ฤกษ์บวชมกราคม 2568 เพื่อเสริมสิริมงคลและสิริมงคล
 1. ข่าวล่าสุด News
kct15 May 2024

ฤกษ์บวชมกราคม 2568 เพื่อเสริมสิริมงคลและสิริมงคล

ฤกษ์บวชมกราคม 2568 เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี บทสรุป เดือนมกราคม 2568 มีฤกษ์ดีสำหรับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์หลายวัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและบารมี ซึ่งฤกษ์เหล่านี้ได้ผ่านการคำนวณจากนักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากตำแหน่งดวงดาวและราศีในช่วงเวลานั้นๆ บทนำ การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและสั่งสมบุญบารมี โดยผู้ที่อุปสมบทจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามศีล 227 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส บริสุทธิ์ และมีปัญญามากยิ่งขึ้น คำถามที่พบบ่อย ฤกษ์บวชที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 คือวันไหน ฤกษ์บวชที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 คือ วันพุธที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น. การเลือกฤกษ์บวชสำคัญอย่างไร การเลือกฤกษ์บวชมีความสำคัญ เพราะเป็นการพิจารณาตำแหน่งดวงดาวและราศีในช่วงเวลาที่จะบวช เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เป็นมงคลและเสริมสิริมงคลแก่ผู้บวช ใครสามารถบวชได้บ้าง ผู้ชายที่เป็นชายโสดที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่มีร่างกายหรือจิตใจไม่สมบูรณ์สามารถบวชได้ วันและเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการบวช วันพุธที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น. วันพุธเป็นวันธงชัยหรือวันแห่งชัยชนะ เวลา 09.09 น. […]

ฤกษ์บวชมกราคม 2568 เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี

บทสรุป

เดือนมกราคม 2568 มีฤกษ์ดีสำหรับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์หลายวัน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและบารมี ซึ่งฤกษ์เหล่านี้ได้ผ่านการคำนวณจากนักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากตำแหน่งดวงดาวและราศีในช่วงเวลานั้นๆ

บทนำ

การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและสั่งสมบุญบารมี โดยผู้ที่อุปสมบทจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามศีล 227 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส บริสุทธิ์ และมีปัญญามากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์บวชที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 คือวันไหน

  • ฤกษ์บวชที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2568 คือ วันพุธที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น.
 • การเลือกฤกษ์บวชสำคัญอย่างไร

  • การเลือกฤกษ์บวชมีความสำคัญ เพราะเป็นการพิจารณาตำแหน่งดวงดาวและราศีในช่วงเวลาที่จะบวช เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เป็นมงคลและเสริมสิริมงคลแก่ผู้บวช
 • ใครสามารถบวชได้บ้าง

  • ผู้ชายที่เป็นชายโสดที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่มีร่างกายหรือจิตใจไม่สมบูรณ์สามารถบวชได้

วันและเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการบวช

วันพุธที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น.

 • วันพุธเป็นวันธงชัยหรือวันแห่งชัยชนะ
 • เวลา 09.09 น. เป็นเวลาที่เป็นมงคลเพราะเลข 9 ถือเป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2568 เวลา 10.09 น.

 • วันพฤหัสบดีเป็นวันครูหรือวันแห่งการศึกษา
 • เวลา 10.09 น. เป็นเวลาที่เป็นมงคลเพราะเลข 10 ถือเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์และความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2568 เวลา 11.09 น.

 • วันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภและความรัก
 • เวลา 11.09 น. เป็นเวลาที่เป็นมงคลเพราะเลข 11 ถือเป็นเลขแห่งความมั่งคั่งและความเจริญ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 12.09 น.

 • วันเสาร์เป็นวันแห่งความมั่นคงและความแข็งแกร่ง
 • เวลา 12.09 น. เป็นเวลาที่เป็นมงคลเพราะเลข 12 ถือเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์และความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 13.09 น.

 • วันอาทิตย์เป็นวันแห่งความรุ่งเรืองและความสุข
 • เวลา 13.09 น. เป็นเวลาที่เป็นมงคลเพราะเลข 13 ถือเป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการบวช

 • การเตรียมตัวก่อนบวช

  • เตรียมเสื้อผ้าสำหรับการบวช เช่น ผ้าสบง จีวร สังฆาฏิและอังสะ
  • เตรียมเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และอื่นๆ
  • โกนผมและขนให้เรียบร้อย
 • การปฏิบัติตนหลังบวช

  • ปฏิบัติตามศีล 227 ข้ออย่างเคร่งครัด
  • ตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
  • หมั่นเจริญสติและภาวนา
 • ประโยชน์ของการบวช

  • ได้สั่งสมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคล
  • ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  • ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบ ผ่องใส บริสุทธิ์ และมีปัญญามากยิ่งขึ้น

บทสรุป

การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในฤกษ์มงคลเดือนมกราคม 2568 เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สั่งสมบุญบารมีและความเป็นสิริมงคล โดยผู้ที่บวชจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและฝึกฝนจิตใจให้สงบ ผ่องใส บริสุทธิ์ และมีปัญญามากยิ่งขึ้น

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • มกราคม 2568
 • บวช
 • สิริมงคล
 • บารมี
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.

Archives