Tag: Air Blade 2019

Giá xe máy Honda ngày 16/8 2018 sẽ tăng giảm trái chiều!

Giá xe máy Honda ngày 16/8 2018 sẽ tăng giảm trái chiều!

Giá xe máy Honda ngày 16/8 2018 sẽ tăng giảm trái chiều! Wave Alpha tăng 200 nghìn đồng nhưng vẫn bán thấp hơn đề xuất 600 nghìn đồng. Trong khi các mẫu xe số còn lại giữ ổn định và thấp hơn đề xuất từ 500 - 800 nghìn đồng.