ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2567 วันไหนดีตามวันเดือนปีเกิด
 1. ข่าวล่าสุด News
kct12 May 2024

ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2567 วันไหนดีตามวันเดือนปีเกิด

ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2567 วันไหนดีตามวันเดือนปีเกิด คำนำ การตั้งชื่อบุตรหลานเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเชื่อกันว่าชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของบุคคล ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องพิจารณาชื่อให้เหมาะกับวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้างความสุขสมหวังในชีวิต คำถามที่พบบ่อย ควรผ่าคลอดลูกในเวลาใดดีที่สุด ควรผ่าคลอดในช่วงเวลาที่อายุครรภ์ครบ 38-39 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมสำหรับการคลอด สามารถผ่าคลอดได้ตามวันเดือนปีเกิดของลูกหรือไม่ ได้ แต่ต้องเป็นวันเดือนปีเกิดที่เป็นฤกษ์ดีและเหมาะสมกับลูกน้อย ควรพิจารณาอะไรบ้างในการเลือกฤกษ์ผ่าคลอด ควรพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย และวันเดือนปีเกิดของบิดามารดา วันและเวลาฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. เวลา 14.00-16.00 น. วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-10.00 น. เวลา 12.00-14.00 น. เวลา 18.00-20.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00-08.00 น. เวลา […]

ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2567 วันไหนดีตามวันเดือนปีเกิด

คำนำ

การตั้งชื่อบุตรหลานเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเชื่อกันว่าชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของบุคคล ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องพิจารณาชื่อให้เหมาะกับวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้างความสุขสมหวังในชีวิต

คำถามที่พบบ่อย

 1. ควรผ่าคลอดลูกในเวลาใดดีที่สุด
  • ควรผ่าคลอดในช่วงเวลาที่อายุครรภ์ครบ 38-39 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมสำหรับการคลอด
 2. สามารถผ่าคลอดได้ตามวันเดือนปีเกิดของลูกหรือไม่
  • ได้ แต่ต้องเป็นวันเดือนปีเกิดที่เป็นฤกษ์ดีและเหมาะสมกับลูกน้อย
 3. ควรพิจารณาอะไรบ้างในการเลือกฤกษ์ผ่าคลอด
  • ควรพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย และวันเดือนปีเกิดของบิดามารดา

วันและเวลาฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 14.00-16.00 น.

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.
 • เวลา 18.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2567

 • เวลา 06.00-08.00 น.
 • เวลา 14.00-16.00 น.
 • เวลา 20.00-22.00 น.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2567

 • เวลา 12.00-14.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 14.00-16.00 น.

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2567

 • เวลา 12.00-14.00 น.
 • เวลา 18.00-20.00 น.

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

 • เวลา 06.00-08.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 14.00-16.00 น.

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2567

 • เวลา 16.00-18.00 น.
 • เวลา 18.00-20.00 น.

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2567

 • เวลา 06.00-08.00 น.
 • เวลา 10.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 14.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2567

 • เวลา 14.00-16.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2567

 • เวลา 06.00-08.00 น.
 • เวลา 10.00-12.00 น.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2567

 • เวลา 16.00-18.00 น.
 • เวลา 18.00-20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2567

 • เวลา 10.00-12.00 น.
 • เวลา 16.00-18.00 น.

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2567

 • เวลา 08.00-10.00 น.
 • เวลา 12.00-14.00 น.

คำแนะนำ

 • ควรเลือกฤกษ์ผ่าคลอดที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย และเป็นช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับคุณแม่
 • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาอายุครรภ์และความพร้อมในการผ่าคลอดด้วย
 • ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนการผ่าคลอด

บทสรุป

การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดที่เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้กับลูกน้อย และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว ดังนั้นพ่อแม่ควรพิจารณาฤกษ์ผ่าคลอดที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของลูกน้อย และปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมในการผ่าคลอดด้วย

คำหลัก

 • ฤกษ์ผ่าคลอด
 • ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567
 • ชื่อลูกตามวันเกิด
 • ดวงชะตาเด็กแรกเกิด
 • ฤกษ์ผ่าคลอดปี 2567
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.