ฤกษ์งามยามดีสำหรับปลูกบ้าน 2568 ช่วงเวลาที่ดีวันไหนดีดึงดูดทรัพย์
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

ฤกษ์งามยามดีสำหรับปลูกบ้าน 2568 ช่วงเวลาที่ดีวันไหนดีดึงดูดทรัพย์

ฤกษ์งามยามดีสำหรับปลูกบ้าน 2568 ช่วงเวลาที่ดีวันไหนดีดึงดูดทรัพย์ บทสรุป สำหรับผู้ที่วางแผนปลูกสร้างบ้านในปี 2568 ควรพิจารณาฤกษ์งามยามดีเพื่อความเป็นสิริมงคลและดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามา โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายช่วงตลอดปีให้เลือกตามความสะดวกของแต่ละบุคคล คำนำ การปลูกสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงความเป็นมงคลเพื่อความสงบสุขและรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการเลือกฤกษ์งามยามดีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่วางแผนจะสร้างบ้านในปี 2568 คำถามที่พบบ่อย 1. การเลือกฤกษ์ปลูกบ้านสำคัญอย่างไร การเลือกฤกษ์ปลูกบ้านเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นการก่อสร้างตามความเชื่อโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัย 2. มีวิธีการเลือกฤกษ์ปลูกบ้านอย่างไร สามารถเลือกฤกษ์ปลูกบ้านได้จากปฏิทินโหรศาสตร์ไทยโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ฤกษ์มงคล วันธงชัย ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเสวยภพ และ หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์ 3. ควรปลูกบ้านวันไหนในปี 2568 มีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบ้านในปี 2568 หลายช่วง เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม และช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ฤกษ์งามยามดีปลูกบ้าน 2568 1. ฤกษ์สร้างบ้านขึ้นเสาเอก วันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 11.19-13.19 น. วันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 08.39-10.39 […]

ฤกษ์งามยามดีสำหรับปลูกบ้าน 2568 ช่วงเวลาที่ดีวันไหนดีดึงดูดทรัพย์

บทสรุป

สำหรับผู้ที่วางแผนปลูกสร้างบ้านในปี 2568 ควรพิจารณาฤกษ์งามยามดีเพื่อความเป็นสิริมงคลและดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามา โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายช่วงตลอดปีให้เลือกตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

คำนำ

การปลูกสร้างบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงความเป็นมงคลเพื่อความสงบสุขและรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการเลือกฤกษ์งามยามดีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่วางแผนจะสร้างบ้านในปี 2568

คำถามที่พบบ่อย

1. การเลือกฤกษ์ปลูกบ้านสำคัญอย่างไร

การเลือกฤกษ์ปลูกบ้านเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นการก่อสร้างตามความเชื่อโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัย

2. มีวิธีการเลือกฤกษ์ปลูกบ้านอย่างไร

สามารถเลือกฤกษ์ปลูกบ้านได้จากปฏิทินโหรศาสตร์ไทยโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ฤกษ์มงคล วันธงชัย ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเสวยภพ และ หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์

3. ควรปลูกบ้านวันไหนในปี 2568

มีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบ้านในปี 2568 หลายช่วง เช่น ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม และช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

ฤกษ์งามยามดีปลูกบ้าน 2568

1. ฤกษ์สร้างบ้านขึ้นเสาเอก

 • วันที่ 20 มีนาคม 2568 เวลา 11.19-13.19 น.
 • วันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 08.39-10.39 น.
 • วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 09.19-11.19 น.
 • วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.39-12.39 น.
 • วันที่ 30 มีนาคม 2568 เวลา 11.59-13.59 น.

2. ฤกษ์ยกเสาเอก

 • วันที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 08.19-10.19 น.
 • วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 09.39-11.39 น.
 • วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.59-12.59 น.
 • วันที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 12.19-14.19 น.
 • วันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.39-15.39 น.

3. ฤกษ์วางศิลาฤกษ์

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2568 เวลา 08.19-10.19 น.
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2568 เวลา 09.39-11.39 น.
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 10.59-12.59 น.
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 12.19-14.19 น.
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2568 เวลา 13.39-15.39 น.

4. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

 • วันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 08.19-10.19 น.
 • วันที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 09.39-11.39 น.
 • วันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.59-12.59 น.
 • วันที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 12.19-14.19 น.
 • วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 13.39-15.39 น.

5. ฤกษ์ลงเสาเอกบ้านหลังใหม่

 • วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 08.19-10.19 น.
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 09.39-11.39 น.
 • วันที่ 23 ธันวา
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.