ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด 2567 ตั้งชื่อลูก ไทย ญี่ปุ่น
 1. ตั้งชื่อลูก Name
Kts7 February 2024

ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด 2567 ตั้งชื่อลูก ไทย ญี่ปุ่น

ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด 2567 ตั้งชื่อลูก ไทย ญี่ปุ่น เมื่อลูกน้อยของคุณถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้ สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายๆ คนให้ความสำคัญก็คือ การตั้งชื่อมงคลให้กับลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเด็กและครอบครัว ตามความเชื่อของคนไทยและญี่ปุ่นที่เชื่อว่าชื่อมงคลจะนำพาสิ่งดีๆ และความโชคดีมาให้ ดังนั้น การเลือกตั้งชื่อให้ลูกน้อยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ 1. ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด ตามความเชื่อของคนไทยโบราณ เชื่อว่าวันเกิดของบุคคลเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต ดังนั้นการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีหลักการตั้งชื่อตามวันเกิด ดังนี้ วันอาทิตย์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ ศิริ, มงคล, สุขุม, พงศธร, ธารารัตน์ วันจันทร์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ จรัส, สุภา, อุษา, จิตรกร, จามจุรี วันอังคาร: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ ภัทร, มานะ, นิกร, จารุวรรณ, มยุรี วันพุธ: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ จิตร, บุญ, บุญมา, วิชัย, ปราณี วันพฤหัสบดี: ชื่อที่เหมาะสม […]

ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด 2567 ตั้งชื่อลูก ไทย ญี่ปุ่น

เมื่อลูกน้อยของคุณถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้ สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายๆ คนให้ความสำคัญก็คือ การตั้งชื่อมงคลให้กับลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเด็กและครอบครัว ตามความเชื่อของคนไทยและญี่ปุ่นที่เชื่อว่าชื่อมงคลจะนำพาสิ่งดีๆ และความโชคดีมาให้ ดังนั้น การเลือกตั้งชื่อให้ลูกน้อยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

1. ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด

ตามความเชื่อของคนไทยโบราณ เชื่อว่าวันเกิดของบุคคลเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต ดังนั้นการตั้งชื่อมงคลตามวันเกิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีหลักการตั้งชื่อตามวันเกิด ดังนี้

 • วันอาทิตย์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ ศิริ, มงคล, สุขุม, พงศธร, ธารารัตน์

 • วันจันทร์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ จรัส, สุภา, อุษา, จิตรกร, จามจุรี

 • วันอังคาร: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ ภัทร, มานะ, นิกร, จารุวรรณ, มยุรี

 • วันพุธ: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ จิตร, บุญ, บุญมา, วิชัย, ปราณี

 • วันพฤหัสบดี: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ สุนทร, วงศ์, เลิศ, ปรีดา, รัศมี

 • วันศุกร์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ มรกต, กมล, ศรี, สุมาลี, อรวรรณ

 • วันเสาร์: ชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ ชัย, โชค, ชนะ, ไพศาล, ประพรรณ

2. ตั้งชื่อมงคลแบบญี่ปุ่น

การตั้งชื่อมงคลแบบญี่ปุ่นนั้น เป็นการตั้งชื่อที่ผสมผสานระหว่างความหมายที่ดี ความไพเราะ และความเป็นสิริมงคล ดังนี้

 • ชื่อที่เป็นคำมงคล: เช่น 福 (ฟุกุ) แปลว่า โชคดี, 幸 (โค้) แปลว่า ความสุข, 愛 (ไอ้) แปลว่า ความรัก, 美 (บิ) แปลว่า ความงาม, 和 (วะ) แปลว่า ความสงบ

 • ชื่อที่เป็นชื่อธรรมชาติ: เช่น 花 (ฮานะ) แปลว่า ดอกไม้, 海 (อุมิ) แปลว่า ทะเล, 山 (ยามะ) แปลว่า ภูเขา, 川 (คะวะ) แปลว่า แม่น้ำ, 風 (คาเซะ) แปลว่า ลม

 • ชื่อที่เป็นชื่อสถานที่: เช่น 東京 (โตเกียว), 京都 (เคียวโต), 大阪 (โอซาก้า), 名古屋 (นาโกย่า), 福岡 (ฟุกุโอกะ)

 • ชื่อที่เป็นชื่อบุคคลสำคัญ: เช่น 信長 (โนบุนากะ), 秀吉 (ฮิเดโยชิ), 家康 (อิเอยาสึ), 武蔵 (มุซาชิ), 正宗 (มาซามุเนะ)

 • ชื่อที่เป็นชื่อสัตว์: เช่น 犬 (อิสึ) แปลว่า สุนัข, 猫 (เนโกะ) แปลว่า แมว, 馬 (อุมะ) แปลว่า ม้า, 牛 (อุชิ) แปลว่า วัว, 虎 (โทระ) แปลว่า เสือ

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด