ฤกษ์สร้างบ้านใหม่ปี กุมภาพันธ์ 2567 เช็กวันมงคล
 1. เทรนด์ Trend
Kts12 February 2024

ฤกษ์สร้างบ้านใหม่ปี กุมภาพันธ์ 2567 เช็กวันมงคล

สำหรับผู้ที่มีแผนสร้างบ้านใหม่ในช่วงปี 2567 นี้ การเลือกฤกษ์สร้างบ้านใหม่ที่เป็นวันมงคลนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อาศัยและยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยฤกษ์สร้างบ้านใหม่ในปี 2567 ที่เป็นวันมงคลนั้นมีหลายวันด้วยกัน โดยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.09 น. ถึง 07.09 น. เวลา 12.39 น. ถึง 13.39 น. เวลา 15.09 น. ถึง 16.09 น. วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.39 น. ถึง 07.39 น. เวลา 12.09 น. ถึง 13.09 น. เวลา 15.39 น. ถึง 16.39 น. […]

สำหรับผู้ที่มีแผนสร้างบ้านใหม่ในช่วงปี 2567 นี้ การเลือกฤกษ์สร้างบ้านใหม่ที่เป็นวันมงคลนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆ คนให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อาศัยและยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยฤกษ์สร้างบ้านใหม่ในปี 2567 ที่เป็นวันมงคลนั้นมีหลายวันด้วยกัน โดยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 06.09 น. ถึง 07.09 น.
 • เวลา 12.39 น. ถึง 13.39 น.
 • เวลา 15.09 น. ถึง 16.09 น.

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 06.39 น. ถึง 07.39 น.
 • เวลา 12.09 น. ถึง 13.09 น.
 • เวลา 15.39 น. ถึง 16.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 05.39 น. ถึง 06.39 น.
 • เวลา 13.09 น. ถึง 14.09 น.
 • เวลา 15.39 น. ถึง 16.39 น.

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 05.09 น. ถึง 06.09 น.
 • เวลา 13.39 น. ถึง 14.39 น.
 • เวลา 16.09 น. ถึง 17.09 น.

ฤกษ์สร้างบ้านใหม่ในปี 2567 ที่เป็นวันมงคลเหล่านี้ นอกจากจะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านใหม่แล้ว ยังเหมาะสำหรับการซ่อมแซมบ้าน ทาสีบ้าน และต่อเติมบ้านอีกด้วย โดยผู้ที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ในช่วงปี 2567 นี้ ควรเลือกฤกษ์สร้างบ้านใหม่ที่เป็นวันมงคลเหล่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัยและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างบ้านหลังใหม่

ฤกษ์สร้างบ้านใหม่ปี กุมภาพันธ์ 2567 เช็กวันมงคล

**หัวข้อสรุป:**

การสร้างบ้านใหม่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิต ดังนั้นการเลือกฤกษ์สร้างบ้านใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยและครอบครัว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้มีวันมงคลหลายวันให้เลือก วันเหล่านี้ถือเป็นวันดีที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

**บทนำ:**

การสร้างบ้านเป็นโครงการที่มีความสำคัญ การสร้างบ้านเป็นการลงทุนครั้งสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตเราได้ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านความมั่นคง และด้านจิตใจ ดังนั้นการวางแผนและการเตรียมพร้อมก่อนการสร้างบ้านจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการสร้างบ้านก็คือการเลือกฤกษ์สร้างบ้าน

**วันมงคลสร้างบ้านเดือนกุมภาพันธ์ 2567**

 • วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567:

 • วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการสร้างบ้านใหม่

 • เป็นวันจันทร์ที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3

 • ตรงกับวันโลกาวินาศฤกษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันสิริมงคล

 • วันนี้จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • การงานจะเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง

 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567:

 • วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการสร้างบ้านใหม่

 • เป็นวันจันทร์ที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน 4

 • ตรงกับวันโลกาวินาศฤกษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันสิริมงคล

 • วันนี้จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • การงานจะเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง

 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567:

 • วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการสร้างบ้านใหม่

 • เป็นวันเสาร์ที่ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 5

 • ตรงกับวันโลกาวินาศฤกษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันสิริมงคล

 • วันนี้จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • การงานจะเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง

 • วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567:

 • วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการสร้างบ้านใหม่

 • เป็นวันจันทร์ที่ตรงกับวันแรม 3 ค่ำเดือน 5

 • ตรงกับวันโลกาวินาศฤกษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันสิริมงคล

 • วันนี้จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • การงานจะเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง

 • วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567:

 • วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการสร้างบ้านใหม่

 • เป็นวันศุกร์ที่ตรงกับวันแรม 7 ค่ำเดือน 5

 • ตรงกับวันโลกาวินาศฤกษ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นวันสิริมงคล

 • วันนี้จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 • การงานจะเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง

**บทสรุป:**

การเลือกฤกษ์สร้างบ้านตามความเชื่อของคนไทยเป็นเรื่องที่สำคัญ เชื่อว่าการเลือกฤกษ์ดีจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ และสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้อาศัย สำหรับผู้ที่วางแผนจะสร้างบ้านในปี 2567 นี้ ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว และเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมทั้งด้านการเงินและด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จด้วยดี

**Keyword Phrase Tags:**

 • ฤกษ์สร้างบ้าน
 • ฤกษ์สร้างบ้านใหม่
 • วันมงคลสร้างบ้าน
 • วันมงคลปี 2567
 • ฤกษ์สร้างบ้านรายเดือน
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด