่งขึ้น
 • การเดินทางไปพักผ่อน หากคุณต้องการเดินทางไปพักผ่อน ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การพักผ่อนของคุณมีความสุขและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
 • การเดินทางไปติดต่อธุรกิจ หากคุณต้องการเดินทางไปติดต่อธุรกิจ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยให้การติดต่อธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่ดี

การเสี่ยงโชค

 • การซื้อลอตเตอรี่ หากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ ฤกษ์กระทบดินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณถูกลอตเตอรี่
 • การเล่นหวย หากคุณต้องการเล่นหวย ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณถูกรางวัล
 • การเล่นพนัน หากคุณต้องการเล่นพนัน ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณชนะและได้กำไร
 • การเสี่ยงโชคอื่นๆ หากคุณต้องการเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นๆ ฤกษ์กระทบดินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นกัน เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จ

บทสรุป

ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะจะช่วยเสริมความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับกิจการของคุณ หากคุณกำลังมองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ฤกษ์กระทบดินในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

คำหลัก

 • ฤกษ์กระทบดิน
 • การประกอบธุรกิจ
 • การงาน
 • การศึกษา
 • การเดินทาง
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.