Top 1 tên liên quân

Bảng kí tự đặc biệt dùng đặt tên Liên Quân hay nhất tháng 6 2019

Bảng kí tự đặc biệt dùng đặt tên Liên Quân hay nhất tháng 6 2019

Kí tự đặc biệt hiện nay được người chơi sử dụng rộng rãi, không phải mất thời gian gõ một dòng chữ dài để nói cho người chơi bên kia biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cần mất khoảng vài giây sử dụng kí tự đặc biệt mọi người cũng có thể bày tỏ được cảm xúc...