เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2568 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที
 1. ข่าวล่าสุด News
kct13 May 2024

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2568 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2568 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปฏิทินฤกษ์ประจำปี 2568 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดตารางงานตลอดทั้งปี บทความนี้จะสรุปวันสำคัญที่สำคัญที่สุดในปี 2568 และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากวันหยุดเพื่อพักผ่อนและฉลองได้อย่างเต็มที่ บทนำ การรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับวันหยุดและวันสำคัญในแต่ละปีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนวันหยุดพักผ่อน การจองเที่ยวบินและที่พัก รวมถึงการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์พิเศษหรือการประชุมทางธุรกิจ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวันหยุดและวันสำคัญในปี 2568 เพื่อช่วยผู้อ่านในการวางแผนล่วงหน้าและใช้เวลาต่างๆ ตลอดทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิผล คำถามที่พบบ่อย วันหยุดนักขัตฤกษ์มีกี่วันในปี 2568 ในปี 2568 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหมด 18 วัน ซึ่งรวมถึงวันหยุดประจำปีที่มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศและวันหยุดทางศาสนา วันไหนเป็นวันหยุดยาวที่สุดในปี 2568 วันหยุดยาวที่สุดในปี 2568 คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะกินเวลา 5 วันตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2568 วันหยุดที่สำคัญที่สุดในปี 2568 คือวันไหน วันหยุดที่สำคัญที่สุดในปี 2568 คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 […]

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2568 กรุณาตรวจสอบและบันทึกทันที

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปฏิทินฤกษ์ประจำปี 2568 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันสำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดตารางงานตลอดทั้งปี บทความนี้จะสรุปวันสำคัญที่สำคัญที่สุดในปี 2568 และให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าและใช้ประโยชน์จากวันหยุดเพื่อพักผ่อนและฉลองได้อย่างเต็มที่

บทนำ

การรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับวันหยุดและวันสำคัญในแต่ละปีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนล่วงหน้าและจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนวันหยุดพักผ่อน การจองเที่ยวบินและที่พัก รวมถึงการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์พิเศษหรือการประชุมทางธุรกิจ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวันหยุดและวันสำคัญในปี 2568 เพื่อช่วยผู้อ่านในการวางแผนล่วงหน้าและใช้เวลาต่างๆ ตลอดทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิผล

คำถามที่พบบ่อย

วันหยุดนักขัตฤกษ์มีกี่วันในปี 2568

ในปี 2568 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหมด 18 วัน ซึ่งรวมถึงวันหยุดประจำปีที่มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศและวันหยุดทางศาสนา

วันไหนเป็นวันหยุดยาวที่สุดในปี 2568

วันหยุดยาวที่สุดในปี 2568 คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะกินเวลา 5 วันตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2568

วันหยุดที่สำคัญที่สุดในปี 2568 คือวันไหน

วันหยุดที่สำคัญที่สุดในปี 2568 คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2568

วันหยุดและวันสำคัญในปี 2568

วันหยุดนักขัตฤกษ์

 • วันขึ้นปีใหม่: 1 มกราคม 2568
 • วันเด็กแห่งชาติ: 14 มกราคม 2568
 • วันมาฆบูชา: 6 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันตรุษจีน: 22 มกราคม 2568
 • วันจักรี: 6 เมษายน 2568
 • วันสงกรานต์: 13-17 เมษายน 2568
 • วันแรงงานแห่งชาติ: 1 พฤษภาคม 2568
 • วันวิสาขบูชา: 26 พฤษภาคม 2568
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: 28 กรกฎาคม 2568
 • วันอาสาฬหบูชา: 14 กรกฎาคม 2568
 • วันเข้าพรรษา: 22 กรกฎาคม 2568
 • วันแม่แห่งชาติ: 12 สิงหาคม 2568
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง: 12 สิงหาคม 2568
 • วันสารทจีน: 16 กันยายน 2568
 • วันออกพรรษา: 25 กันยายน 2568
 • วันปิยมหาราช: 23 ตุลาคม 2568
 • วันลอยกระทง: 7 พฤศจิกายน 2568
 • วันพ่อแห่งชาติ: 5 ธันวาคม 2568
 • วันรัฐธรรมนูญ: 10 ธันวาคม 2568
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: 5 ธันวาคม 2568

วันสำคัญทางศาสนา

 • วันคริสต์มาส: 25 ธันวาคม 2568
 • วันมาฆบูชา: 6 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันวิสาขบูชา: 26 พฤษภาคม 2568
 • วันอาสาฬหบูชา: 14 กรกฎาคม 2568
 • วันเข้าพรรษา: 22 กรกฎาคม 2568
 • วันออกพรรษา: 25 กันยายน 2568
 • วันสารทจีน: 16 กันยายน 2568

วันหยุดและวันสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2568

 • วันวิสาขบูชา: เปลี่ยนจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
 • วันเข้าพรรษา: เปลี่ยนจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2568
 • วันออกพรรษา: เปลี่ยนจากวันที่ 23 กันยายน 2568 เป็นวันที่ 25 กันยายน 2568

ข้อสรุป

ปฏิทินฤกษ์วันดีปี 2568 นำเสนอวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันสำคัญต่างๆ มากมายที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนและเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี การวางแผนล่วงหน้าและจองวันหยุดเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากวันหยุดเหล่านี้และเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่มีค่ากับคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่ การตรวจสอบปฏิทินฤกษ์ประจำปีเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถวางแผนตารางงานและการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

태็กคำสำคัญ

 • ปฏิทินฤกษ์ 2568
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2568
 • วันสำคัญ 2568
 • วันหยุดยาว 2568
 • การวางแผนการเดินทาง
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.