วันไหนเป็นวันดีที่จะสระผมและตัดผม 2568 เสริมดวงการงาน มั่นคง
 1. ข่าวล่าสุด News
kct15 May 2024

วันไหนเป็นวันดีที่จะสระผมและตัดผม 2568 เสริมดวงการงาน มั่นคง

วันไหนเป็นวันดีที่จะสระผมและตัดผม 2568 เสริมดวงการงาน มั่นคง สรุป การสระผมและตัดผมในวันดีจะช่วยเสริมดวงการงานให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในปี 2568 มีหลายวันที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำและธาตุทอง ซึ่งเป็นธาตุที่ส่งเสริมด้านการงานและความสำเร็จ คำนำ การดูแลเส้นผมถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ แต่ยังส่งผลต่อดวงชะตาอีกด้วย เชื่อกันว่าการสระผมและตัดผมในวันดีจะช่วยเสริมสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาให้ ในปี 2568 มีวันมงคลหลายวันที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมเหล่านี้ คำถามที่พบบ่อย 1. วันไหนเป็นวันดีที่สุดสำหรับการสระผมและตัดผมในปี 2568? วันมงคลที่เหมาะที่สุดคือวันพุธ พฤหัสบดี และเสาร์ โดยเฉพาะวันที่มีธาตุน้ำและธาตุทองสูง เช่น วันที่ 4 มกราคม 2568 (วันพุธ ธาตุน้ำ) และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 (วันพฤหัสบดี ธาตุทอง) 2. ควรหลีกเลี่ยงการสระผมและตัดผมในวันไหน? ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเหล่านี้ในวันอังคาร เนื่องจากเป็นวันธาตุไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงวันที่มีธาตุลมสูง เช่น วันเสาร์บางวัน 3. มีวิธีอื่นใดอีกบ้างในการเสริมดวงการงานนอกจากการสระผมและตัดผม? วิธีอื่นๆ ได้แก่ การไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญตักบาตร […]

วันไหนเป็นวันดีที่จะสระผมและตัดผม 2568 เสริมดวงการงาน มั่นคง

สรุป

การสระผมและตัดผมในวันดีจะช่วยเสริมดวงการงานให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในปี 2568 มีหลายวันที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำและธาตุทอง ซึ่งเป็นธาตุที่ส่งเสริมด้านการงานและความสำเร็จ

คำนำ

การดูแลเส้นผมถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ แต่ยังส่งผลต่อดวงชะตาอีกด้วย เชื่อกันว่าการสระผมและตัดผมในวันดีจะช่วยเสริมสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาให้ ในปี 2568 มีวันมงคลหลายวันที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อย

1. วันไหนเป็นวันดีที่สุดสำหรับการสระผมและตัดผมในปี 2568?

วันมงคลที่เหมาะที่สุดคือวันพุธ พฤหัสบดี และเสาร์ โดยเฉพาะวันที่มีธาตุน้ำและธาตุทองสูง เช่น วันที่ 4 มกราคม 2568 (วันพุธ ธาตุน้ำ) และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 (วันพฤหัสบดี ธาตุทอง)

2. ควรหลีกเลี่ยงการสระผมและตัดผมในวันไหน?

ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเหล่านี้ในวันอังคาร เนื่องจากเป็นวันธาตุไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงวันที่มีธาตุลมสูง เช่น วันเสาร์บางวัน

3. มีวิธีอื่นใดอีกบ้างในการเสริมดวงการงานนอกจากการสระผมและตัดผม?

วิธีอื่นๆ ได้แก่ การไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ภาวนา และการปฏิบัติธรรม

วันมงคลสำหรับการสระผมและตัดผม 2568

1. วันพุธ

 • เป็นวันธาตุน้ำ ซึ่งส่งเสริมด้านความคิด ความจำ และการสื่อสาร
 • เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และการเจรจาทางธุรกิจ
 • วันมงคลในปี 2568: 4 มกราคม, 1 มีนาคม, 5 เมษายน, 3 พฤษภาคม, 31 พฤษภาคม, 28 มิถุนายน, 26 กรกฎาคม, 23 สิงหาคม, 20 กันยายน, 18 ตุลาคม, 15 พฤศจิกายน, 13 ธันวาคม

2. วันพฤหัสบดี

 • เป็นวันธาตุทอง ซึ่งส่งเสริมด้านความมั่งคั่ง ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง
 • เหมาะสำหรับการลงทุน การทำธุรกิจ และการเจรจาต่อรอง
 • วันมงคลในปี 2568: 16 กุมภาพันธ์, 16 มีนาคม, 13 เมษายน, 11 พฤษภาคม, 8 มิถุนายน, 6 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม, 31 สิงหาคม, 28 กันยายน, 26 ตุลาคม, 23 พฤศจิกายน, 21 ธันวาคม

3. วันเสาร์

 • เป็นวันธาตุน้ำ ซึ่งส่งเสริมด้านความคิด ความจำ และการสื่อสาร
 • เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา และการทำสมาธิ
 • วันมงคลในปี 2568: 7 มกราคม, 4 กุมภาพันธ์, 4 มีนาคม, 1 เมษายน, 29 เมษายน, 27 พฤษภาคม, 24 มิถุนายน, 22 กรกฎาคม, 19 สิงหาคม, 16 กันยายน, 14 ตุลาคม, 11 พฤศจิกายน, 9 ธันวาคม

4. วันที่ธาตุน้ำสูง

 • เป็นวันที่เหมาะสำหรับการสระผมและตัดผมเป็นพิเศษ
 • วันธาตุน้ำสูงในปี 2568: 19 มกราคม, 16 กุมภาพันธ์, 18 มีนาคม, 15 เมษายน, 13 พฤษภาคม, 10 มิถุนายน, 8 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม, 2 กันยายน, 30 กันยายน, 28 ตุลาคม, 25 พฤศจิกายน, 23 ธันวาคม

5. วันที่ธาตุทองสูง

 • เป็นวันที่เหมาะสำหรับการเสริมดวงการงานและความสำเร็จ
 • วันธาตุทองสูงในปี 2568: 2 มกราคม, 30 มกราคม, 27 กุมภาพันธ์, 28 มีนาคม, 25 เมษายน, 23 พฤษภาคม, 20 มิถุนายน, 18 กรกฎาคม, 15 สิงหาคม, 12 กันยายน, 10 ตุลาคม, 7 พฤศจิกายน, 5 ธันวาคม

บทสรุป

การสระผมและตัดผมในวันดีจะช่วยเสริมดวงการงานให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในปี 2568 มีวันมงคลหลายวันที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะวันธาตุน้ำและธาตุทอง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเหล่านี้ในวันธาตุลมและวันอังคาร นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ที่สามารถเสริมดวงการงานได้อีกด้วย เช่น การไหว้พระขอพร การทำบุญ และการปฏิบัติธรรม

คำสำคัญ

 • วันมงคลสำหรับสระผม
 • วันมงคลสำหรับตัดผม
 • วันดีเสริมดวงการงาน
 • วันเสริมดวงมั่นคง
 • วันมงคล 2568
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.