วันธงชัย และวันกาลกิณี 2568 เฮงทั้งปี งานไม่มีสะดุด!
 1. ข่าวล่าสุด News
kct15 May 2024

วันธงชัย และวันกาลกิณี 2568 เฮงทั้งปี งานไม่มีสะดุด!

วันธงชัย และวันกาลกิณี 2568 เฮงทั้งปี งานไม่มีสะดุด! บทสรุป ในปี 2568 มีทั้งวันธงชัยและวันกาลกิณี โดยวันธงชัยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ธงชัยทั่วไป ธงชัยที่เป็นมงคลสุด ๆ ธงชัยเจรจาการงาน ธงชัยมหาฤกษ์ และธงชัยฤกษ์ดี ส่วนวันกาลกิณีจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กาลกิณีห้ามทำการมงคล กาลกิณีทั่วไป และกาลกิณีต้องห้าม หากเราหลีกเลี่ยงวันกาลกิณีและเลือกทำกิจกรรมสำคัญในวันธงชัย ก็จะช่วยส่งเสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี 2568 ได้ บทนำ วันธงชัยและวันกาลกิณีเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวันธงชัยถือเป็นวันมงคลเหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น การแต่งงาน การเปิดกิจการ การลงทุน เป็นต้น ส่วนวันกาลกิณีถือเป็นวันอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมสำคัญ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุปสรรคและความไม่ราบรื่นได้ คำถามที่พบบ่อย วันธงชัยและวันกาลกิณีคืออะไร วันธงชัย: วันมงคลที่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ วันกาลกิณี: วันอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมสำคัญ วันธงชัยมีทั้งหมดกี่ประเภท 5 ประเภท: ธงชัยทั่วไป ธงชัยที่เป็นมงคลสุด ๆ ธงชัยเจรจาการงาน […]

วันธงชัย และวันกาลกิณี 2568 เฮงทั้งปี งานไม่มีสะดุด!

บทสรุป

ในปี 2568 มีทั้งวันธงชัยและวันกาลกิณี โดยวันธงชัยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ธงชัยทั่วไป ธงชัยที่เป็นมงคลสุด ๆ ธงชัยเจรจาการงาน ธงชัยมหาฤกษ์ และธงชัยฤกษ์ดี ส่วนวันกาลกิณีจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กาลกิณีห้ามทำการมงคล กาลกิณีทั่วไป และกาลกิณีต้องห้าม หากเราหลีกเลี่ยงวันกาลกิณีและเลือกทำกิจกรรมสำคัญในวันธงชัย ก็จะช่วยส่งเสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี 2568 ได้

บทนำ

วันธงชัยและวันกาลกิณีเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวันธงชัยถือเป็นวันมงคลเหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น การแต่งงาน การเปิดกิจการ การลงทุน เป็นต้น ส่วนวันกาลกิณีถือเป็นวันอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมสำคัญ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุปสรรคและความไม่ราบรื่นได้

คำถามที่พบบ่อย

วันธงชัยและวันกาลกิณีคืออะไร

 • วันธงชัย: วันมงคลที่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • วันกาลกิณี: วันอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมสำคัญ

วันธงชัยมีทั้งหมดกี่ประเภท

 • 5 ประเภท: ธงชัยทั่วไป ธงชัยที่เป็นมงคลสุด ๆ ธงชัยเจรจาการงาน ธงชัยมหาฤกษ์ และธงชัยฤกษ์ดี

วันกาลกิณีมีทั้งหมดกี่ประเภท

 • 3 ประเภท: กาลกิณีห้ามทำการมงคล กาลกิณีทั่วไป และกาลกิณีต้องห้าม

วันธงชัยทั้ง 5 ประเภท

ธงชัยทั่วไป

 • วันที่เหมาะสำหรับกิจกรรมทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนัก
 • เช่น การเดินทาง การทำธุระ การพบปะสังสรรค์
 • ควรหลีกเลี่ยงการทำพิธีกรรมสำคัญ การลงทุน หรือการเริ่มต้นโครงการใหม่

ธงชัยที่เป็นมงคลสุด ๆ

 • วันที่เป็นมงคลสูงสุด เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • เช่น การแต่งงาน การเปิดกิจการ การลงทุน
 • เป็นวันที่โชคลาภและความสำเร็จจะเข้ามาอย่างมากมาย

ธงชัยเจรจาการงาน

 • วันที่เหมาะสำหรับการเจรจาการงาน ธุรกิจ การค้าขาย
 • ช่วยให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
 • ควรหลีกเลี่ยงการเจรจาในเรื่องที่สำคัญมากเกินไป

ธงชัยมหาฤกษ์

 • วันที่เป็นมงคลสูงสุด เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมสำคัญและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่
 • เช่น การแต่งงาน การเปิดบริษัท การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
 • เป็นวันที่โชคลาภและความสำเร็จจะเข้ามาอย่างล้นหลาม

ธงชัยฤกษ์ดี

 • วันที่เหมาะสำหรับกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จและความราบรื่น
 • เช่น การสอบ การทำการสัมภาษณ์งาน การนำเสนอผลงาน
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและโอกาสประสบความสำเร็จ

วันกาลกิณีทั้ง 3 ประเภท

กาลกิณีห้ามทำการมงคล

 • วันที่ห้ามทำพิธีกรรมสำคัญใดๆ ที่เป็นมงคล
 • เช่น การแต่งงาน การเปิดกิจการ การลงทุน
 • อาจทำให้เกิดอุปสรรคและความไม่ราบรื่น

กาลกิณีทั่วไป

 • วันที่ไม่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมสำคัญ
 • เช่น การเจรจาการงาน การสอบ การเดินทางไกล
 • อาจทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้า

กาลกิณีต้องห้าม

 • วันที่ห้ามทำสิ่งใดๆ ที่สำคัญหรือเป็นมงคล
 • เช่น การลงทุน การเปิดกิจการ การแต่งงาน
 • อาจนำมาซึ่งความหายนะและโชคร้าย

บทสรุป

การตรวจสอบวันธงชัยและวันกาลกิณี เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรามีความพร้อมและประสบความสำเร็จในกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี หากเราเลือกทำสิ่งสำคัญในวันธงชัย ก็จะช่วยส่งเสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองได้ โดยควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมสำคัญในวันกาลกิณี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคและความไม่ราบรื่น

คำหลัก

 • วันธงชัย
 • วันกาลกิณี
 • ฤกษ์吉ชัย
 • ความสำเร็จ
 • โชคลาภ
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.