เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรพฤศจิกายน 2567 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที
 1. ข่าวล่าสุด News
kct11 May 2024

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรพฤศจิกายน 2567 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรพฤศจิกายน 2567 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที สรุป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทารกและครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบและบันทึกวันฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการคลอดบุตรล่วงหน้า โดยในเดือนพฤศจิกายน 2567 มีวันมงคลที่เหมาะสำหรับการคลอดบุตรหลายวัน ซึ่งแต่ละวันก็จะมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรเลือกวันที่ตรงกับความต้องการและความเชื่อของครอบครัวมากที่สุด เกริ่นนำ การเลือกวันฤกษ์เพื่อคลอดบุตรเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทารกผู้ที่จะถือกำเนิดมา รวมถึงครอบครัวด้วย โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละวัน ทิศทางของลม และความหมายของวันตามคติความเชื่อต่างๆ คำถามที่พบบ่อย ควรเลือกฤกษ์คลอดบุตรล่วงหน้าเมื่อไหร่ ควรเลือกฤกษ์คลอดบุตรล่วงหน้าตั้งแต่ช่วง 3-4 เดือนก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและนัดหมายกับแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ต้องดูฤกษ์คลอดบุตรทั้งฝั่งพ่อและแม่หรือไม่ ตามความเชื่อบางประการ ควรดูฤกษ์คลอดบุตรจากทั้งฝั่งพ่อและแม่ เพื่อให้ได้วันที่เป็นมงคลสำหรับทั้งสองฝ่าย สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ได้หรือไม่ สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อประเมินความพร้อมของทารกในครรภ์และความปลอดภัยของแม่ วันฤกษ์คลอดบุตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ความหมาย: เป็นวันแห่งความสำเร็จ มีชัยชนะเหนืออุปสรรค คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าหาญ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง วันอังคารที่ 7 […]

เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรพฤศจิกายน 2567 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที

สรุป

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทารกและครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบและบันทึกวันฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการคลอดบุตรล่วงหน้า โดยในเดือนพฤศจิกายน 2567 มีวันมงคลที่เหมาะสำหรับการคลอดบุตรหลายวัน ซึ่งแต่ละวันก็จะมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรเลือกวันที่ตรงกับความต้องการและความเชื่อของครอบครัวมากที่สุด

เกริ่นนำ

การเลือกวันฤกษ์เพื่อคลอดบุตรเป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทารกผู้ที่จะถือกำเนิดมา รวมถึงครอบครัวด้วย โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละวัน ทิศทางของลม และความหมายของวันตามคติความเชื่อต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรเลือกฤกษ์คลอดบุตรล่วงหน้าเมื่อไหร่

  • ควรเลือกฤกษ์คลอดบุตรล่วงหน้าตั้งแต่ช่วง 3-4 เดือนก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและนัดหมายกับแพทย์ได้อย่างทันท่วงที
 • ต้องดูฤกษ์คลอดบุตรทั้งฝั่งพ่อและแม่หรือไม่

  • ตามความเชื่อบางประการ ควรดูฤกษ์คลอดบุตรจากทั้งฝั่งพ่อและแม่ เพื่อให้ได้วันที่เป็นมงคลสำหรับทั้งสองฝ่าย
 • สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ได้หรือไม่

  • สามารถผ่าคลอดตามฤกษ์ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อประเมินความพร้อมของทารกในครรภ์และความปลอดภัยของแม่

วันฤกษ์คลอดบุตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2567

 • ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • ความหมาย: เป็นวันแห่งความสำเร็จ มีชัยชนะเหนืออุปสรรค
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าหาญ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2567

 • ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • ความหมาย: เป็นวันแห่งความรู้ ความฉลาด และความมั่งคั่ง
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีสติปัญญาเฉียบแหลม เรียนรู้ได้เร็ว มีความจำดี และมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

 • ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • ความหมาย: เป็นวันแห่งความรัก ความเมตตา และความสุข
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีจิตใจอ่อนโยน อ่อนหวาน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2567

 • ตรงกับวันขึ้น 16 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • ความหมาย: เป็นวันแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และความร่ำรวย
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีความขยันอดทน มีความทะเยอทะยานสูง มีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการเงิน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567

 • ตรงกับวันขึ้น 18 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • ความหมาย: เป็นวันแห่งความมั่นคง ความแข็งแกร่ง และความก้าวหน้า
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด: มีความมั่นใจในตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาพแข็งแรง

บทสรุป

การเลือกวันฤกษ์คลอดบุตรเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา โดยแต่ละครอบครัวสามารถเลือกวันที่ตรงกับความต้องการและความหมายที่ตนต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งแม่และทารก ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปด้วยเพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยสูงสุด

คำหลัก

 • วันฤกษ์คลอดบุตร
 • เดือนพฤศจิกายน 2567
 • วันมงคลคลอดบุตร
 • คุณสมบัติเด็กที่เกิด
 • ประเพณีความเชื่อ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.