สักคิ้ววันไหนดี กุมภาพันธ์ 2567
  1. ดูดวง Horoscope
Kts31 January 2024

สักคิ้ววันไหนดี กุมภาพันธ์ 2567

สักคิ้ววันไหนดี กุมภาพันธ์ 2567 ตามความเชื่อโบราณของไทย มีการกำหนดวันมงคลและอัปมงคลสำหรับการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันมงคลที่เหมาะสำหรับการสักคิ้ว ได้แก่ 1. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันอังคารข้างขึ้น ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์เปิดโลก เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสักคิ้ว 2. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันพุธกลางวัน ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์ราชโภค เหมาะสำหรับการลงทุน ทำธุรกิจ รวมถึงการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล 3. วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันศุกร์กลางคืน ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์โภคทรัพย์ เหมาะสำหรับการเงิน การค้า รวมถึงการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล นอกจากวันมงคลแล้ว ยังมีวันอัปมงคลที่ไม่เหมาะสำหรับการสักคิ้ว ได้แก่ 1. วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันจันทร์แรม ฤกษ์ร้ายประจำวันคือฤกษ์พระกาฬ เหมาะสำหรับการทำลายล้าง ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสักคิ้ว 2. […]

สักคิ้ววันไหนดี กุมภาพันธ์ 2567

ตามความเชื่อโบราณของไทย มีการกำหนดวันมงคลและอัปมงคลสำหรับการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันมงคลที่เหมาะสำหรับการสักคิ้ว ได้แก่

1. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันอังคารข้างขึ้น ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์เปิดโลก เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสักคิ้ว

2. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันพุธกลางวัน ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์ราชโภค เหมาะสำหรับการลงทุน ทำธุรกิจ รวมถึงการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล

3. วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันศุกร์กลางคืน ฤกษ์ดีประจำวันคือฤกษ์โภคทรัพย์ เหมาะสำหรับการเงิน การค้า รวมถึงการสักคิ้ว เพื่อให้ได้คิ้วที่สวยงามและเป็นสิริมงคล

นอกจากวันมงคลแล้ว ยังมีวันอัปมงคลที่ไม่เหมาะสำหรับการสักคิ้ว ได้แก่

1. วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันจันทร์แรม ฤกษ์ร้ายประจำวันคือฤกษ์พระกาฬ เหมาะสำหรับการทำลายล้าง ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสักคิ้ว

2. วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันพุธกลางวัน ฤกษ์ร้ายประจำวันคือฤกษ์ราหูจร เหมาะสำหรับการลงทุน ทำธุรกิจ รวมถึงการสักคิ้ว

3. วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันเสาร์กลางวัน ฤกษ์ร้ายประจำวันคือฤกษ์มหาหงส์ เหมาะสำหรับการทำลายล้าง ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสักคิ้ว

อย่างไรก็ตาม นอกจากวันมงคลและวันอัปมงคลแล้ว ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สภาพผิวหนัง ช่วงเวลาของการพักฟื้น รวมถึงงบประมาณและความพร้อมของสถานที่สักคิ้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด