สวดมนต์ กรณี ย เมตตา สูตร แปล ดึงดูดโชคลาภ ปี 2567
  1. ไลฟ์สไตล์ | Lifestyle
Kts13 February 2024

สวดมนต์ กรณี ย เมตตา สูตร แปล ดึงดูดโชคลาภ ปี 2567

สวดมนต์ กรณี ย เมตตา สูตร แปล ดึงดูดโชคลาภ ปี 2567 ความเป็นมาของกรณี ย เมตตา สูตร กรณี ย เมตตา สูตร เป็นบทสวดมนต์ที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณในด้านเมตตา มหานิยม และโชคลาภ เป็นบทสวดที่นิยมสวดกันในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน และวันเกิด เป็นต้น เชื่อกันว่าหากสวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตรเป็นประจำ จะช่วยดึงดูดโชคลาภและความเมตตาจากผู้คนรอบข้าง รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ ความหมายของกรณี ย เมตตา สูตร กรณี ย เมตตา สูตร แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่ผู้คนที่เมตตา ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอโชคลาภและความสุขความเจริญ” วิธีสวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตร ตั้งจิตให้นิ่ง สบาย ผ่อนคลาย หลับตาลง ภาวนาเพ่งกสิณที่ดวงตา หรือกึ่งกลางของคิ้ว สวดมนต์กรณี […]

สวดมนต์ กรณี ย เมตตา สูตร แปล ดึงดูดโชคลาภ ปี 2567

ความเป็นมาของกรณี ย เมตตา สูตร

กรณี ย เมตตา สูตร เป็นบทสวดมนต์ที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณในด้านเมตตา มหานิยม และโชคลาภ เป็นบทสวดที่นิยมสวดกันในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน และวันเกิด เป็นต้น เชื่อกันว่าหากสวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตรเป็นประจำ จะช่วยดึงดูดโชคลาภและความเมตตาจากผู้คนรอบข้าง รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้

ความหมายของกรณี ย เมตตา สูตร

กรณี ย เมตตา สูตร แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่ผู้คนที่เมตตา ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอโชคลาภและความสุขความเจริญ”

วิธีสวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตร

  1. ตั้งจิตให้นิ่ง สบาย ผ่อนคลาย
  2. หลับตาลง ภาวนาเพ่งกสิณที่ดวงตา หรือกึ่งกลางของคิ้ว
  3. สวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตร พร้อมกับนึกถึงสิ่งที่ปรารถนาทั้งหมด
  4. เมื่อสวดมนต์ครบ 3 จบ ให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั่วทั้งโลก
  5. อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณทั้งหลาย

ดึงดูดโชคลาภ ปี 2567

ในปี 2567 เชื่อกันว่าหากสวดมนต์กรณี ย เมตตา สูตรเป็นประจำจะช่วยดึงดูดโชคลาภและความเมตตาได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชวด ขาล มะโรง และระกา จะได้ผลยิ่งนัก

0 View | 0 Comment

ความเห็นล่าสุด