Tag: stt tâm trạng

Stt tâm trạng là những dòng cảm xúc, những nỗi niềm trĩu nặng khó diễn tả hết bằng lời được gửi gắm qua câu chữ. Những dòng tâm trạng về tình yêu, về cuộc sống được viết trong ngần nước mắt sẽ khiến bạn bùi ngùi. Và qua các stt buồn tâm trạng này bạn sẽ tìm thấy thấp thoáng đâu đây bóng hình của mình trong đó.