ไหว้พระท่องอะไรปี 2567 คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

ไหว้พระท่องอะไรปี 2567 คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน

ไหว้พระท่องอะไรปี 2567 คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน การไหว้พระเป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยที่ทำกันมาอย่างยาวนาน เพื่อขอพรและความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในปี 2567 นี้ก็มีคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านที่ผู้คนนิยมสวดกันเพื่อขอให้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ ค้าขายร่ำรวย คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านมีมากมายหลายบท โดยบทหนึ่งที่คนนิยมสวดกันมากก็คือ “นะโมพุทธายะ” ซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธคุณ โดยให้สวด 3 หรือ 9 จบแล้วตามด้วยการกล่าวคำอธิษฐานตามความปรารถนา อีกหนึ่งคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านที่นิยมสวดกันก็คือ “อิติปิโส ภควา อรหัง” ซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า โดยให้สวด 3 หรือ 9 จบแล้วตามด้วยการกล่าวคำอธิษฐานตามความปรารถนาเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านอีกหลายบท เช่น “นะโม พุทธายะ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ” “นะโม ธัมมะยา ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” “นะโม สังฆายะ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” “อารักขา สัพพะเทวา สัพพะเทวา มานุภาเวนะ นิทานัง” วิธีสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน การสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านนั้น ให้สวดในตอนเช้าก่อนเปิดร้าน โดยให้จุดธูปหรือเทียนเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาอยู่ […]

ไหว้พระท่องอะไรปี 2567 คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน

การไหว้พระเป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยที่ทำกันมาอย่างยาวนาน เพื่อขอพรและความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในปี 2567 นี้ก็มีคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านที่ผู้คนนิยมสวดกันเพื่อขอให้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ ค้าขายร่ำรวย

คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน

คาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านมีมากมายหลายบท โดยบทหนึ่งที่คนนิยมสวดกันมากก็คือ “นะโมพุทธายะ” ซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธคุณ โดยให้สวด 3 หรือ 9 จบแล้วตามด้วยการกล่าวคำอธิษฐานตามความปรารถนา

อีกหนึ่งคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านที่นิยมสวดกันก็คือ “อิติปิโส ภควา อรหัง” ซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า โดยให้สวด 3 หรือ 9 จบแล้วตามด้วยการกล่าวคำอธิษฐานตามความปรารถนาเช่นกัน

นอกจากนี้ก็ยังมีคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านอีกหลายบท เช่น

  • “นะโม พุทธายะ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ”
  • “นะโม ธัมมะยา ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ”
  • “นะโม สังฆายะ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”
  • “อารักขา สัพพะเทวา สัพพะเทวา มานุภาเวนะ นิทานัง”

วิธีสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน

การสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านนั้น ให้สวดในตอนเช้าก่อนเปิดร้าน โดยให้จุดธูปหรือเทียนเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาอยู่ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า “ขอให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ ค้าขายร่ำรวย ได้เงินได้ทองมากมาย” แล้วจึงเริ่มสวดคาถาตามบทที่ต้องการ จากนั้นจึงกล่าวคำอธิษฐานอีกครั้ง จากนั้นจึงเปิดร้านได้ตามปกติ

ข้อควรปฏิบัติในการสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้าน

ในการสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านนั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสวดที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ที่ต้องปฎิบัติด้วย ได้แก่

  • ต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในคาถาที่สวด
  • ต้องมีความตั้งใจจริงในการสวดคาถา
  • ต้องสวดคาถาด้วยใจที่บริสุทธิ์
  • ต้องสวดคาถาเป็นประจำทุกวัน หากต้องการให้เห็นผลเร็วก็อาจสวดได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
  • ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม ไม่ทำความชั่ว ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

หากปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเหล่านี้และสวดคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านเป็นประจำ ก็จะช่วยให้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ ค้าขายร่ำรวย ได้เงินได้ทองมากมายตามที่ปรารถนาดังกล่าว

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด