ฤกษ์โกนผมไฟเด็ก 2568 วันไหนดีเสริมดวงเฮง
 1. ข่าวล่าสุด News
kct12 May 2024

ฤกษ์โกนผมไฟเด็ก 2568 วันไหนดีเสริมดวงเฮง

ฤกษ์โกนผมไฟเด็ก 2568 วันไหนดีเสริมดวงเฮง สรุป การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมสำคัญของเด็กไทยที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปตามความเชื่อโบราณ โดยในปี 2568 มีวันมงคลที่เหมาะสำหรับการโกนผมไฟจำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันก็มีจุดเด่นและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกวันมงคลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กได้รับพรอันประเสริฐมากที่สุด บทนำ พิธีโกนผมไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากเด็กและนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กอีกด้วย โดยปกติแล้วพิธีโกนผมไฟจะจัดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 1-3 ขวบ โดยจะมีการเตรียมเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน และมีการเชิญพราหมณ์หรือพระสงฆ์มาทำพิธีให้ เพื่อความเป็นสิริมงคล คำถามที่พบบ่อย Q: พิธีโกนผมไฟมีความสำคัญอย่างไร A: พิธีโกนผมไฟมีความสำคัญตามความเชื่อโบราณว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กอีกด้วย Q: ควรโกนผมไฟเด็กเมื่ออายุเท่าไหร่ A: โดยปกติแล้วพิธีโกนผมไฟจะจัดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 1-3 ขวบ แต่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัว Q: ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับพิธีโกนผมไฟ A: เครื่องบูชาที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีโกนผมไฟ ได้แก่ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน และอาจมีของอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่น วันมงคลสำหรับโกนผมไฟปี 2568 1. วันจันทร์ที่ […]

ฤกษ์โกนผมไฟเด็ก 2568 วันไหนดีเสริมดวงเฮง

สรุป

การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมสำคัญของเด็กไทยที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปตามความเชื่อโบราณ โดยในปี 2568 มีวันมงคลที่เหมาะสำหรับการโกนผมไฟจำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันก็มีจุดเด่นและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกวันมงคลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กได้รับพรอันประเสริฐมากที่สุด

บทนำ

พิธีโกนผมไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากเด็กและนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กอีกด้วย โดยปกติแล้วพิธีโกนผมไฟจะจัดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 1-3 ขวบ โดยจะมีการเตรียมเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน และมีการเชิญพราหมณ์หรือพระสงฆ์มาทำพิธีให้ เพื่อความเป็นสิริมงคล

คำถามที่พบบ่อย

Q: พิธีโกนผมไฟมีความสำคัญอย่างไร

A: พิธีโกนผมไฟมีความสำคัญตามความเชื่อโบราณว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กอีกด้วย

Q: ควรโกนผมไฟเด็กเมื่ออายุเท่าไหร่

A: โดยปกติแล้วพิธีโกนผมไฟจะจัดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 1-3 ขวบ แต่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัว

Q: ต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับพิธีโกนผมไฟ

A: เครื่องบูชาที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีโกนผมไฟ ได้แก่ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน และอาจมีของอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

วันมงคลสำหรับโกนผมไฟปี 2568

1. วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2568

 • เป็นวันจันทร์ที่ 3 ของปี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เกิดวันอังคาร พุธ เสาร์
 • เป็นวันแห่งความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง

2. วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

 • เป็นวันศุกร์ที่ 2 ของปี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 • เป็นวันแห่งความรัก ความเมตตา

3. วันพุธที่ 8 มีนาคม 2568

 • เป็นวันพุธที่ 2 ของปี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี
 • เป็นวันแห่งความสำเร็จ ความมั่งคั่ง

4. วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2568

 • เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของปี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์ อังคาร พุธ
 • เป็นวันแห่งความเจริญก้าวหน้า มีอำนาจบารมี

5. วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2568

 • เป็นวันศุกร์ที่ 3 ของปี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
 • เป็นวันแห่งความสุข ความสมหวัง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีโกนผมไฟ

1. เครื่องบูชา

 • ข้าวตอก
 • ดอกไม้
 • ธูป เทียน
 • ผลไม้
 • ขนมหวาน

2. มีดโกนหรือกรรไกร

 • ใช้สำหรับโกนหรือตัดผมของเด็ก

3. ผ้าขาว

 • ใช้สำหรับรองรับเส้นผมที่โกนหรือตัด

4. อ่างน้ำหรือกะละมัง

 • ใช้สำหรับใส่น้ำเพื่อล้างผมของเด็กหลังจากโกนหรือตัด

5. เสื้อผ้าสะอาด

 • ใช้สำหรับเปลี่ยนให้เด็กหลังจากพิธีเสร็จสิ้น

6. อาหารและเครื่องดื่ม

 • ใช้สำหรับเลี้ยงแขกที่มาในพิธี

บทสรุป

การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเด็กไทยมาตั้งแต่โบราณ โดยในปี 2568 มีวันมงคลที่เหมาะสำหรับการโกนผมไฟจำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันก็มีจุดเด่นและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกวันมงคลที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กได้รับพรอันประเสริฐมากที่สุด นอกจากนี้ยังควรเตรียมเครื่องบูชาและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับพิธีอย่างครบถ้วนเพื่อให้พิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์

คำหลัก

 • ฤกษ์โกนผมไฟเด็ก 2568
 • วันมงคลโกนผมไฟเด็ก
 • ความสำคัญของพิธีโกนผมไฟ
 • เครื่องบูชาสำหรับพิธีโกนผมไฟ
 • สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับพิธีโกนผมไฟ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.