Tag: Tóc lob

Xu hướng tóc ngắn ngang vai được sao Việt lăng xê năm 2019!

Xu hướng tóc ngắn ngang vai được sao Việt lăng xê năm 2019!

Trong năm mới này sẽ có một vài kiểu tóc đẹp khó có thể bỏ qua mà bạn gái chúng mình nên cân nhắc lựa chọn như tóc ngắn ngang vai duỗi phồng, tóc ngắn ngang vai tỉa tầng, tóc ngang vai bồng bềnh, tóc ngang vai phồng cụp, tóc ngắn ngang vai gợn sóng, tóc ngắn ngang vai xoăn...