ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568 นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568 นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภ

ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568 นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภ บทนำ การรื้อถอนบ้านถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล ฤกษ์ที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภมาสู่ผู้อาศัย ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568 ฤกษ์ที่เหมาะสม: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2568 เวลา 15.09 – 16.09 น. วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.09 – 14.09 น. วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 11.09 – 12.09 น. วันและเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง: วันอังคาร วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลาที่ไม่เป็นมงคล ได้แก่ เวลาพระอาทิตย์ตกดิน เวลากลางคืน และเวลาเที่ยงคืน คำถามที่พบบ่อย ถาม: ฤกษ์รื้อถอนมีผลต่ออะไรบ้าง? ตอบ: ฤกษ์รื้อถอนมีผลต่อความเป็นอยู่ โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองของผู้อาศัย […]

ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568 นำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภ

บทนำ

การรื้อถอนบ้านถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล ฤกษ์ที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภมาสู่ผู้อาศัย

ฤกษ์รื้อถอนบ้าน 2568

ฤกษ์ที่เหมาะสม:

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2568 เวลา 15.09 – 16.09 น.
 • วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.09 – 14.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 11.09 – 12.09 น.

วันและเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง:

 • วันอังคาร วันเสาร์ และวันอาทิตย์
 • เวลาที่ไม่เป็นมงคล ได้แก่ เวลาพระอาทิตย์ตกดิน เวลากลางคืน และเวลาเที่ยงคืน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ฤกษ์รื้อถอนมีผลต่ออะไรบ้าง?

ตอบ: ฤกษ์รื้อถอนมีผลต่อความเป็นอยู่ โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองของผู้อาศัย

ถาม: ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนรื้อถอนบ้าน?

ตอบ: ก่อนรื้อถอนบ้าน ควรเตรียมการต่างๆ เช่น การย้ายข้าวของออกจากบ้าน การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมสถานที่สำหรับเก็บเศษวัสดุ

ถาม: ควรพิจารณาอะไรบ้างเมื่อเลือกฤกษ์รื้อถอน?

ตอบ: เมื่อเลือกฤกษ์รื้อถอน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วันเกิดของเจ้าของบ้าน ทิศทางของบ้าน และหลักฮวงจุ้ย

ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาฤกษ์รื้อถอน

 • วันเกิดของเจ้าของบ้าน: ควรเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดหรือธาตุประจำวันเกิดของเจ้าของบ้าน
 • ทิศทางของบ้าน: ควรเลือกฤกษ์ที่ตรงกับทิศทางที่เป็นมงคลสำหรับบ้าน
 • หลักฮวงจุ้ย: ควรเลือกฤกษ์ที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย เช่น หลีกเลี่ยงการรื้อถอนในทิศทางที่เป็นกาลกิณี
 • สภาพอากาศ: ควรเลือกฤกษ์ที่สภาพอากาศเหมาะสมสำหรับการรื้อถอน
 • ความสะดวกของเจ้าของบ้าน: ควรเลือกฤกษ์ที่สะดวกสำหรับเจ้าของบ้านที่จะดำเนินการรื้อถอน

ข้อควรระวังในการรื้อถอนบ้าน

 • ความปลอดภัย: ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • เศษวัสดุ: เตรียมสถานที่สำหรับเก็บเศษวัสดุและกำจัดอย่างถูกวิธี
 • เสียงรบกวน: ควรแจ้งเพื่อนบ้านล่วงหน้าเกี่ยวกับการรื้อถอนและจัดการเรื่องเสียงรบกวน
 • ปัญหาสุขภาพ: สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและควัน
 • ขยะอันตราย: หากมีขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่หรือสี ควรแยกทิ้งและกำจัดอย่างถูกวิธี

บทสรุป

การรื้อถอนบ้านเป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล ฤกษ์ที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภมาสู่ผู้อาศัย โดยพิจารณาจากวันเกิดของเจ้าของบ้าน ทิศทางของบ้าน หลักฮวงจุ้ย สภาพอากาศ และความสะดวกของเจ้าของบ้าน เพื่อให้การรื้อถอนบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและนำมาซึ่งสิ่งดีๆ ให้กับผู้อาศัย

คำหลัก

 • ฤกษ์รื้อถอนบ้าน
 • วันมงคลรื้อถอนบ้าน 2568
 • หลักฮวงจุ้ยรื้อถอนบ้าน
 • สิริมงคลการรื้อถอนบ้าน
 • ข้อควรระวังในการรื้อถอนบ้าน
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.