ทอดผ้าป่าคืออะไร? ขั้นตอนการทอดผ้าป่ามีอะไรบ้าง
 1. เทรนด์ Trend
Kts12 February 2024

ทอดผ้าป่าคืออะไร? ขั้นตอนการทอดผ้าป่ามีอะไรบ้าง

ทอดผ้าป่าคืออะไร? ทอดผ้าป่า หมายถึง ประเพณีการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวพุทธ โดยนำสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เช่น ผ้าไตร จีวร สบง ยารักษาโรค ไปวางไว้ใต้ต้นไม้ หรือสถานที่ที่สงบ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ความหมายของ “ทอดผ้าป่า” ทอด หมายถึง การนำสิ่งของไปวางไว้ ผ้าป่า หมายถึง ผ้าที่ไม่มีเจ้าของ วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่า เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า เพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์ เพื่อเป็นการรวมพลังศรัทธาของชุมชน ขั้นตอนการทอดผ้าป่า 1. เตรียมการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประชุมคณะกรรมการ หาเจ้าภาพร่วม เตรียมสิ่งของจำเป็น เช่น ผ้าไตร จีวร สบง ยารักษาโรค อาหาร ประดับตกแต่งสถานที่ 2. แห่ผ้าป่า ขบวนแห่ผ้าป่า ประกอบด้วย องค์ผ้าป่า ขบวนกลองยาว ขบวนนางรำ ขบวนชาวบ้าน แห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน ไปยังวัด 3. พิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายผ้าป่า […]

ทอดผ้าป่าคืออะไร?

ทอดผ้าป่า หมายถึง ประเพณีการทำบุญอย่างหนึ่งของชาวพุทธ โดยนำสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เช่น ผ้าไตร จีวร สบง ยารักษาโรค ไปวางไว้ใต้ต้นไม้ หรือสถานที่ที่สงบ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ความหมายของ “ทอดผ้าป่า”

 • ทอด หมายถึง การนำสิ่งของไปวางไว้
 • ผ้าป่า หมายถึง ผ้าที่ไม่มีเจ้าของ

วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่า

 • เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า
 • เพื่อสงเคราะห์พระสงฆ์
 • เพื่อเป็นการรวมพลังศรัทธาของชุมชน

ขั้นตอนการทอดผ้าป่า

1. เตรียมการ

 • กำหนดวัน เวลา สถานที่
 • ประชุมคณะกรรมการ
 • หาเจ้าภาพร่วม
 • เตรียมสิ่งของจำเป็น เช่น ผ้าไตร จีวร สบง ยารักษาโรค อาหาร
 • ประดับตกแต่งสถานที่

2. แห่ผ้าป่า

 • ขบวนแห่ผ้าป่า ประกอบด้วย
  • องค์ผ้าป่า
  • ขบวนกลองยาว
  • ขบวนนางรำ
  • ขบวนชาวบ้าน
 • แห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน
 • ไปยังวัด

3. พิธีกรรมทางศาสนา

 • พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
 • ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • ถวายผ้าป่า
 • พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
 • ประชาชนร่วมฟังธรรม

4. เลี้ยงพระ

 • ประชาชนนำอาหารมาถวายพระสงฆ์
 • ฉันภัตตาหารร่วมกัน

5. ร่วมสนุกสนาน

 • มีการละเล่นพื้นบ้าน
 • ร้องรำทำเพลง
 • ร่วมรื่นเริง

หมายเหตุ: ขั้นตอนการทอดผ้าป่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

ประโยชน์ของการทอดผ้าป่า

 • เป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มาก
 • เป็นการส่งเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 • เป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์
 • เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน
 • เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ตัวอย่างคำถวายผ้าป่า

“ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมนำผ้าป่านี้ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำพรรษาอยู่ ณ วัดนี้ ด้วยความศรัทธาบริสุทธิ์ใจ

ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพลวัตรกำลัง ให้พระภิกษุสงฆ์ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงส่งผลถึงข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มั่งคั่ง สมบัติ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เทอญ”

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด