เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

เช็กเลย ฤกษ์บวช 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ

ฤกษ์บวช 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ บทนำ ฤกษ์บวชเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการบวชพระ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้บวชได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้นการเลือกฤกษ์บวชจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับพุทธศาสนิกชน คำถามที่พบบ่อย บวชแล้วจะได้อะไร? ได้รับความรู้และคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบและเมตตา ได้รับการเคารพยกย่องจากสังคม ใครบ้างที่ควรบวช? ผู้ที่เป็นชายแท้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อม ข้อห้ามในการบวชมีอะไรบ้าง? มีโรคติดต่อร้ายแรง กำลังติดพันในเรื่องชู้สาว เคยล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น ฤกษ์มงคล ฤกษ์เดือนหก เป็นเดือนแห่งการออกพรรษาที่พระสงฆ์จะกลับมาจำพรรษาที่วัดเดิม เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ข้อควรระวัง: เดือนนี้มักมีฝนตกชุก อาจทำให้การเดินทางยากลำบาก ฤกษ์เดือนแปด เป็นเดือนแห่งการเข้าพรรษาที่พระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมและฝึกฝนตนเอง ข้อควรระวัง: ช่วงปลายเดือนอาจมีฝนตกชุกเช่นกัน ฤกษ์เดือนสิบเอ็ด เป็นเดือนแห่งการลอยกระทงที่ผู้คนจะนำกระทงไปลอยในแม่น้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพิ่มโชคลาภ ข้อควรระวัง: ช่วงต้นเดือนอาจมีอากาศหนาวเย็น ฤกษ์เดือนสิบสอง เป็นเดือนแห่งการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชื่อกันว่าจะได้บุญกุศลมาก เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ข้อควรระวัง: เป็นเดือนที่อากาศหนาวจัด ฤกษ์เดือนยี่ เป็นเดือนแห่งการไหว้บรรพบุรุษที่ผู้คนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ข้อควรระวัง: ช่วงปลายเดือนอาจมีอากาศร้อนอบอ้าว บทสรุป การบวชเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้ผู้บวชได้ศึกษาพระธรรม ฝึกฝนตนเอง และสะสมบุญกุศล ดังนั้นจึงควรเลือกฤกษ์บวชที่เหมาะสมกับความตั้งใจของตนเองและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ […]

ฤกษ์บวช 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ

บทนำ

ฤกษ์บวชเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการบวชพระ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้บวชได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนั้นการเลือกฤกษ์บวชจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับพุทธศาสนิกชน

คำถามที่พบบ่อย

 • บวชแล้วจะได้อะไร?
  • ได้รับความรู้และคำสอนทางพระพุทธศาสนา
  • ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบและเมตตา
  • ได้รับการเคารพยกย่องจากสังคม
 • ใครบ้างที่ควรบวช?
  • ผู้ที่เป็นชายแท้
  • มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อม
 • ข้อห้ามในการบวชมีอะไรบ้าง?
  • มีโรคติดต่อร้ายแรง
  • กำลังติดพันในเรื่องชู้สาว
  • เคยล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์เดือนหก

 • เป็นเดือนแห่งการออกพรรษาที่พระสงฆ์จะกลับมาจำพรรษาที่วัดเดิม
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติธรรม
 • ข้อควรระวัง: เดือนนี้มักมีฝนตกชุก อาจทำให้การเดินทางยากลำบาก

ฤกษ์เดือนแปด

 • เป็นเดือนแห่งการเข้าพรรษาที่พระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมและฝึกฝนตนเอง
 • ข้อควรระวัง: ช่วงปลายเดือนอาจมีฝนตกชุกเช่นกัน

ฤกษ์เดือนสิบเอ็ด

 • เป็นเดือนแห่งการลอยกระทงที่ผู้คนจะนำกระทงไปลอยในแม่น้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคา
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพิ่มโชคลาภ
 • ข้อควรระวัง: ช่วงต้นเดือนอาจมีอากาศหนาวเย็น

ฤกษ์เดือนสิบสอง

 • เป็นเดือนแห่งการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เชื่อกันว่าจะได้บุญกุศลมาก
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
 • ข้อควรระวัง: เป็นเดือนที่อากาศหนาวจัด

ฤกษ์เดือนยี่

 • เป็นเดือนแห่งการไหว้บรรพบุรุษที่ผู้คนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
 • ข้อควรระวัง: ช่วงปลายเดือนอาจมีอากาศร้อนอบอ้าว

บทสรุป

การบวชเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้ผู้บวชได้ศึกษาพระธรรม ฝึกฝนตนเอง และสะสมบุญกุศล ดังนั้นจึงควรเลือกฤกษ์บวชที่เหมาะสมกับความตั้งใจของตนเองและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เดือน ปี เวลา และข้อห้ามต่างๆ หากเลือกฤกษ์บวชได้เป็นมงคลแล้ว ก็เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมให้ผู้บวชมีโชคลาภ ความสุข และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

แท็กคำสำคัญ

 • ฤกษ์บวช
 • บวช
 • พระพุทธศาสนา
 • โชคลาภ
 • ความเจริญก้าวหน้า
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.