ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน 2568 เวลาแห่งโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน 2568 เวลาแห่งโชคลาภ

ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน 2568 เวลาแห่งโชคลาภ บทสรุป ปี 2568 ถือเป็นปีนักษัตรปีขาล ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนแปลง จึงเหมาะสำหรับการซ่อมแซมบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมีฤกษ์ดีดังต่อไปนี้ ฤกษ์โภคทรัพย์: 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. ฤกษ์เถาะลง: 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น. ฤกษ์สร้างบ้าน: 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น. บทนำ การซ่อมแซมบ้านเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความสวยงามแล้ว ยังมีความเชื่อว่าสามารถเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำในช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดีฤกษ์มงคล คำถามที่พบบ่อย จะซ่อมแซมบ้านเมื่อไหร่ดี? ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้านในปี 2568 […]

ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน 2568 เวลาแห่งโชคลาภ

บทสรุป

ปี 2568 ถือเป็นปีนักษัตรปีขาล ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนแปลง จึงเหมาะสำหรับการซ่อมแซมบ้านเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมีฤกษ์ดีดังต่อไปนี้

 • ฤกษ์โภคทรัพย์: 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • ฤกษ์เถาะลง: 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น.
 • ฤกษ์สร้างบ้าน: 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.

บทนำ

การซ่อมแซมบ้านเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความสวยงามแล้ว ยังมีความเชื่อว่าสามารถเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำในช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดีฤกษ์มงคล

คำถามที่พบบ่อย

 • จะซ่อมแซมบ้านเมื่อไหร่ดี?
  ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้านในปี 2568 มีดังนี้ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์, 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม และ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม

 • ควรซ่อมแซมส่วนใดของบ้าน?
  ควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ เช่น หลังคา ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า-ประปา

 • ซ่อมแซมบ้านเสร็จแล้วต้องทำพิธีอะไรบ้าง?
  หลังจากซ่อมแซมบ้านเสร็จแล้ว ควรทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้อยู่อาศัย

ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน 2568

1. ฤกษ์โภคทรัพย์

 • ช่วงเวลา: 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • เหมาะสำหรับ: ซ่อมแซมบ้านเพื่อเสริมโชคลาภและความมั่งคั่ง
 • ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมในทิศตะวันตก

2. ฤกษ์เถาะลง

 • ช่วงเวลา: 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 – 16.00 น.
 • เหมาะสำหรับ: ซ่อมแซมบ้านเพื่อเสริมความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคง
 • ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมในทิศตะวันออก

3. ฤกษ์สร้างบ้าน

 • ช่วงเวลา: 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • เหมาะสำหรับ: ซ่อมแซมบ้านเพื่อเสริมความแข็งแรงและความเป็นสิริมงคล
 • ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมในทิศตะวันตกเฉียงใต้

ข้อควรปฏิบัติในการซ่อมแซมบ้าน

 • วางแผนงานให้รอบคอบ เพื่อให้การซ่อมแซมเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
 • เลือกวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 • ว่าจ้างช่างที่มีความชำนาญและน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ซ่อมแซม
 • ทำความสะอาดและเก็บกวาดสถานที่ซ่อมแซมหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว

บทสรุป

การซ่อมแซมบ้านในช่วงฤกษ์ดีฤกษ์มงคลเป็นโอกาสดีที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลและความโชคดีให้กับผู้อยู่อาศัย โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ ก็จะช่วยให้การซ่อมแซมบ้านราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

คำหลัก

 • ฤกษ์ดีซ่อมแซมบ้าน
 • ฤกษ์มงคลซ่อมแซมบ้าน
 • ซ่อมแซมบ้านปี 2568
 • ฤกษ์โภคทรัพย์
 • ฤกษ์สร้างบ้าน
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.