โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก ด้วยชื่อพ่อแม่
 1. ตั้งชื่อลูก Name
Kts9 February 2024

โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก ด้วยชื่อพ่อแม่

โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก ด้วยชื่อพ่อแม่ การตั้งชื่อลูกตามวันเกิดและชื่อพ่อแม่ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยนำโชคลาภและความสุขมาสู่ลูกน้อย โดยในแต่ละวันเกิดจะมีชื่อมงคลที่เหมาะสมแตกต่างกันไป รวมถึงการนำชื่อพ่อแม่มาตั้งให้ลูกก็มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วิธีการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด หาชื่อมงคลที่เหมาะสมกับวันเกิดของลูก โดยสามารถดูได้จากปฏิทินตั้งชื่อลูกหรือสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ นำชื่อมงคลที่ได้มาผสมผสานกับชื่อพ่อแม่ โดยอาจจะใช้ชื่อพ่อแม่เพียงส่วนหนึ่งหรือใช้ทั้งชื่อก็ได้ เลือกชื่อที่มีความหมายดีและเป็นมงคล โดยควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีความหมายในทางลบหรือไม่เป็นมงคล ตั้งชื่อให้มีความไพเราะและสละสลวย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับเพศของลูกด้วย ตัวอย่างชื่อลูกที่ตั้งตามวันเกิดและชื่อพ่อแม่ ชื่อลูกชายที่เกิดวันเสาร์ : ธนกร (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = ธนกรจันทร์ ชื่อลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ : สุรีย์ (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = สุรีจันทร์ ชื่อลูกชายที่เกิดวันจันทร์ : บุญส่ง (ชื่อพ่อ) + สมหมาย (ชื่อแม่) = บุญส่งสมหมาย ชื่อลูกสาวที่เกิดวันอังคาร : ไพบูลย์ (ชื่อพ่อ) + สมหมาย (ชื่อแม่) = ไพบูลย์สมหมาย ชื่อลูกชายที่เกิดวันพุธ : […]

โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก ด้วยชื่อพ่อแม่

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิดและชื่อพ่อแม่ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยนำโชคลาภและความสุขมาสู่ลูกน้อย โดยในแต่ละวันเกิดจะมีชื่อมงคลที่เหมาะสมแตกต่างกันไป รวมถึงการนำชื่อพ่อแม่มาตั้งให้ลูกก็มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วิธีการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

 1. หาชื่อมงคลที่เหมาะสมกับวันเกิดของลูก โดยสามารถดูได้จากปฏิทินตั้งชื่อลูกหรือสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์
 2. นำชื่อมงคลที่ได้มาผสมผสานกับชื่อพ่อแม่ โดยอาจจะใช้ชื่อพ่อแม่เพียงส่วนหนึ่งหรือใช้ทั้งชื่อก็ได้
 3. เลือกชื่อที่มีความหมายดีและเป็นมงคล โดยควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีความหมายในทางลบหรือไม่เป็นมงคล
 4. ตั้งชื่อให้มีความไพเราะและสละสลวย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับเพศของลูกด้วย

ตัวอย่างชื่อลูกที่ตั้งตามวันเกิดและชื่อพ่อแม่

 • ชื่อลูกชายที่เกิดวันเสาร์ : ธนกร (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = ธนกรจันทร์
 • ชื่อลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์ : สุรีย์ (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = สุรีจันทร์
 • ชื่อลูกชายที่เกิดวันจันทร์ : บุญส่ง (ชื่อพ่อ) + สมหมาย (ชื่อแม่) = บุญส่งสมหมาย
 • ชื่อลูกสาวที่เกิดวันอังคาร : ไพบูลย์ (ชื่อพ่อ) + สมหมาย (ชื่อแม่) = ไพบูลย์สมหมาย
 • ชื่อลูกชายที่เกิดวันพุธ : เสถียร (ชื่อพ่อ) + สุนีย์ (ชื่อแม่) = เสถียรสุนีย์
 • ชื่อลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี : ประเสริฐ (ชื่อพ่อ) + สุนีย์ (ชื่อแม่) = ประเสริฐสุนีย์
 • ชื่อลูกชายที่เกิดวันศุกร์ : สุขุม (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = สุขุมจันทร์
 • ชื่อลูกสาวที่เกิดวันเสาร์ : ปัญญา (ชื่อพ่อ) + จันทร์เพ็ญ (ชื่อแม่) = ปัญญาจันทร์

ข้อดีของการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดและชื่อพ่อแม่

 • ช่วยนำโชคลาภและความสุขมาสู่ลูกน้อย
 • เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 • เป็นมงคลและมีความหมายดี
 • ช่วยให้ลูกน้อยจดจำชื่อของตนเองได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองของลูกน้อย
0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด