เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วงเวลาที่ดีรับทรัพย์ตลอดปี
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วงเวลาที่ดีรับทรัพย์ตลอดปี

เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วงเวลาที่ดีรับทรัพย์ตลอดปี บทคัดย่อ ฤกษ์บวชเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่เหมาะแก่การเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญในชีวิต การบวชในฤกษ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมี ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ และรับทรัพย์ตลอดปี 2568 นี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นพระภิกษุ พร้อมรับทรัพย์ รับความสุข และความโชคดีได้เลยกับฤกษ์ดี ฤกษ์บวช 2568 บทนำ การบวชเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน การบวชไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ และเสริมสร้างสิริมงคลให้กับทั้งตนเองและครอบครัว การเลือกฤกษ์บวชที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมพลังแห่งความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตยิ่งขึ้น คำถามที่พบบ่อย 1. ฤกษ์บวชคืออะไร ฤกษ์บวชคือช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่เหมาะแก่การเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตามความเชื่อของคนไทย โบราณถือว่าการบวชในฤกษ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ วาสนาดี มีโชคลาภ และได้รับการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. ใครที่ควรบวช ชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยทั่วไปผู้ที่บวชได้แก่ ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว ผู้ที่ต้องการทดแทนพระคุณบิดามารดา ผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะ และผู้ที่ต้องการละทางโลก 3. บวชแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไร ผู้ที่บวชแล้วจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องรักษาศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 10 ให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกสมาธิภาวนา […]

เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วงเวลาที่ดีรับทรัพย์ตลอดปี

บทคัดย่อ

ฤกษ์บวชเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่เหมาะแก่การเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญในชีวิต การบวชในฤกษ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมี ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ และรับทรัพย์ตลอดปี 2568 นี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นพระภิกษุ พร้อมรับทรัพย์ รับความสุข และความโชคดีได้เลยกับฤกษ์ดี ฤกษ์บวช 2568

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน การบวชไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ และเสริมสร้างสิริมงคลให้กับทั้งตนเองและครอบครัว การเลือกฤกษ์บวชที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมพลังแห่งความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

1. ฤกษ์บวชคืออะไร
ฤกษ์บวชคือช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่เหมาะแก่การเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตามความเชื่อของคนไทย โบราณถือว่าการบวชในฤกษ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ วาสนาดี มีโชคลาภ และได้รับการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2. ใครที่ควรบวช
ชายไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยทั่วไปผู้ที่บวชได้แก่ ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว ผู้ที่ต้องการทดแทนพระคุณบิดามารดา ผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะ และผู้ที่ต้องการละทางโลก

3. บวชแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ผู้ที่บวชแล้วจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องรักษาศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 10 ให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกสมาธิภาวนา การเจริญสติ และการศึกษาธรรมะ

ฤกษ์บวช 2568

สำหรับปี พ.ศ. 2568 นี้ มีฤกษ์บวชที่เป็นมงคลหลายช่วง ได้แก่

1. ฤกษ์สะเดาะเคราะห์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการล้างเคราะห์ ล้างโศก ล้างสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดไป พร้อมรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

 • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2568 เวลา 06.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 08.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 11.19 น.

2. ฤกษ์มงคล
เป็นฤกษ์ดีที่เหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมสิริมงคล เสริมโชคลาภ วาสนา บารมี

 • วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.09 น.

3. ฤกษ์รับทรัพย์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโชคลาภ รับทรัพย์ รับเงินทองตลอดทั้งปี

 • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 12.09 น.

4. ฤกษ์แก้ปีชง
เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีชงหรือต้องการแก้ปีชง เพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น

 • วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.39 น.
 • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 11.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 13.19 น.

5. ฤกษ์ปฏิบัติธรรม
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ และฝึกเจริญสมาธิภาวนา

 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2568 เวลา 10.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2568 เวลา 12.19 น.

ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังบวช

เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประโยชน์สูงสุด ควรปฏิบัติดังนี้

ก่อนบวช

 • เตรียมจิตใจให้พร้อมด้วยการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจ
 • งดเว้นอบายมุขทั้งปวง เช่น การดื่มสุรา การพนัน การเที่ยวกลางคืน
 • เตรียมเครื่องอัฐบริขารให้พร้อม ได้แก่ ผ้าไตร จีวร สบง สังฆาฏิ อังสะ ประคด สบงกรอง เข็ม
 • เตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

หลังบวช

 • ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ
 • หมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 • ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด
 • หมั่นทำบุญตักบาตร และสร้างกุศลผลบุญต่างๆ
 • เผยแพร่พระพุทธศาสนาและทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นพระภิกษุ

บทสรุป

การบวชเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะช่วยให้เราได้สร้างบุญบารมี เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต และรับทรัพย์รับโชคตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะบวชในปี 2568 นี้ ควรเลือกฤกษ์บวชที่เหมาะกับตนเอง และควรปฏิบัติตนทั้งก่อนและหลังบวชตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างราบรื่น มีประโยชน์สูงสุด และนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และความสำเร็จให้กับชีวิต

คำสำคัญ

 • ฤกษ์บวช
 • บวช
 • พระพุทธศาสนา
 • ธรรมะ
 • สิริมงคล
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.