ฤกษ์บวชพระ 2567 ลองดูและบันทึกไว้เพื่อโชคดี
 1. ข่าวล่าสุด News
kct15 May 2024

ฤกษ์บวชพระ 2567 ลองดูและบันทึกไว้เพื่อโชคดี

ฤกษ์บวชพระ 2567 ลองดูและบันทึกไว้เพื่อโชคดี สรุป บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์บวชพระที่เป็นมงคลตลอดปี 2567 พร้อมคำแนะนำและเคล็ดลับในการเตรียมตัว เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น บทนำ การบวชเป็นพระภิกษุเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาและตอบแทนพระคุณบิดามารดา การเลือกฤกษ์บวชที่เป็นมงคลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสุขให้แก่ผู้เข้ารับการบวช คำถามที่พบบ่อย ควรเลือกฤกษ์บวชอย่างไร? เลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดหรือวันสำคัญของผู้เข้ารับการบวช หลีกเลี่ยงฤกษ์ที่ตรงกับวันอัปมงคลหรือวันธงชัย ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการบวช? เตรียมเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผ้าไตร จีวร บาตร รวมถึงเตรียมเงินสำหรับการทำบุญและกิจกรรมอื่นๆ บวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร? อยู่ในวัดและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ศึกษาพระพุทธศาสนา และทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ฤกษ์บวชพระ 2567 1. ฤกษ์มหามงคล เป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง มีโชคลาภและความเจริญก้าวหน้า 2. ฤกษ์มงคล เป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันธาตุของผู้เข้ารับการบวช เช่น วันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ ช่วยให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมงคลแก่ผู้บวช 3. ฤกษ์สะดวก เป็นฤกษ์ที่สะดวกของทั้งผู้เข้ารับการบวชและครอบครัว ช่วยให้การเตรียมตัวและการจัดงานบวชเป็นไปอย่างราบรื่น 4. ฤกษ์สมโภช เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการจัดงานฉลองหลังการบวช ช่วยให้การฉลองเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บวชและครอบครัว 5. ฤกษ์หลีกเลี่ยง ฤกษ์ที่ตรงกับวันอัปมงคล เช่น […]

ฤกษ์บวชพระ 2567 ลองดูและบันทึกไว้เพื่อโชคดี

สรุป

บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์บวชพระที่เป็นมงคลตลอดปี 2567 พร้อมคำแนะนำและเคล็ดลับในการเตรียมตัว เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น

บทนำ

การบวชเป็นพระภิกษุเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาและตอบแทนพระคุณบิดามารดา การเลือกฤกษ์บวชที่เป็นมงคลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสุขให้แก่ผู้เข้ารับการบวช

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรเลือกฤกษ์บวชอย่างไร?
  เลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดหรือวันสำคัญของผู้เข้ารับการบวช หลีกเลี่ยงฤกษ์ที่ตรงกับวันอัปมงคลหรือวันธงชัย
 • ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการบวช?
  เตรียมเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผ้าไตร จีวร บาตร รวมถึงเตรียมเงินสำหรับการทำบุญและกิจกรรมอื่นๆ
 • บวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร?
  อยู่ในวัดและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ศึกษาพระพุทธศาสนา และทำความดีอย่างสม่ำเสมอ

ฤกษ์บวชพระ 2567

1. ฤกษ์มหามงคล

 • เป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
 • ช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรือง มีโชคลาภและความเจริญก้าวหน้า

2. ฤกษ์มงคล

 • เป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันธาตุของผู้เข้ารับการบวช เช่น วันเสาร์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์
 • ช่วยให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นมงคลแก่ผู้บวช

3. ฤกษ์สะดวก

 • เป็นฤกษ์ที่สะดวกของทั้งผู้เข้ารับการบวชและครอบครัว
 • ช่วยให้การเตรียมตัวและการจัดงานบวชเป็นไปอย่างราบรื่น

4. ฤกษ์สมโภช

 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการจัดงานฉลองหลังการบวช
 • ช่วยให้การฉลองเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บวชและครอบครัว

5. ฤกษ์หลีกเลี่ยง

 • ฤกษ์ที่ตรงกับวันอัปมงคล เช่น วันพระจันทร์ดับ วันพระอาทิตย์ดับ
 • ช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งอัปมงคลและความไม่เป็นสิริมงคล

ขั้นตอนการเตรียมตัวบวชพระ

 1. กำหนดวันบวชและฤกษ์: เลือกวันและฤกษ์ที่เป็นมงคล ตรวจสอบความพร้อมของวัดและพระอุปัชฌาย์
 2. เตรียมของใช้: เตรียมผ้าไตร จีวร บาตร และเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ
 3. เตรียมเงิน: เตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบวช ค่าทำบุญ และค่าเลี้ยงพระ
 4. ฝึกฝนการปฏิบัติ: ฝึกฝนการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัด
 5. เตรียมจิตใจ: ตั้งจิตใจให้มั่นคง ศึกษาพระพุทธศาสนา และตั้งใจบวชด้วยความศรัทธา

สรุป

การเตรียมตัวบวชพระด้วยฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสุขให้แก่ผู้เข้ารับการบวช จึงควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น

คำสำคัญ

 • ฤกษ์บวชพระ
 • 2567
 • ฤกษ์มหามงคล
 • ฤกษ์มงคล
 • ฤกษ์สะดวก
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.