Top 5 sinh con gái 2020

Sinh con năm 2020 tuổi Canh Tý tháng nào tốt nhất cho bé?

Sinh con năm 2020 tuổi Canh Tý tháng nào tốt nhất cho bé?

Sinh con năm 2020 tuổi Canh Tý tháng nào tốt nhất cho bé? Từ bảng ngũ hành tứ vượng trên đây, cho thấy nếu bạn sinh con năm 2020, bé mang mệnh Thổ thì tháng sinh tốt nhất sẽ nằm trong cột Vượng và Tướng, do đó sinh con 2020 vào mùa Hạ (tháng 4, 5, 6) và các tháng tứ quý (3, 6, 9,...