เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรกันยายน 2568 วันไหนดีเสริมดวงชะตา
 1. ข่าวล่าสุด News
kct11 May 2024

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรกันยายน 2568 วันไหนดีเสริมดวงชะตา

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรกันยายน 2568 วันไหนดีเสริมดวงชะตา สรุปประเด็นหลัก เดือนกันยายน 2568 มี วันฤกษ์ดี ที่เหมาะแก่การคลอดบุตรหลายวัน โดยแต่ละวันมี เกณฑ์ดวงชะตา เฉพาะตัวที่ส่งผลต่อ ลักษณะนิสัย และ โชคชะตา ของเด็กในอนาคต ผู้ปกครองสามารถเลือกวันฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการและความเชื่อของตนได้ บทนำ การคลอดบุตรถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องสุขภาพของทั้งแม่และลูก รวมถึง ฤกษ์ยาม ที่เหมาะสมตามความเชื่อ เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีอนาคตที่สดใส โดยเฉพาะในเดือนกันยายน 2568 ที่มีวันฤกษ์ดีหลายวัน ดังนั้น ผู้ปกครองที่กำลังตั้งครรภ์จึงควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันคลอด คำถามที่พบบ่อย 1. การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรสำคัญอย่างไร การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรเป็นความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าดวงชะตาของเด็กจะได้รับอิทธิพลจากวัน เวลา และสถานที่เกิด ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะนิสัย โชคลาภ และอนาคตของเด็ก 2. มีหลักเกณฑ์การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรอย่างไร หลักเกณฑ์การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรมีหลายปัจจัย เช่น วันเกิดของบิดามารดา นักษัตรของเด็ก ฤกษ์ดาวในแต่ละวัน เป็นต้น 3. จำเป็นต้องเชิญหมอดูมาคำนวณวันฤกษ์คลอดบุตรหรือไม่ ไม่จำเป็น แต่หากผู้ปกครองต้องการความแม่นยำและความมั่นใจ ก็สามารถปรึกษาหมอดูที่มีความชำนาญได้ วันฤกษ์ดีคลอดบุตรเดือนกันยายน […]

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรกันยายน 2568 วันไหนดีเสริมดวงชะตา

สรุปประเด็นหลัก

เดือนกันยายน 2568 มี วันฤกษ์ดี ที่เหมาะแก่การคลอดบุตรหลายวัน โดยแต่ละวันมี เกณฑ์ดวงชะตา เฉพาะตัวที่ส่งผลต่อ ลักษณะนิสัย และ โชคชะตา ของเด็กในอนาคต ผู้ปกครองสามารถเลือกวันฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการและความเชื่อของตนได้

บทนำ

การคลอดบุตรถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องสุขภาพของทั้งแม่และลูก รวมถึง ฤกษ์ยาม ที่เหมาะสมตามความเชื่อ เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีอนาคตที่สดใส โดยเฉพาะในเดือนกันยายน 2568 ที่มีวันฤกษ์ดีหลายวัน ดังนั้น ผู้ปกครองที่กำลังตั้งครรภ์จึงควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันคลอด

คำถามที่พบบ่อย

1. การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรสำคัญอย่างไร
การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรเป็นความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าดวงชะตาของเด็กจะได้รับอิทธิพลจากวัน เวลา และสถานที่เกิด ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะนิสัย โชคลาภ และอนาคตของเด็ก

2. มีหลักเกณฑ์การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรอย่างไร
หลักเกณฑ์การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรมีหลายปัจจัย เช่น วันเกิดของบิดามารดา นักษัตรของเด็ก ฤกษ์ดาวในแต่ละวัน เป็นต้น

3. จำเป็นต้องเชิญหมอดูมาคำนวณวันฤกษ์คลอดบุตรหรือไม่
ไม่จำเป็น แต่หากผู้ปกครองต้องการความแม่นยำและความมั่นใจ ก็สามารถปรึกษาหมอดูที่มีความชำนาญได้

วันฤกษ์ดีคลอดบุตรเดือนกันยายน 2568

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2568 (แรม 6 ค่ำ เดือน 10)

 • เกณฑ์ดวงชะตา: เด็กเกิดวันนี้จะมีสติปัญญาดี ฉลาดเฉลียว รอบรู้ เป็นคนมีเหตุผล

 • จิตใจดี มีเมตตา ไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น

 • มีความซื่อสัตย์ ภักดี ซื่อตรงต่อคนรอบข้าง

 • มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2568 (แรม 8 ค่ำ เดือน 10)

 • เกณฑ์ดวงชะตา: เด็กเกิดวันนี้จะมีความขยันหมั่นเพียร อดทนต่อความยากลำบาก

 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจโอบอ้อมอารี

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีไหวพริบ

 • มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนซื่อสัตย์

วันพุธที่ 6 กันยายน 2568 (แรม 10 ค่ำ เดือน 10)

 • เกณฑ์ดวงชะตา: เด็กเกิดวันนี้จะเป็นคนมั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ

 • มีความทะเยอทะยานสูง ชอบความท้าทาย

 • มีความเป็นผู้นำ ชอบสั่งการผู้อื่น

 • มีความฉลาดหลักแหลม เรียนรู้เร็ว

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2568 (แรม 12 ค่ำ เดือน 10)

 • เกณฑ์ดวงชะตา: เด็กเกิดวันนี้จะมีรูปร่างหน้าตาดี ผิวพรรณผุดผ่อง

 • เป็นคนมีเสน่ห์ มีคนรักใคร่เอ็นดู

 • มีความอ่อนโยน ใจดี ขี้สงสาร

 • มีความเป็นศิลปิน ชอบความสวยงาม

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2568 (แรม 14 ค่ำ เดือน 10)

 • เกณฑ์ดวงชะตา: เด็กเกิดวันนี้จะเป็นคนมีบุญวาสนา ชีวิตมีความสุขสบาย

 • มีความฉลาดหลักแหลม เรียนรู้เร็ว

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีไหวพริบ

 • มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ

สรุป

เดือนกันยายน 2568 มีวันฤกษ์ดีคลอดบุตรหลายวัน ซึ่งแต่ละวันมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองสามารถเลือกวันฤกษ์ที่ตรงกับความต้องการและความเชื่อของตนได้ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของทั้งแม่และลูกเป็นสำคัญ

คำหลัก

 • วันฤกษ์ดีคลอดบุตร
 • เดือนกันยายน 2568
 • เกณฑ์ดวงชะตา
 • สุขภาพแม่และลูก
 • ความเชื่อ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.