สวดมนต์ ชินบัญชร9จบ อัพเดทล่าสุด 2567
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

สวดมนต์ ชินบัญชร9จบ อัพเดทล่าสุด 2567

สวดมนต์ ชินบัญชร 9 จบ อัพเดทล่าสุด 2567 มนต์ชินบัญชรเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอานุภาพมาก เชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชินบัญชร 9 จบภายในคืนเดียว จะได้รับพรอันประเสริฐ จะได้รับความสุขความสมหวังในทุกๆ ด้านของชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมบารมีให้กับตัวเองอีกด้วย ตามความเชื่อโบราณของไทย เชื่อกันว่าในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็น “วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน และในวันนี้จะเป็นวันที่พระโพธิสัตว์กวนอิมจะเสด็จลงมาโปรดสัตว์โลก โดยจะประทับอยู่ที่วัดมหาบุศย์ แปลว่า วัดที่ไม่มีประตู ซึ่งวัดมหาบุศย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศจีน และมีผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลกันเข้ามาที่วัดมหาบุศย์เพื่อสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์โลกในวันนี้ จึงมีความเชื่อต่อกันมาว่า หากใครที่ได้สวดมนต์บทชินบัญชรครบ 9 จบในวันวิสาขบูชานี้ จะได้รับอานิสงส์แรงมากเป็นพิเศษ จะได้รับความสุขความสมหวังรวดเร็วกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากพลังอานุภาพของบทสวดมนต์ชินบัญชรและพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้สวด จะสามารถดลบันดาลให้พรที่ขอสมปรารถนา และจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยามที่ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย นอกจากนี้ ยังถือเป็นการทำบุญถวายให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน มนต์ชินบัญชรก็เปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าที่มอบให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อแสดงความกตัญญู อีกทั้งยังเป็นการขอพรให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลในชีวิตด้วย

สวดมนต์ ชินบัญชร 9 จบ อัพเดทล่าสุด 2567

มนต์ชินบัญชรเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอานุภาพมาก เชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชินบัญชร 9 จบภายในคืนเดียว จะได้รับพรอันประเสริฐ จะได้รับความสุขความสมหวังในทุกๆ ด้านของชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมบารมีให้กับตัวเองอีกด้วย

ตามความเชื่อโบราณของไทย เชื่อกันว่าในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็น “วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน และในวันนี้จะเป็นวันที่พระโพธิสัตว์กวนอิมจะเสด็จลงมาโปรดสัตว์โลก โดยจะประทับอยู่ที่วัดมหาบุศย์ แปลว่า วัดที่ไม่มีประตู ซึ่งวัดมหาบุศย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศจีน และมีผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลกันเข้ามาที่วัดมหาบุศย์เพื่อสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์โลกในวันนี้

จึงมีความเชื่อต่อกันมาว่า หากใครที่ได้สวดมนต์บทชินบัญชรครบ 9 จบในวันวิสาขบูชานี้ จะได้รับอานิสงส์แรงมากเป็นพิเศษ จะได้รับความสุขความสมหวังรวดเร็วกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากพลังอานุภาพของบทสวดมนต์ชินบัญชรและพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้สวด จะสามารถดลบันดาลให้พรที่ขอสมปรารถนา และจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในยามที่ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการทำบุญถวายให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน มนต์ชินบัญชรก็เปรียบเสมือนของขวัญอันล้ำค่าที่มอบให้กับพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อแสดงความกตัญญู อีกทั้งยังเป็นการขอพรให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลในชีวิตด้วย

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด