Địa chỉ Tùng Tommy Hair Salon tại Hoàn Kiếm và bảng giá dịch vụ mới nhất

| Làm đẹp

  Giới thiệu về Tùng Tommy Hair Salon:

  Loading...

  Địa chỉ Tùng Tommy Hair Salon ở đâu?

  Địa chỉ: 9B Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  số điện thoại Tùng Tommy Hair Salon:đang cập nhật…


  Các dịch vụ tại Tùng Tommy Hair Salon

  Dịch vụ Cắt Tóc NamCắt Tóc Nam

  Thời gian thực hiện: 50 minutes

  Giá dịch vụ Cắt Tóc Nam:100.000₫

  Dịch vụ Uốn Nhuộm Tóc NamUốn Nhuộm Tóc Nam

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn Nhuộm Tóc Nam:300.000₫

  Dịch vụ CắtCắt

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Cắt:150.000₫

  Dịch vụ Hấp dầu phục hồiHấp dầu phục hồi

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Hấp dầu phục hồi:300.000₫

  Dịch vụ Bấm phồng chân ( giá từ 300 000 đ - 400 000 đ )Bấm phồng chân ( giá từ 300 000 đ – 400 000 đ )

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Bấm phồng chân ( giá từ 300 000 đ – 400 000 đ ):300.000₫

  Dịch vụ Hight light ( Giá từ 300 000 đ - 500 000 đ )Hight light ( Giá từ 300 000 đ – 500 000 đ )

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Hight light ( Giá từ 300 000 đ – 500 000 đ ):300.000₫

  Dịch vụ Hấp phục hồi cao cấp bằng Keratin Collagen ( Giá từ 500 000 đ - 700 000 đ )Hấp phục hồi cao cấp bằng Keratin Collagen ( Giá từ 500 000 đ – 700 000 đ )

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Hấp phục hồi cao cấp bằng Keratin Collagen ( Giá từ 500 000 đ – 700 000 đ ):500.000₫

  Dịch vụ Phủ bóng, phủ mịn ( bao gồm cả cắt và tạo kiểu, giá từ 400 000 đ - 1 000 000 đ )Phủ bóng, phủ mịn ( bao gồm cả cắt và tạo kiểu, giá từ 400 000 đ – 1 000 000 đ )

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Phủ bóng, phủ mịn ( bao gồm cả cắt và tạo kiểu, giá từ 400 000 đ – 1 000 000 đ ):400.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):500.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc alonzo (Úc ), Prosee (Nhật), Obsidian (Hàn Quốc ) (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc alonzo (Úc ), Prosee (Nhật), Obsidian (Hàn Quốc ) (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc tém thuốc alonzo (Úc ), Prosee (Nhật), Obsidian (Hàn Quốc ) (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):400.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngắn thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc ngắn thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngắn thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):600.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang vai thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc ngang vai thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang vai thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):800.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang lưng thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc ngang lưng thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang lưng thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):1.000.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc roreal (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):1.200.000₫

  Dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc Alonzo (Úc), Prosee (Nhật), OBSIDIAN (Hàn Quốc) - (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc Alonzo (Úc), Prosee (Nhật), OBSIDIAN (Hàn Quốc) – (đã bao gồm cắt và tạo kiểu)

  Thời gian thực hiện:1 hour

  Giá dịch vụ Uốn, nhuộm, ép tóc ngang eo thuốc Alonzo (Úc), Prosee (Nhật), OBSIDIAN (Hàn Quốc) – (đã bao gồm cắt và tạo kiểu):1.000.000₫

  tags:dịch vụ spa uy tín tại hoàn kiếm,spa uy tín tại hoàn kiếm,địa chỉ spa uy tín tại hoàn kiếm,địa chỉ spa uy tín tại hoàn kiếm,dịch vụ hair salon uy tín tại hoàn kiếm,tùng tommy hair salon có uy tín không?

  Tùng Tommy Hair Salon


  Loading...