ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 ช่วงเวลาที่ดีดึงดูดทรัพย์
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 ช่วงเวลาที่ดีดึงดูดทรัพย์

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 ช่วงเวลาที่ดีดึงดูดทรัพย์ สรุป ปี 2568 นับเป็นปีที่มีฤกษ์ดีในการถือศีลหลายช่วงเวลา ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานด้านบวกสูงส่ง เหมาะแก่การสะสมบุญกุศลและดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต บทนำ การถือศีลเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติละเว้นจากการทำบาปทั้งทางกาย วาจา และใจ ถือเป็นการสั่งสมบุญกุศลที่ได้ผลในระยะยาว โดยเฉพาะในปี 2568 นี้ มีฤกษ์ดีหลายช่วงเวลาที่เหมาะแก่การถือศีลอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงที่พลังงานด้านบวกสูงส่ง ทำให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้น นอกจากจะได้บุญกุศลแล้วยังช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตอีกด้วย คำถามที่พบบ่อย การถือศีลคืออะไร การถือศีลคือการปฏิบัติตามข้อห้ามหรือกฎระเบียบทางศาสนาเพื่อละเว้นการทำบาปและสั่งสมบุญ มีกี่ข้อห้ามในการถือศีล มีข้อห้ามทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่ ปาณาติบาต เวรมณี (ไม่ฆ่าสัตว์) อทินนาทาน เวรมณี (ไม่ลักทรัพย์) กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี (ไม่ประพฤติผิดในกาม) มุสาวาท เวรมณี (ไม่พูดเท็จ) และสุราเมรยมาชมาทิปาเทนา เวรมณี (ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา) จะได้อานิสงส์อะไรจากการถือศีล การถือศีลจะทำให้จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ เพราะละเว้นจากการทำบาป นอกจากนี้ยังช่วยสะสมบุญกุศลและดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตด้วย ช่วงเวลาฤกษ์ดีในการถือศีล 2568 1. วันมาฆบูชา […]

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 ช่วงเวลาที่ดีดึงดูดทรัพย์

สรุป

ปี 2568 นับเป็นปีที่มีฤกษ์ดีในการถือศีลหลายช่วงเวลา ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานด้านบวกสูงส่ง เหมาะแก่การสะสมบุญกุศลและดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

บทนำ

การถือศีลเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติละเว้นจากการทำบาปทั้งทางกาย วาจา และใจ ถือเป็นการสั่งสมบุญกุศลที่ได้ผลในระยะยาว โดยเฉพาะในปี 2568 นี้ มีฤกษ์ดีหลายช่วงเวลาที่เหมาะแก่การถือศีลอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงที่พลังงานด้านบวกสูงส่ง ทำให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้น นอกจากจะได้บุญกุศลแล้วยังช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

 • การถือศีลคืออะไร การถือศีลคือการปฏิบัติตามข้อห้ามหรือกฎระเบียบทางศาสนาเพื่อละเว้นการทำบาปและสั่งสมบุญ
 • มีกี่ข้อห้ามในการถือศีล มีข้อห้ามทั้งสิ้น 5 ข้อ ได้แก่ ปาณาติบาต เวรมณี (ไม่ฆ่าสัตว์) อทินนาทาน เวรมณี (ไม่ลักทรัพย์) กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี (ไม่ประพฤติผิดในกาม) มุสาวาท เวรมณี (ไม่พูดเท็จ) และสุราเมรยมาชมาทิปาเทนา เวรมณี (ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา)
 • จะได้อานิสงส์อะไรจากการถือศีล การถือศีลจะทำให้จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ เพราะละเว้นจากการทำบาป นอกจากนี้ยังช่วยสะสมบุญกุศลและดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตด้วย

ช่วงเวลาฤกษ์ดีในการถือศีล 2568

1. วันมาฆบูชา (8 กุมภาพันธ์ 2568)

 • เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 • เป็นช่วงเวลาที่พลังงานบุญสูงส่ง เหมาะแก่การสั่งสมบุญกุศลต่างๆ รวมถึงการถือศีล
 • ควรถือศีลอย่างน้อย 5 ข้อในช่วงเช้า และอาจเพิ่มข้อถือศีลอุโบสถ (8 ข้อ) ในช่วงบ่าย

2. วันวิสาขบูชา (24 พฤษภาคม 2568)

 • เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
 • เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งความเมตตาและปัญญากระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง
 • เหมาะแก่การถือศีลและเจริญภาวนาเพื่อความสงบสุขและความสำเร็จ

3. วันอาสาฬหบูชา (10 กรกฎาคม 2568)

 • เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
 • เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเข้มแข็ง
 • เหมาะแก่การถือศีลและศึกษาพระธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปัญญา

4. วันเข้าพรรษา (5 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2568)

 • เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะจำวัดอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน
 • เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งความสงบสุขและความสามัคคีแผ่ขยายไปทั่ว
 • เหมาะแก่การถือศีลเพื่อละเว้นจากสิ่งรบกวนต่างๆ และเจริญภาวนาเพื่อความเจริญทางจิตใจ

5. วันออกพรรษา (4 ตุลาคม 2568)

 • เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่พระสงฆ์จะออกจากจำพรรษา
 • เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งความอิสระและความปิติยินดีแผ่ขยายไปทั่ว
 • เหมาะแก่การถือศีลเพื่อแสดงความปีติยินดี และอุทิศส่วนกุศลให้กับพระสงฆ์และผู้มีพระคุณ

สรุป

การถือศีลในฤกษ์ดีปี 2568 จะช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการสั่งสมบุญกุศลในระยะยาว ให้ผลดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังนั้น อย่าพลาดโอกาสดีๆ เหล่านี้ ถือศีลในช่วงเวลาฤกษ์ดีเพื่อความสุขความเจริญในทุกๆ ด้าน

คำหลัก

 • ฤกษ์ดีถือศีล 2568
 • ฤกษ์ดีดึงดูดทรัพย์
 • การถือศีล
 • ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การถือศีล
 • สั่งสมบุญกุศล
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.