ยกเสาเอกเดือนไหนดี ปี 2567 ให้โชคลาภ ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต
 1. เทรนด์ Trend
Kts12 February 2024

ยกเสาเอกเดือนไหนดี ปี 2567 ให้โชคลาภ ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต

สำหรับการยกเสาเอกในปี 2567 เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตและโชคลาภนั้น มีช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนี้ เดือนมกราคม (16-20 มกราคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านการงาน การเงิน และโชคลาภ โดยเฉพาะการลงทุนและการค้าขาย เดือนเมษายน (12-16 เมษายน 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านการเรียน การสอบ และการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการสอบแข่งขันต่างๆ เดือนพฤษภาคม (11-15 พฤษภาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านความรัก ความสัมพันธ์ และการแต่งงาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีบุตรหรือกำลังวางแผนแต่งงาน เดือนกรกฎาคม (10-14 กรกฎาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพ อายุยืนยาว และความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ เดือนตุลาคม (9-13 ตุลาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านชื่อเสียง เกียรติยศ และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือกำลังวางแผนจะเลื่อนตำแหน่ง เดือนพฤศจิกายน (7-11 พฤศจิกายน 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ ลาภลอย และการได้ทรัพย์สมบัติ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังลงทุนหรือทำธุรกิจ# ยกเสาเอกเดือนไหนดี ปี 2567 […]

สำหรับการยกเสาเอกในปี 2567 เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตและโชคลาภนั้น มีช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนี้

 • เดือนมกราคม (16-20 มกราคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านการงาน การเงิน และโชคลาภ โดยเฉพาะการลงทุนและการค้าขาย

 • เดือนเมษายน (12-16 เมษายน 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านการเรียน การสอบ และการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการสอบแข่งขันต่างๆ

 • เดือนพฤษภาคม (11-15 พฤษภาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านความรัก ความสัมพันธ์ และการแต่งงาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีบุตรหรือกำลังวางแผนแต่งงาน

 • เดือนกรกฎาคม (10-14 กรกฎาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านสุขภาพ อายุยืนยาว และความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ

 • เดือนตุลาคม (9-13 ตุลาคม 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านชื่อเสียง เกียรติยศ และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือกำลังวางแผนจะเลื่อนตำแหน่ง

 • เดือนพฤศจิกายน (7-11 พฤศจิกายน 2567) ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภ ลาภลอย และการได้ทรัพย์สมบัติ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังลงทุนหรือทำธุรกิจ# ยกเสาเอกเดือนไหนดี ปี 2567 ให้โชคลาภ ช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต

สาระสังเขป

ยกเสาเอกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าการยกเสาเอกในฤกษ์งามยามดีจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภไหลมาเทมา แต่สำหรับปี 2567 นี้เดือนไหนกันนะที่เหมาะกับการยกเสาเอกที่สุด มาดูกันเลย

บทนำ

การยกเสาเอกเป็นพิธีกรรมสำคัญที่มักจะทำในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ โดยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแห่งความเป็นมงคลและการอำนวยพรให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขความเจริญ ซึ่งฤกษ์งามยามดีในการยกเสาเอกนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยในปี 2567 นี้เดือนไหนกันนะที่เหมาะกับการยกเสาเอกที่สุด มาดูกันเลย

เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2567 เป็นวันจันทร์แรกของปี ถือเป็นวันมงคลที่เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2567 เป็นวันพฤหัสบดีกลางเดือน ถือเป็นวันแห่งความเจริญรุ่งเรือง
 • วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2567 เป็นวันเสาร์ปลายเดือน ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันพุธแรกของเดือน ถือเป็นวันแห่งโชคลาภ
 • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันศุกร์กลางเดือน ถือเป็นวันแห่งความรัก
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันอาทิตย์ปลายเดือน ถือเป็นวันแห่งความสุข

เดือนมีนาคม

 • วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นวันอังคารแรกของเดือน ถือเป็นวันแห่งความกล้าหาญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2567 เป็นวันพฤหัสบดีกลางเดือน ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นวันเสาร์ปลายเดือน ถือเป็นวันแห่งความร่ำรวย

เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2567 เป็นวันจันทร์แรกของเดือน ถือเป็นวันแห่งความสุข
 • วันพุธที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันพุธกลางเดือน ถือเป็นวันแห่งความร่ำรวย
 • วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2567 เป็นวันศุกร์ปลายเดือน ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ

เดือนพฤษภาคม

 • วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันอังคารแรกของเดือน ถือเป็นวันแห่งความกล้าหาญ
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2567 เป็นวันพฤหัสบดีกลางเดือน ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จ
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นวันเสาร์ปลายเดือน ถือเป็นวันแห่งความร่ำรวย

สรุป

เดือนที่เหมาะกับการยกเสาเอกที่สุดในปี 2567 ได้แก่ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม โดยในแต่ละเดือนจะมีฤกษ์งามยามดีที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ต้องการยกเสาเอกควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะกับตนเองและครอบครัว

คำหลัก

 • ยกเสาเอก
 • ฤกษ์งามยามดี
 • ปี 2567
 • โชคลาภ
 • ความสำเร็จ
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด