ฤกษ์หมั้น 2567 ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต
 1. เทรนด์ Trend
Kts12 February 2024

ฤกษ์หมั้น 2567 ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต

พิธีหมั้นเป็นพิธีที่สำคัญในประเพณีไทย เป็นการประกาศว่าคู่รักได้ตกลงปลงใจร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และเป็นการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย การเลือกฤกษ์หมั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตของคู่รักและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ฤกษ์หมั้น 2567 มีหลายวันให้เลือก โดยในแต่ละวันจะมีความหมายและพลังอันเป็นมงคลที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ วันจันทร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความราบรื่น ความมั่นคงในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งความอ่อนโยน ความรักและความเมตตา นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความจงรักภักดีต่อซึ่งกันและกันด้วย วันอังคาร เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความก้าวหน้า ความสำเร็จในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่น นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตด้วย วันพุธ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความฉลาด ความรอบรู้ในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งปัญญา ความเฉลียวฉลาด และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างชาญฉลาดด้วย วันพฤหัสบดี เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งโชคลาภ เงินทอง และความมั่งคั่ง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการเงินด้วย วันศุกร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความสุข ความสมหวังในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งความรัก ความโรแมนติก และความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความสุข ความสมหวังในชีวิตคู่ด้วย วันเสาร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความมั่นคง ความยั่งยืนในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งกฎหมาย ความยุติธรรม และความมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความมั่นคงในชีวิตคู่ด้วย […]

พิธีหมั้นเป็นพิธีที่สำคัญในประเพณีไทย เป็นการประกาศว่าคู่รักได้ตกลงปลงใจร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และเป็นการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย การเลือกฤกษ์หมั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตของคู่รักและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์หมั้น 2567 มีหลายวันให้เลือก โดยในแต่ละวันจะมีความหมายและพลังอันเป็นมงคลที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • วันจันทร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความราบรื่น ความมั่นคงในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งความอ่อนโยน ความรักและความเมตตา นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความจงรักภักดีต่อซึ่งกันและกันด้วย
 • วันอังคาร เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความก้าวหน้า ความสำเร็จในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่น นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตด้วย
 • วันพุธ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความฉลาด ความรอบรู้ในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งปัญญา ความเฉลียวฉลาด และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างชาญฉลาดด้วย
 • วันพฤหัสบดี เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งโชคลาภ เงินทอง และความมั่งคั่ง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านการเงินด้วย
 • วันศุกร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความสุข ความสมหวังในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งความรัก ความโรแมนติก และความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความสุข ความสมหวังในชีวิตคู่ด้วย
 • วันเสาร์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความมั่นคง ความยั่งยืนในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งกฎหมาย ความยุติธรรม และความมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความมั่นคงในชีวิตคู่ด้วย
 • วันอาทิตย์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความสงบสุข ความร่มเย็นในชีวิตคู่ เพราะเป็นวันแห่งความสุข ความสันติภาพ และความสามัคคี นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คู่รักมีความสงบสุข ความร่มเย็นในชีวิตคู่ด้วย

ดังนั้น ฤกษ์หมั้น 2567 ที่ดีที่สุด คือฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันเกิดของคู่รัก หรือเป็นวันที่มีความหมายดีสำหรับคู่รัก เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตของคู่รักและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง# ฤกษ์หมั้น 2567 ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต

บทนำ

การหมั้นเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในชีวิตคู่ เพราะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคู่รักทั้งสองต่อญาติพี่น้องและแขกเหรื่อว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การหมั้นในแต่ละปีจะมีฤกษ์ที่เหมาะสมแตกต่างกันไป โดยในปี 2567 นี้มีฤกษ์หมั้นที่ถือว่าเป็นมงคลหลายช่วงด้วยกัน เช่น

ฤกษ์หมั้น 2567 ที่เป็นมงคล

 • ประเพณีหมั้น หมั้น หมายถึง การหมั้นของชายและหญิงก่อนการแต่งงาน แต่เดิมนิยมทำเพื่อเป็นการสัญญาว่าหญิงและชายจะอยู่ร่วมกันในอนาคต
 • เทศกาลหมั้น หมายถึง ฤดูหมั้น เป็นช่วงเวลาที่คู่รักหมั้นหมายกัน หมั้น ทุกปีจะมีฤดูหมั้น 8 ครั้ง แต่ละฤดูจะนาน 2 วัน วันที่เลือกเป็นวันที่มงคล ใช้คำทำนายเวลาจากสิบสองปฏิทินในปีนั้นเพื่อเลือก
 • ปีนักษัตรหมั้นหมาย หมายถึง 12 ปีของสัตว์ต่างๆ ในระบบปฏิทินแบบหมุนเวียนของจีน ตามคติการนับถือปีนักษัตร มีความเชื่อว่าปีเกิดของบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ วิถีชีวิต และดวงชะตา
 • ลักษณะหมั้น หมายถึง สภาวะทางกายภาพของผู้หมั้นหมาย

เคล็ดลับการเลือกฤกษ์หมั้นมงคล

 • เลือกฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันเกิดของคู่รักทั้งสอง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้แข็งแกร่ง มีชีวิตคู่ที่ราบรื่น
 • เลือกฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันคล้ายวันแต่งงานของบิดา มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้มั่นคงยิ่งขึ้น
 • เลือกฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันพระใหญ่ วันตรุษจีน หรือวันสงกรานต์ เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • เลือกฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันธงชัย เช่น วันเกิดของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้มีเกียรติยศ ชื่อเสียง และความรุ่งเรือง
 • เลือกฤกษ์หมั้นที่ตรงกับวันข้างขึ้น เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ชีวิตคู่ราบรื่น และมีความสุขตลอดไป

ประโยชน์ของการหมั้น

 • เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคู่รักทั้งสองต่อญาติพี่น้องและแขกเหรื่อว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
 • เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคู่รักทั้งสองว่าจะไม่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่น
 • เป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
 • เป็นการเสริมดวงชะตาของคู่รักทั้งสองให้ชีวิตคู่ราบรื่น
 • เป็นการสะสมแต้มบุญให้กับคู่รักทั้งสองเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

สรุป

การหมั้นเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในชีวิตคู่ เพราะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคู่รักทั้งสองว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และการเลือกฤกษ์หมั้นที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคู่รักให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุขตลอดไป

คีย์เวิร์ด

 • ฤกษ์หมั้น 2567
 • เลือกฤกษ์หมั้น
 • ประเพณีหมั้น
 • เทศกาลหมั้น
 • ปีนักษัตรหมั้นหมาย
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด