ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 วันไหนดีเสริมดวงทั้งปี
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 วันไหนดีเสริมดวงทั้งปี

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 วันไหนดีเสริมดวงทั้งปี การถือศีล ถือเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสงบและสันติในจิตใจของผู้ที่ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้คนจะได้ชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสและเสริมดวงชะตาราศีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในวันสำคัญต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจปรารถนาจะถือศีลในปี 2568 นี้ มาดูฤกษ์ดีที่จะช่วยเสริมดวงทั้งปีกันเลย บทนำ พิธีถือศีลถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา การถือศีลในวันเหล่านี้จะยิ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้ประกอบพิธีกรรมได้รับอานิสงส์แรงกล้าและเสริมดวงทั้งปีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก คำถามที่พบบ่อย 1. การถือศีลคืออะไร การถือศีล คือ การปฏิบัติตนตามข้อห้ามหรือข้อกำหนดต่างๆ โดยโดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึงการปฏิบัติตามศีล 5 ได้แก่ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การละเว้นจากการลักทรัพย์ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการพูดเท็จ และการละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมา 2. ฤกษ์ดีในการถือศีลมีวันไหนบ้าง ฤกษ์ดีในการถือศีลปี 2568 ได้แก่ วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 […]

ฤกษ์ดีที่จะถือศีล 2568 วันไหนดีเสริมดวงทั้งปี

การถือศีล ถือเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสงบและสันติในจิตใจของผู้ที่ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้คนจะได้ชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสและเสริมดวงชะตาราศีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในวันสำคัญต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจปรารถนาจะถือศีลในปี 2568 นี้ มาดูฤกษ์ดีที่จะช่วยเสริมดวงทั้งปีกันเลย

บทนำ

พิธีถือศีลถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา การถือศีลในวันเหล่านี้จะยิ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้ประกอบพิธีกรรมได้รับอานิสงส์แรงกล้าและเสริมดวงทั้งปีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

คำถามที่พบบ่อย

1. การถือศีลคืออะไร

การถือศีล คือ การปฏิบัติตนตามข้อห้ามหรือข้อกำหนดต่างๆ โดยโดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึงการปฏิบัติตามศีล 5 ได้แก่ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การละเว้นจากการลักทรัพย์ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการพูดเท็จ และการละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมา

2. ฤกษ์ดีในการถือศีลมีวันไหนบ้าง

ฤกษ์ดีในการถือศีลปี 2568 ได้แก่

 • วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอาสาฬหบูชา วันที่ 29 กรกฎาคม 2568
 • วันออกพรรษา วันที่ 26 ตุลาคม 2568

3. การถือศีลมีอานิสงส์อย่างไร

การถือศีลนอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบแล้ว ยังมีอานิสงส์ที่ดียิ่งอีกมากมาย เช่น เสริมดวงชะตาราศีให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันภยันตรายต่างๆ ช่วยให้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรมที่ไม่ดี รวมถึงช่วยให้ได้รับโชคลาภและความสำเร็จในชีวิต

ฤกษ์ดีที่จะถือศีลเสริมดวงทั้งปี

1. วันมาฆบูชา

 • วันพระใหญ่ เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ (พระวินัย) แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
 • เหมาะกับการตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานและการเงิน
 • เสริมดวงด้านสุขภาพ ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • ป้องกันภยันตราย ช่วยให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
 • ช่วยให้สมปรารถนา ช่วยให้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา

2. วันวิสาขบูชา

 • วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • เหมาะกับการทำบุญปล่อยสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างกุศลและลดเวรกรรม
 • เสริมดวงด้านความรัก ช่วยให้ความรักราบรื่นและสมหวังดั่งใจ
 • ช่วยให้มีเมตตา ช่วยให้มีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น
 • ป้องกันอุปสรรคและเคราะห์กรรม ช่วยป้องกันอุปสรรคและเคราะห์กรรมทั้งปวง

3. วันอาสาฬหบูชา

 • วันประกาศพระศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา (พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร) แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
 • เหมาะกับการฟังธรรมและเจริญสติ เพื่อเป็นการสั่งสมปัญญาและความรู้แจ้ง
 • เสริมดวงด้านการงาน ช่วยให้การงานเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ
 • ป้องกันความทุกข์และอุปสรรค ช่วยป้องกันความทุกข์และอุปสรรคทั้งปวง
 • ช่วยให้มีปัญญา ช่วยให้มีความฉลาดหลักแหลมและมีปัญญา

4. วันเข้าพรรษา

 • วันจำพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องพักจำพรรษาที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน
 • เหมาะกับการทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ในการจำพรรษา
 • เสริมดวงด้านจิตใจ ช่วยให้จิตใจสงบและผ่องใส
 • ป้องกันเคราะห์กรรม ช่วยป้องกันเคราะห์กรรมที่ไม่ดี
 • ช่วยให้มีอายุยืน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว

5. วันออกพรรษา

 • วันสิ้นสุดการจำพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ออกจากการจำพรรษา
 • เหมาะกับการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เสริมดวงด้านโชคลาภ ช่วยให้มีโชคลาภเข้ามา
 • ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ยากและอุปสรรคทั้งปวง
 • ช่วยให้มีสุขภาพดี ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัย

บทสรุป

การถือศีลเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสงบและสันติในจิตใจ อีกทั้งยังช่วยเสริมดวงชะตาราศีให้ดีขึ้นไปอีกในวันสำคัญต่างๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก การถือศีลในวันฤกษ์ดีที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้ได้รับอานิสงส์อันแรงกล้าและสมปรารถนาในสิ่งที่ตนปรารถนา

คำสำคัญ

 • ถือศีล
 • ฤกษ์ดี
 • เสริมดวง
 • มาฆบูชา
 • วิสาขบูชา
 • อาสาฬหบูชา
 • เข้าพรรษา
 • ออกพรรษา
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.