ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct11 May 2024

ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ

ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ บทสรุป ฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนกันยายน 2568 เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกเกิดมาในช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพราะเป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีหลายวัน ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมาโดดเด่น มีความสามารถพิเศษ และประสบความสำเร็จในชีวิต บทนำ การผ่าคลอดเป็นวิธีคลอดบุตรที่แพทย์จะทำการผ่าตัดหน้าท้องและมดลูกของมารดาเพื่อนำทารกออกมา การผ่าคลอดมักจะทำในกรณีที่คุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่สามารถคลอดเองได้ตามปกติ เช่น ทารกตัวใหญ่เกินไป ทารกอยู่ในท่าที่ผิดปกติ หรือมารดาเคยผ่าตัดหน้าท้องมาก่อน สำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกเกิดในช่วงเวลาที่เป็นมงคล การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมาได้ คำถามที่พบบ่อย ฤกษ์ผ่าคลอดคืออะไร ฤกษ์ผ่าคลอดคือช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการผ่าคลอด ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมา ต้องดูฤกษ์ผ่าคลอดล่วงหน้ากี่เดือน ควรดูฤกษ์ผ่าคลอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและนัดหมายกับแพทย์ สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ที่ต้องการได้เสมอหรือไม่ ไม่เสมอไป เพราะในบางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าคลอดฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถรอฤกษ์ได้ ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2568 ฤกษ์เช้า วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 09.09-10.09 น. ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนเก่ง ฉลาด มีไหวพริบ และประสบความสำเร็จด้านการเรียน วันพุธที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 10.09-11.09 น. ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์ […]

ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ

บทสรุป

ฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนกันยายน 2568 เป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกเกิดมาในช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพราะเป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีหลายวัน ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมาโดดเด่น มีความสามารถพิเศษ และประสบความสำเร็จในชีวิต

บทนำ

การผ่าคลอดเป็นวิธีคลอดบุตรที่แพทย์จะทำการผ่าตัดหน้าท้องและมดลูกของมารดาเพื่อนำทารกออกมา การผ่าคลอดมักจะทำในกรณีที่คุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่สามารถคลอดเองได้ตามปกติ เช่น ทารกตัวใหญ่เกินไป ทารกอยู่ในท่าที่ผิดปกติ หรือมารดาเคยผ่าตัดหน้าท้องมาก่อน สำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกเกิดในช่วงเวลาที่เป็นมงคล การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมาได้

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์ผ่าคลอดคืออะไร
  • ฤกษ์ผ่าคลอดคือช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการผ่าคลอด ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เด็กที่เกิดมา
 • ต้องดูฤกษ์ผ่าคลอดล่วงหน้ากี่เดือน
  • ควรดูฤกษ์ผ่าคลอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและนัดหมายกับแพทย์
 • สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ที่ต้องการได้เสมอหรือไม่
  • ไม่เสมอไป เพราะในบางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าคลอดฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถรอฤกษ์ได้

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2568

ฤกษ์เช้า

 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 09.09-10.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนเก่ง ฉลาด มีไหวพริบ และประสบความสำเร็จด้านการเรียน
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 10.09-11.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง และมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 09.09-10.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการกว้างไกล และประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ

ฤกษ์บ่าย

 • วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2568 เวลา 13.09-14.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีโชคลาภ
 • วันพุธที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 14.09-15.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีจิตใจเมตตา มีความกตัญญู และประสบความสำเร็จด้านการเมือง

ฤกษ์เย็น

 • วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 17.09-18.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีคุณธรรม มีจริยธรรม และประสบความสำเร็จด้านการศึกษา
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 17.09-18.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีเสน่ห์ มีความสามารถทางด้านการสื่อสาร และประสบความสำเร็จด้านการค้าขาย
 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 17.09-18.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีโชคลาภ มีฐานะมั่งคั่ง และประสบความสำเร็จด้านการลงทุน

ฤกษ์กลางคืน

 • วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 21.09-22.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีผิวพรรณดี มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม และมีโชคลาภ
 • วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 22.09-23.09 น.
  • ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเกิดมาเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว และประสบความสำเร็จด้านการเกษตร

ข้อควรระวัง

 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจผ่าคลอดตามฤกษ์ที่ต้องการ
 • ควรเลือกแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการผ่าคลอด
 • ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนเข้ารับการผ่าคลอด

สรุป

การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดตามเดือนเกิดของลูกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถช่วยเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้เด็กที่เกิดมาได้ หากคุณกำลังมองหาช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการผ่าคลอด ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2568 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีฤกษ์ดีหลายวันให้คุณได้เลือกตามความต้องการและความเชื่อของคุณ

แท็ก

 • ฤกษ์ผ่าคลอด
 • ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2568
 • ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2568
 • ฤกษ์ผ่าคลอดลูก
 • ฤกษ์ผ่าคลอดเพื่อความเป็นสิริมงคล
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.