ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนสิงหาคม เสริมดวงการเงิน มั่งคั่ง
 1. ข่าวล่าสุด News
kct12 May 2024

ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนสิงหาคม เสริมดวงการเงิน มั่งคั่ง

ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนสิงหาคม เสริมดวงการเงิน มั่งคั่ง บทสรุป ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนสิงหาคม 2568 มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานมีดวงการเงินมั่งคั่ง โดยมีช่วงเวลาแนะนำหลายช่วงให้เลือก ทั้งช่วงเช้า กลางวัน และเย็น โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีลักษณะเด่นและความหมายแตกต่างกันไป ทั้งในด้านการเงิน การงาน และการใช้ชีวิต บทนำ การเลือกฤกษ์คลอดหรือฤกษ์ผ่าคลอดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทย เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของเด็กที่จะเกิดมา หากต้องการให้ลูกน้อยมีดวงการเงินมั่งคั่ง ร่ำรวย มีทรัพย์สิน เงินทอง ไม่ขาดมือ วันนี้เรามีฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2568 มาฝากกัน FAQ 1. ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดคืออะไร ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคลอดบุตรตามความเชื่อโบราณของไทย โดยเชื่อว่าหากคลอดหรือผ่าคลอดในช่วงเวลานี้ จะส่งผลดีต่อดวงชะตาและชีวิตของเด็ก 2. ทำไมต้องเลือกฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอด การเลือกฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กที่เกิดมามีชีวิตที่ดี มีดวงชะตาที่ดี มีความสุขความเจริญ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต 3. ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดดูอย่างไร การดูฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ โดยจะคำนวณจากวันเดือนปีเกิดของบิดามารดา และวันเวลาที่ต้องการคลอดหรือผ่าคลอด เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ฤกษ์มงคลสำหรับการคลอดและผ่าคลอด ฤกษ์เพชรฤกษ์ ช่วงเวลา: 06.00 – 07.59 น. ลักษณะเด่น: […]

ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนสิงหาคม เสริมดวงการเงิน มั่งคั่ง

บทสรุป

ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนสิงหาคม 2568 มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานมีดวงการเงินมั่งคั่ง โดยมีช่วงเวลาแนะนำหลายช่วงให้เลือก ทั้งช่วงเช้า กลางวัน และเย็น โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีลักษณะเด่นและความหมายแตกต่างกันไป ทั้งในด้านการเงิน การงาน และการใช้ชีวิต

บทนำ

การเลือกฤกษ์คลอดหรือฤกษ์ผ่าคลอดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทย เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของเด็กที่จะเกิดมา หากต้องการให้ลูกน้อยมีดวงการเงินมั่งคั่ง ร่ำรวย มีทรัพย์สิน เงินทอง ไม่ขาดมือ วันนี้เรามีฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2568 มาฝากกัน

FAQ

1. ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดคืออะไร

ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคลอดบุตรตามความเชื่อโบราณของไทย โดยเชื่อว่าหากคลอดหรือผ่าคลอดในช่วงเวลานี้ จะส่งผลดีต่อดวงชะตาและชีวิตของเด็ก

2. ทำไมต้องเลือกฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอด

การเลือกฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กที่เกิดมามีชีวิตที่ดี มีดวงชะตาที่ดี มีความสุขความเจริญ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต

3. ฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดดูอย่างไร

การดูฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ โดยจะคำนวณจากวันเดือนปีเกิดของบิดามารดา และวันเวลาที่ต้องการคลอดหรือผ่าคลอด เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

ฤกษ์มงคลสำหรับการคลอดและผ่าคลอด

ฤกษ์เพชรฤกษ์

 • ช่วงเวลา: 06.00 – 07.59 น.
 • ลักษณะเด่น: เด็กที่เกิดมาจะมีโชคลาภ วาสนาดี มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่เมตตาของผู้พบเห็น และจะนำความโชคดีมาให้กับครอบครัว
 • ความหมาย: เพชรเป็นอัญมณีที่มีค่าสูง จึงเปรียบเสมือนว่าเด็กที่เกิดมาในฤกษ์นี้จะมีคุณค่าสูง มีวาสนาดี และประสบความสำเร็จในชีวิต

ฤกษ์รวย

 • ช่วงเวลา: 10.00 – 11.59 น.
 • ลักษณะเด่น: เด็กที่เกิดมาจะมีดวงการเงินดี มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว มีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ และสามารถหาเงินได้จากหลายทาง
 • ความหมาย: รวย แปลว่า มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ดังนั้นเด็กที่เกิดมาในฤกษ์นี้จึงเชื่อว่าจะมีโชคลาภทางการเงิน มีเงินทองไหลมาเทมา

ฤกษ์มหัศจรรย์

 • ช่วงเวลา: 12.00 – 13.59 น.
 • ลักษณะเด่น: เด็กที่เกิดมาจะมีความฉลาดหลักแหลม มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา และการงาน
 • ความหมาย: มหัศจรรย์ หมายถึง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ดังนั้นเด็กที่เกิดมาในฤกษ์นี้จึงเชื่อว่าจะมีความสามารถพิเศษ มีพรสวรรค์ที่โดดเด่น และประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิด

ฤกษ์โภคทรัพย์

 • ช่วงเวลา: 15.00 – 16.59 น.
 • ลักษณะเด่น: เด็กที่เกิดมาจะมีดวงโชคลาภ มีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองจากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นมรดก ลอตเตอรี่ หรือโชคลาภต่างๆ
 • ความหมาย: โภคทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาโดยง่าย ดังนั้นเด็กที่เกิดมาในฤกษ์นี้จึงเชื่อว่าจะมีโชคลาภทางการเงิน มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย

ฤกษ์มหาสิทธิโชค

 • ช่วงเวลา: 18.00 – 19.59 น.
 • ลักษณะเด่น: เด็กที่เกิดมาจะมีดวงชะตาดี มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภวาสนา และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ความหมาย: มหาสิทธิโชค หมายถึง โชคลาภที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นเด็กที่เกิดมาในฤกษ์นี้จึงเชื่อว่าจะมีชีวิตที่สุขสบาย มีโชคลาภวาสนา และประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

บทสรุป

การเลือกฤกษ์คลอดและฤกษ์ผ่าคลอดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยให้พ่อแม่รู้สึกอุ่นใจว่าลูกน้อยที่เกิดมาจะมีชีวิตที่ดี มีดวงชะตาที่ดี มีความสุขความเจริญ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนให้เด็กเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอด
 • ฤกษ์ผ่าคลอด
 • เดือนสิงหาคม 2568
 • ดวงการเงิน
 • มั่งคั่ง
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.