บทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัว ๆ
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

บทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัว ๆ

บทสวดมนต์ยาวปี 2567 บทสวดมนต์ยาวปี 2567 เป็นบทสวดมนต์ที่รวบรวมจากบทสวดมนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีทั้งบทสวดมนต์ไหว้พระ สวดคาถาต่างๆ นำคำสวดมนต์มาจากคัมภีร์ต่าง ๆ อาทิ คัมภีร์มหาพรหมมา-วรคีรี- กาฬ-นารทะ คัมภีร์หนุมานชาลีลวนา คัมภีร์วาลวินยญาธิกรัสสะ-วินิตนรรัมภ์ คัมภีร์นาตนาวาฬาธิปไตย บทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัวๆ สำหรับบทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัว ๆ นั้น เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อขอพรให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น โดยบทสวดมนต์นี้มีดังนี้: “ อะ มะ จะ อะ อิ อะ อุ อะ นะ มะ พะ ทะ ธะ นะ ภะ ละ วะ สหะ จุติ จิติ จุณิ โสทถิ โสภณิ […]

บทสวดมนต์ยาวปี 2567

บทสวดมนต์ยาวปี 2567 เป็นบทสวดมนต์ที่รวบรวมจากบทสวดมนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีทั้งบทสวดมนต์ไหว้พระ สวดคาถาต่างๆ นำคำสวดมนต์มาจากคัมภีร์ต่าง ๆ อาทิ

  • คัมภีร์มหาพรหมมา-วรคีรี- กาฬ-นารทะ
  • คัมภีร์หนุมานชาลีลวนา
  • คัมภีร์วาลวินยญาธิกรัสสะ-วินิตนรรัมภ์
  • คัมภีร์นาตนาวาฬาธิปไตย

บทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัวๆ

สำหรับบทสวดมนต์ยาวปี 2567 สวดคาถาเรียกทรัพย์รัว ๆ นั้น เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อขอพรให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา มีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดสิ้น โดยบทสวดมนต์นี้มีดังนี้:

“ อะ มะ จะ อะ อิ อะ อุ อะ นะ มะ พะ ทะ ธะ นะ ภะ ละ วะ สหะ จุติ จิติ จุณิ โสทถิ โสภณิ นมามิ นิรันตรา จะ อะ จะ อิ จะ อุ อะ นะ มะ พะ ทะ ธะ นะ ภะ ละ วะ สหะ จุติ จิติ จุณิ โสทถิ โสภณิ โสตถิ โสภณิ ชีวาธิกะ ปัญญาธิกะ ภักตานุรักษะ นิรันตะ นิจจา สุจิเนตตา อะ อิ อะ อุ จะ อะ นะ มะ พะ ทะ ธะ นะ ภะ ละ วะ สหะ จุติ จิติ จุณิ โสทถิ โสภณิ มหาจักรา มหาจักรา มหาจักรวาลจักรวาลจักรวาลียา จักรวาลจักรวาลจักรา ลิปลิกันเต ปลุปุเล ปรันตุปรันตรี สะมุทปุเล ธนาธนังนัง ค้าข้าวได้ข้าว ค้าปลาได้ปลา ค้าหวยได้หวย ค้าขายคล่องรวยดุจพระเวส สวาหะ สวาหะ สวาหะ ”

ให้สวดดังกล่าวข้างต้นทุก ๆ เช้าและทุก ๆ เย็น เพื่อเป็นการเรียกโชคลาภเงินทอง ให้เข้ามาหาตัวเราได้อย่างไม่ขาดสาย

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด