แคปชั่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ & แก้บน สายบุญสายมูห้ามพลาด!
 1. เทรนด์ Trend
Kts25 January 2024

แคปชั่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ & แก้บน สายบุญสายมูห้ามพลาด!

แคปชั่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกเคารพนับถือ ลูกขอกราบขอพรให้ลูกได้มีโชคมีลาภ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกตั้งใจทำ ขอลูกมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ ขอให้การงานของลูกเจริญรุ่งเรือง ลูกค้าแน่นร้านรวยๆ ปังๆ รวยแบบไม่ทันตั้งตัว ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ลูกสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยที่ลูกใฝ่ฝัน ได้เกรดดีๆ จบการศึกษาไปได้งานดีๆ เงินเดือนสูงๆ ขอลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งปวง ขอลูกมีชีวิตที่ราบรื่น มีความสุข อยู่กับครอบครัวและคนรักไปตลอดกาล แคปชั่นแก้บน แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกขอพรไว้แล้ว ลูกขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ประทานพรให้ลูกสมปรารถนา ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ลูกสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยที่ลูกใฝ่ฝันได้สำเร็จ ลูกจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ดลบันดาลให้กิจการของลูกเจริญรุ่งเรือง ลูกจะทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลูกจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุด ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ชีวิตของลูกราบรื่น มีความสุข ลูกจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและทำแต่สิ่งที่ดี

แคปชั่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกเคารพนับถือ ลูกขอกราบขอพรให้ลูกได้มีโชคมีลาภ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกตั้งใจทำ
 • ขอลูกมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ ขอให้การงานของลูกเจริญรุ่งเรือง ลูกค้าแน่นร้านรวยๆ ปังๆ รวยแบบไม่ทันตั้งตัว
 • ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ลูกสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยที่ลูกใฝ่ฝัน ได้เกรดดีๆ จบการศึกษาไปได้งานดีๆ เงินเดือนสูงๆ
 • ขอลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งปวง
 • ขอลูกมีชีวิตที่ราบรื่น มีความสุข อยู่กับครอบครัวและคนรักไปตลอดกาล

แคปชั่นแก้บน

 • แก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกขอพรไว้แล้ว ลูกขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ประทานพรให้ลูกสมปรารถนา
 • ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ลูกสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยที่ลูกใฝ่ฝันได้สำเร็จ ลูกจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่
 • ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ดลบันดาลให้กิจการของลูกเจริญรุ่งเรือง ลูกจะทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า
 • ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลูกจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุด
 • ลูกขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ช่วยให้ชีวิตของลูกราบรื่น มีความสุข ลูกจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและทำแต่สิ่งที่ดี
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด