ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568 เสริมดวงด้านสุขภาพ แข็งแรง
 1. ข่าวล่าสุด News
kct12 May 2024

ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568 เสริมดวงด้านสุขภาพ แข็งแรง

ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568 เสริมดวงด้านสุขภาพ แข็งแรง บทคัดย่อ บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมในปี 2568 ที่เป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลสำหรับการเสริมดวงด้านสุขภาพและความแข็งแรง โดยจะกล่าวถึงหลักการพิจารณาฤกษ์ รวมถึงรายละเอียดของฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้การผ่าตัดศัลยกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและส่งผลดีต่อสุขภาพ บทนำ ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน ฤกษ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี แผลหายเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในระยะยาว คำถามที่พบบ่อย ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมต้องดูอะไรบ้าง? วัน เวลา และสถานที่ผ่าตัด ลัคนาราศี และดวงดาวในดวงชะตาของผู้เข้ารับการผ่าตัด ธาตุเจ้าเรือนลัคนาราศี ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมมีกี่แบบ? ฤกษ์โจโรฤกษ์ ฤกษ์มหาจักร ฤกษ์ศิริมงคล ฤกษ์เทวีฤกษ์ ฤกษ์พิชัยฤกษ์ การผ่าตัดศัลยกรรมต้องถือฤกษ์ทุกครั้งหรือไม่? หากเป็นการผ่าตัดเล็กหรือไม่ต้องดมยาสลบ ไม่จำเป็นต้องถือฤกษ์ แต่หากเป็นการผ่าตัดใหญ่หรือต้องดมยาสลบ ควรหาฤกษ์ที่เหมาะสม ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568 ฤกษ์โจโรฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงหรือยากลำบาก เช่น การผ่าตัดมะเร็ง การผ่าตัดหัวใจ สิ่งที่ควรพิจารณา: วันธงชัย วันอุบาทว์ เวลาโจโรฤกษ์ ทิศโจโรฤกษ์ ฤกษ์มหาจักร เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ […]

ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568 เสริมดวงด้านสุขภาพ แข็งแรง

บทคัดย่อ

บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมในปี 2568 ที่เป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลสำหรับการเสริมดวงด้านสุขภาพและความแข็งแรง โดยจะกล่าวถึงหลักการพิจารณาฤกษ์ รวมถึงรายละเอียดของฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้การผ่าตัดศัลยกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและส่งผลดีต่อสุขภาพ

บทนำ

ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน ฤกษ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี แผลหายเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมต้องดูอะไรบ้าง?

  • วัน เวลา และสถานที่ผ่าตัด
  • ลัคนาราศี และดวงดาวในดวงชะตาของผู้เข้ารับการผ่าตัด
  • ธาตุเจ้าเรือนลัคนาราศี
 • ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมมีกี่แบบ?

  • ฤกษ์โจโรฤกษ์
  • ฤกษ์มหาจักร
  • ฤกษ์ศิริมงคล
  • ฤกษ์เทวีฤกษ์
  • ฤกษ์พิชัยฤกษ์
 • การผ่าตัดศัลยกรรมต้องถือฤกษ์ทุกครั้งหรือไม่?

  • หากเป็นการผ่าตัดเล็กหรือไม่ต้องดมยาสลบ ไม่จำเป็นต้องถือฤกษ์ แต่หากเป็นการผ่าตัดใหญ่หรือต้องดมยาสลบ ควรหาฤกษ์ที่เหมาะสม

ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม 2568

ฤกษ์โจโรฤกษ์

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงหรือยากลำบาก เช่น การผ่าตัดมะเร็ง การผ่าตัดหัวใจ
 • สิ่งที่ควรพิจารณา: วันธงชัย วันอุบาทว์ เวลาโจโรฤกษ์ ทิศโจโรฤกษ์

ฤกษ์มหาจักร

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • สิ่งที่ควรพิจารณา: วันเทวีฤกษ์ วันศุภฤกษ์ วันมงคล เวลามหาจักร ฤกษ์มหาจักร

ฤกษ์ศิริมงคล

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม เช่น การทำตาสองชั้น การเสริมจมูก การดูดไขมัน
 • สิ่งที่ควรพิจารณา: วันธงชัย เวลาศิริมงคล ทิศศิริมงคล

ฤกษ์เทวีฤกษ์

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดที่เกี่ยวกับสรีระความงามของผู้หญิง เช่น การเสริมหน้าอก การทำปากกระจับ
 • สิ่งที่ควรพิจารณา: วันธงชัย เวลาเทวีฤกษ์ ทิศเทวีฤกษ์

ฤกษ์พิชัยฤกษ์

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการหรือความผิดปกติ เช่น การผ่าตัดแยกแฝด การผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด
 • สิ่งที่ควรพิจารณา: วันธงชัย เวลาพิชัยฤกษ์ ทิศพิชัยฤกษ์

สรุป

การผ่าตัดศัลยกรรมเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ดังนั้นการพิจารณาฤกษ์ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ และทำให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรมประเภทต่างๆ ได้จากบทความนี้ เพื่อเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนเข้ารับการผ่าตัด

คำหลัก

 • ฤกษ์ผ่าตัดศัลยกรรม
 • เสริมดวงสุขภาพ
 • สุขภาพแข็งแรง
 • การผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.