โกนผมไฟวันไหนได้บ้าง 2568 ช่วยดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่ง
 1. ข่าวล่าสุด News
kct12 May 2024

โกนผมไฟวันไหนได้บ้าง 2568 ช่วยดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่ง

โกนผมไฟวันไหนได้บ้าง 2568 ช่วยดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่ง บทสรุป ตามความเชื่อโบราณ วันโกนผมไฟถือเป็นวันมงคลที่สามารถช่วยส่งเสริมโชคลาภ เงินทอง และความมั่งคั่งได้ โดยในปี 2568 นี้ มีวันโกนผมไฟทั้งหมด 12 วัน ได้แก่ วันที่ 13 มกราคม, 11 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม, 10 เมษายน, 8 พฤษภาคม, 5 มิถุนายน, 3 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม, 29 สิงหาคม, 27 กันยายน, 25 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน หากท่านใดต้องการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต เงินทองไหลมาเทมา ก็สามารถเลือกโกนผมไฟในวันดังกล่าวได้ บทนำ การโกนผมไฟเป็นประเพณีความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยเชื่อกันว่าการโกนผมในวันมงคลจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไปจากชีวิต รวมถึงเสริมสร้างสิริมงคล ดึงดูดโชคลาภ เงินทอง และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามา คำถามที่พบบ่อย โกนผมไฟวันไหนดีที่สุด ตามความเชื่อโบราณ […]

โกนผมไฟวันไหนได้บ้าง 2568 ช่วยดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่ง

บทสรุป

ตามความเชื่อโบราณ วันโกนผมไฟถือเป็นวันมงคลที่สามารถช่วยส่งเสริมโชคลาภ เงินทอง และความมั่งคั่งได้ โดยในปี 2568 นี้ มีวันโกนผมไฟทั้งหมด 12 วัน ได้แก่ วันที่ 13 มกราคม, 11 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม, 10 เมษายน, 8 พฤษภาคม, 5 มิถุนายน, 3 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม, 29 สิงหาคม, 27 กันยายน, 25 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน หากท่านใดต้องการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต เงินทองไหลมาเทมา ก็สามารถเลือกโกนผมไฟในวันดังกล่าวได้

บทนำ

การโกนผมไฟเป็นประเพณีความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยเชื่อกันว่าการโกนผมในวันมงคลจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไปจากชีวิต รวมถึงเสริมสร้างสิริมงคล ดึงดูดโชคลาภ เงินทอง และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามา

คำถามที่พบบ่อย

 • โกนผมไฟวันไหนดีที่สุด

ตามความเชื่อโบราณ วันที่ดีที่สุดสำหรับการโกนผมไฟคือวันพุธ เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นวันแห่งโชคลาภและความร่ำรวย

 • ข้อห้ามในการโกนผมไฟ

ไม่ควรโกนผมในวันอังคาร เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการตัดเคราะห์ และไม่ควรโกนผมในช่วงเวลาหัวค่ำถึงเช้ามืด เพราะถือเป็นเวลาแห่งวิญญาณร้าย

 • การเตรียมตัวก่อนโกนผมไฟ

ก่อนการโกนผมไฟ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แล้วทำจิตใจให้สงบผ่องใสเพื่อเตรียมรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

วันโกนผมไฟ 2568

ในปี 2568 นี้ มีวันโกนผมไฟทั้งหมด 12 วัน ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์
 • วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม
 • วันอังคารที่ 10 เมษายน
 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน
 • วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
 • วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม
 • วันจันทร์ที่ 27 กันยายน
 • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน

ความเชื่อและประโยชน์ของการโกนผมไฟ

การโกนผมไฟเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการเชื่อกันว่าการโกนผมไฟจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภ เงินทอง ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่โกน นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการโกนผมไฟจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไปจากชีวิต จึงทำให้ชีวิตมีความราบรื่นมากขึ้น

ประโยชน์ที่อาจได้รับจากการโกนผมไฟ

 • ช่วยส่งเสริมโชคลาภ เงินทอง และความมั่งคั่ง
 • ช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไปจากชีวิต
 • ช่วยเสริมสร้างสิริมงคล ทำให้ชีวิตราบรื่น
 • ช่วยให้จิตใจสงบผ่องใส เพราะเป็นการกระทำที่มีความตั้งใจดี
 • ช่วยให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เพราะได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวเอง

ข้อควรระวังในการโกนผมไฟ

 • ควรเลือกวันและเวลาที่เป็นมงคลสำหรับการโกนผมไฟ
 • ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนการโกนผมไฟ
 • ควรทำจิตใจให้สงบผ่องใสและมีความตั้งใจที่ดี
 • ไม่ควรโกนผมในวันอังคารและช่วงเวลาหัวค่ำถึงเช้ามืด
 • ไม่ควรโกนผมด้วยความโกรธหรือหงุดหงิด เพราะอาจส่งผลเสียต่อตนเอง

บทสรุป

การโกนผมไฟเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภ เงินทอง ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่โกน ในปี 2568 นี้ มีวันโกนผมไฟทั้งหมด 12 วัน ได้แก่ วันที่ 13 มกราคม, 11 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม, 10 เมษายน, 8 พฤษภาคม, 5 มิถุนายน, 3 กรกฎาคม, 31 กรกฎาคม, 29 สิงหาคม, 27 กันยายน, 25 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน ท่านใดที่ต้องการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต เงินทองไหลมาเทมา ก็สามารถเลือกโกนผมไฟในวันดังกล่าวได้

คำหลัก

 • โกนผมไฟ
 • วันโกนผมไฟ 2568
 • เสริมโชคลาภ
 • ความมั่งคั่ง
 • สิริมงคล
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.

Archives