ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน 2567 ตามวันเกิดของคุณ
 1. เทรนด์ Trend
Kts12 February 2024

ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน 2567 ตามวันเกิดของคุณ

ฤกษ์ยกเสาเอก คือฤกษ์ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะการยกเสาเอก ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดของบ้าน โดยจะต้องเลือกวันที่เป็นมงคลและเหมาะสมกับวันเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่เย็นเป็นสุข วันเกิด เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของคนไทย เชื่อกันว่าวันเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของชะตาชีวิต ดังนั้นการเลือกฤกษ์ยกเสาเอกตามวันเกิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ เพื่อความมั่นใจ ในการเลือกฤกษ์ยกเสาเอกตามวันเกิด คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์หรือดูวันจากปฏิทินโหราศาสตร์ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับคุณ ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ตามวันเกิดของคุณ วันอาทิตย์ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันจันทร์ (วันพุธที่ 25 มกราคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ วันอังคาร (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ วันพุธ (วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันพฤหัสบดี […]

 1. ฤกษ์ยกเสาเอก คือฤกษ์ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะการยกเสาเอก ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดของบ้าน โดยจะต้องเลือกวันที่เป็นมงคลและเหมาะสมกับวันเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้บ้านมีความมั่นคงแข็งแรงและอยู่เย็นเป็นสุข

 2. วันเกิด เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของคนไทย เชื่อกันว่าวันเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของชะตาชีวิต ดังนั้นการเลือกฤกษ์ยกเสาเอกตามวันเกิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ

 3. เพื่อความมั่นใจ ในการเลือกฤกษ์ยกเสาเอกตามวันเกิด คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์หรือดูวันจากปฏิทินโหราศาสตร์ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับคุณ

 4. ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2567 ตามวันเกิดของคุณ

 • วันอาทิตย์ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี
 • วันจันทร์ (วันพุธที่ 25 มกราคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์
 • วันอังคาร (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • วันพุธ (วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
 • วันพฤหัสบดี (วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร และวันเสาร์
 • วันศุกร์ (วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี
 • วันเสาร์ (วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2567) เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์## ฤกษ์ยก เสาเอก บ้าน 2567 ตามวันเกิดของคุณ

บทคัดย่อ

การยกเสาเอกเป็นพิธีกรรมสำคัญในการสร้างบ้านใหม่ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ยกเสาเอกบ้านปี 2567 ตามวันเกิดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเลือกวันยกเสาเอกที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด

บทนำ

การยกเสาเอกเป็นพิธีกรรมสำคัญในการสร้างบ้านใหม่ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง นิยมใช้เสาไม้ ซึ่งเป็นเสาต้นแรกของโครงสร้างบ้าน ใช้ในการรับน้ำหนักของบ้านทั้งหลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัยตามความเชื่อโบราณ จึงมีการกำหนดฤกษ์ยกเสาเอกตามวันเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้การก่อสร้างราบรื่น ปลอดภัย และผู้อยู่อาศัยมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

วันยก เสาเอก ตามวันเกิด

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน บทความนี้จึงได้รวบรวมฤกษ์ยกเสาเอกบ้านปี 2567 ตามวันเกิดของคุณมาฝากกัน ดังนี้

 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ฤกษ์ยกเสาเอกปี 2567 คือ
  • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.09 – 10.09 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.09 – 14.09 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 15.09 – 16.09 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 17.09 – 18.09 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 19.09 – 20.09 น.
 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ฤกษ์ยกเสาเอกปี 2567 คือ
  • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.09 – 12.09 น.
  • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 15.09 – 16.09 น.
  • วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 17.09 – 18.09 น.
  • วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 19.09 – 20.09 น.
  • วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 21.09 – 22.09 น.
 3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร ฤกษ์ยกเสาเอกปี 2567 คือ
  • วันอังคารที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.09 – 14.09 น.
  • วันอังคารที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 17.09 – 18.09 น.
  • วันอังคารที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 19.09 – 20.09 น.
  • วันอังคารที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 21.09 – 22.09 น.
  • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 23.09 – 00.09 น.
 4. ผู้ที่เกิดวันพุธ ฤกษ์ยกเสาเอกปี 2567 คือ
  • วันพุธที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 15.09 – 16.09 น.
  • วันพุธที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 19.09 – 20.09 น.
  • วันพุธที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 21.09 – 22.09 น.
  • วันพุธที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 23.09 – 00.09 น.
  • วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01.09 – 02.09 น.
 5. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ฤกษ์ยกเสาเอกปี 2567 คือ
  • วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 17.09 – 18.09 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 21.09 – 22.09 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 23.09 – 00.09 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 01.09 – 02.09 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 03.09 – 04.09 น.

บทสรุป

ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านปี 2567 ตามวันเกิดของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกวันยกเสาเอกได้อย่างเป็นสิริมงคลกับตัวคุณมากที่สุด แต่ทั้งนี้ คุณควรเลือกวันที่สะดวกกับทีมงานก่อสร้างด้วย เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบ

Keyword Phrase Tags

 • ฤกษ์ยกเสาเอกบ้านปี 2567
 • วันมงคลยกเสาเอกปี 2567
 • วันผานักษัตรยกเสาเอก
 • ฤกษ์สร้างบ้านปี 2567
 • ฤกษ์ลงเสาเอกบ้านปี 2567
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด