วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา

วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา สรุปประเด็นสำคัญ วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 ที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา ได้แก่ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 บทนำ การพิธีขึ้นบ้านใหม่ถือเป็นฤกษ์สำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยและชีวิตในบ้านหลังใหม่ การเลือกวันดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 ควรเป็นวันที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของบ้านประสบความสำเร็จในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาธุรกิจ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น คำถามที่พบบ่อย ทำไมต้องเลือกวันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่? เพื่อให้การอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีโชคลาภ มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรในการเลือกวันดี? พิจารณาจากวันและเวลาเกิดของเจ้าของบ้าน รวมถึงทิศทางของบ้าน วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 มีวันไหนบ้าง? วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 วันธงชัย ฤกษ์ดีที่เสริมบารมีและความสำเร็จ ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศที่ส่งเสริมด้านการเจรจาต่อรอง เวลา吉 […]

วันไหนเป็นวันดีที่จะพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา

สรุปประเด็นสำคัญ

วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 ที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา ได้แก่ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568

บทนำ

การพิธีขึ้นบ้านใหม่ถือเป็นฤกษ์สำคัญที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยและชีวิตในบ้านหลังใหม่ การเลือกวันดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 ควรเป็นวันที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของบ้านประสบความสำเร็จในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาธุรกิจ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น

คำถามที่พบบ่อย

 • ทำไมต้องเลือกวันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่?
  • เพื่อให้การอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีโชคลาภ
 • มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรในการเลือกวันดี?
  • พิจารณาจากวันและเวลาเกิดของเจ้าของบ้าน รวมถึงทิศทางของบ้าน
 • วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 มีวันไหนบ้าง?
  • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568
  • วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568

วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568

 • วันธงชัย ฤกษ์ดีที่เสริมบารมีและความสำเร็จ
 • ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศที่ส่งเสริมด้านการเจรจาต่อรอง
 • เวลา吉 06.09 – 07.39 น.
 • เวลาห้าม 18.09 – 19.39 น.

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568

 • วันอธิบดี ฤกษ์ดีที่ช่วยเสริมความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ
 • ทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศที่ส่งเสริมด้านการสื่อสารและการเจรจา
 • เวลา吉 07.09 – 08.39 น.
 • เวลาห้าม 17.09 – 18.39 น.

สรุป

วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่ 2568 ที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจาก็คือ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 หากเจ้าของบ้านเลือกวันดีและเวลาที่เหมาะสม ก็จะยิ่งช่วยเสริมสิริมงคลให้กับการอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ และนำมาซึ่งความสำเร็จด้านการติดต่อสื่อสารและการเจรจา

คำหลัก

 • พิธีขึ้นบ้านใหม่
 • วันดีพิธีขึ้นบ้านใหม่
 • 2568
 • การสื่อสารเจรจา
 • ฤกษ์ดี
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.