โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568 ช่วงเวลาที่ดีเสริมดวงสุขภาพ
 1. ข่าวล่าสุด News
kct14 May 2024

โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568 ช่วงเวลาที่ดีเสริมดวงสุขภาพ

โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568 ช่วงเวลาที่ดีเสริมดวงสุขภาพ คำนำ การสึกพระเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพระสงฆ์ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ชีวิตในสมณเพศกลับคืนสู่ฆราวาส การเลือกฤกษ์สึกพระจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เสริมดวงชะตา และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต FAQ ถาม: ฤกษ์สึกพระคืออะไร ตอบ: ฤกษ์สึกพระคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสึกจากสมณเพศ เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวและโหราศาสตร์กำหนดว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคล ถาม: ทำไมต้องดูฤกษ์สึกพระ ตอบ: การดูฤกษ์สึกพระช่วยให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสึก ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตา เสริมสุขภาพ และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ถาม: ใครควรดูฤกษ์สึกพระ ตอบ: พระสงฆ์ที่ต้องการสึกจากสมณเพศ ควรดูฤกษ์สึกพระเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่สุด โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568 วันที่เป็นมงคลสำหรับการสึก วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงการเงินที่ดี สุขภาพแข็งแรง วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงความรักที่ดี เดินทางปลอดภัย วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงการงานที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน วันศุกร์ที่ […]

โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568 ช่วงเวลาที่ดีเสริมดวงสุขภาพ

คำนำ

การสึกพระเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพระสงฆ์ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ชีวิตในสมณเพศกลับคืนสู่ฆราวาส การเลือกฤกษ์สึกพระจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เสริมดวงชะตา และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

FAQ

ถาม: ฤกษ์สึกพระคืออะไร
ตอบ: ฤกษ์สึกพระคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสึกจากสมณเพศ เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวและโหราศาสตร์กำหนดว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคล

ถาม: ทำไมต้องดูฤกษ์สึกพระ
ตอบ: การดูฤกษ์สึกพระช่วยให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสึก ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตา เสริมสุขภาพ และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ถาม: ใครควรดูฤกษ์สึกพระ
ตอบ: พระสงฆ์ที่ต้องการสึกจากสมณเพศ ควรดูฤกษ์สึกพระเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่สุด

โปรแกรมดูฤกษ์สึกพระ 2568

วันที่เป็นมงคลสำหรับการสึก

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงการเงินที่ดี สุขภาพแข็งแรง
 • วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงความรักที่ดี เดินทางปลอดภัย
 • วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงการงานที่ดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัย
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการสึก มีดวงโชคลาภที่ดี การเงินคล่องตัว

เวลาที่เป็นมงคลสำหรับการสึก

 • ช่วงเวลาเช้า 08.00-10.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสึก เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีที่สุด
 • ช่วงเวลากลางวัน 12.00-14.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสึก เป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักดี
 • ช่วงเวลาเย็น 16.00-18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสึก เป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานดี
 • ช่วงเวลาย่ำค่ำ 19.00-21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสึก เป็นช่วงเวลาที่ดวงสุขภาพดี
 • ช่วงเวลากลางคืน 22.00-24.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสึก เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ดี

ขั้นตอนการสึกพระ

 • แจ้งความจำนงในการสึกพระกับเจ้าอาวาส
 • ทำพิธีลาสิกขาบท
 • ปลงอาบัติ
 • ถอดผ้าเหลือง
 • ทำพิธีสะเดาะเคราะห์

สรุป

การดูฤกษ์สึกพระเป็นสิ่งสำคัญที่พระสงฆ์ที่ต้องการสึกจากสมณเพศควรคำนึงถึง การเลือกช่วงเวลาที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตา ส่งเสริมสุขภาพ และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วันที่ เวลา และขั้นตอนการสึกพระ เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

คำสำคัญ

 • ฤกษ์สึกพระ
 • สึกพระ
 • พระสงฆ์
 • โหราศาสตร์
 • ดวงชะตา
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

No comments to show.