Lịch cắt tóc tháng 7 2020: Chọn ngày, giờ tốt nhiều may mắn!

| Tốt nhất | Tử Vi | Xếp hạng
 1. Xem ngày đẹp mua xe tháng 11 2019 tốt và may mắn nhất
 2. Lịch cắt tóc tháng này ngày giờ nào tốt nhất?

Tháng 7 2020 cắt tóc ngày nào tốt nhất? Nhiều người cho rằng cắt tóc chỉ là chuyện nhỏ cho nên thường không hay quan tâm chuyện chọn ngày tốt, tuy nhiên “cái răng, cái tóc là góc con người”, nên việc xem ngày sẽ giúp đem đến may mắn và thuận lợi hơn, hạn chế nhiều tai ương, xui xẻo cho quý bạn. Cùng Ngày đẹp xem lịch cắt tóc tháng 7 2020 qua bài viết dưới đây.

Loading...

Xem ngày tốt cắt tóc tháng 7 2020 theo phong thủy được Dichvuhay.vn tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn chọn ngày và lên lịch cắt tóc tháng này tốt và nhiều may mắn nhất, bên cạnh đó bài viết cũng chia sẻ cho bạn những ngày nào nên cắt tóc và không nên làm tóc ngày nào trong tháng này:

Ngày Đẹp cắt tóc trong tháng 7/2020

Nên xem

Tóm tắt1 Những lưu ý khi chọn lịch cắt tóc tháng 2 Chọn ngày tốt cắt tóc trong tháng 4.0 130 Tháng cắt tóc ngày nào tốt nhất? Nhiều người cho rằng cắt tóc chỉ là chuyện nhỏ cho nên thường không hay quan tâm chuyện chọn ngày tốt, tuy nhiên “cái răng, cái tóc […]

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 5, Ngày 02 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 12/05/2020
 • Ngày Bính Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Thiên Quý * - Thiên Quan * - Mãn Đức Tinh - Quan Nhật
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 7, Ngày 04 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 14/05/2020
 • Ngày Mậu Thân
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Thiên Phú - Lộc Khố - Dịch Mã* - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Chủ nhật, Ngày 05 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 15/05/2020
 • Ngày Kỷ Dậu
 • Là ngày: Nguyệt Tài - Kính Tâm - Tuế Hợp - Hoạt Diệu - Dân Nhật Thời Đức - Hoàng Ân * - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 4, Ngày 08 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 18/05/2020
 • Ngày Nhâm Tý
 • Là ngày: Thiên Phúc - Nguyệt Không - Thiên Tài - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 5, Ngày 09 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 19/05/2020
 • Ngày Quí Sửu
 • Là ngày: Địa Tài - Thánh Tâm - Cát Khánh * - Âm Đức - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 7, Ngày 11 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 21/05/2020
 • Ngày Ất Mão
 • Là ngày: Thiên Thành * - U Vi Tinh - Tục Thế - Mẫu Thương * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 3, Ngày 14 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 24/05/2020
 • Ngày Mậu Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Thiên Quan * - Mãn Đức Tinh - Quan Nhật
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 5, Ngày 16 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 26/05/2020
 • Ngày Canh Thân
 • Là ngày: Thiên Phú - Lộc Khố - Dịch Mã* - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 6, Ngày 17 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 27/05/2020
 • Ngày Tân Dậu
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* - Thiên Phúc - Nguyệt Tài - Kính Tâm - Tuế Hợp - Hoạt Diệu - Dân Nhật Thời Đức - Hoàng Ân * - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 2, Ngày 20 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 30/05/2020
 • Ngày Giáp Tý
 • Là ngày: Thiên Tài - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 4, Ngày 22 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 02/06/2020
 • Ngày Bính Dần
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Tài - Ngũ Phú * - Hoạt Diệu - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 5, Ngày 23 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 03/06/2020
 • Ngày Đinh Mão
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Hỷ - Địa Tài - Kính Tâm - Tam Hợp * - Mẫu Thương * - Hoàng Ân * - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 7, Ngày 25 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 05/06/2020
 • Ngày Kỷ Tỵ
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Nguyệt Đức Hợp* - Sinh khí - Thiên Thành * - Phúc Sinh - Dịch Mã* - Phúc Hậu - Đại Hồng Sa - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 3, Ngày 28 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 08/06/2020
 • Ngày Nhâm Thân
 • Là ngày: Thiên Quan * - U Vi Tinh - Tuế Hợp - Ích Hậu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 5, Ngày 30 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 10/06/2020
 • Ngày Giáp Tuất
 • Là ngày: Thiên đức* - Nguyệt Đức* - Thiên Xá * - Nguyệt Giải - Yếu Yên * - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 6, Ngày 31 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 11/06/2020
 • Ngày Ất Hợi
 • Là ngày: Nguyệt Tài - Âm Đức - Mãn Đức Tinh - Tam Hợp * - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày xấu cắt tóc trong tháng 7/2020

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 4, Ngày 01 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 11/05/2020
 • Ngày Ất Tỵ
 • Là ngày: Phúc Hậu - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 6, Ngày 03 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 13/05/2020
 • Ngày Đinh Mùi
 • Là ngày: Thiên Quý * - Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 2, Ngày 06 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/05/2020
 • Ngày Canh Tuất
 • Là ngày: Nguyệt Giải - Phổ Hộ - Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 3, Ngày 07 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 17/05/2020
 • Ngày Tân Hợi
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* - Thiên Phúc - Thiên đức* - Ngũ Phú * - Phúc Sinh
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 6, Ngày 10 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 20/05/2020
 • Ngày Giáp Dần
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Thiên Hỷ - Thiên Mã - Ích Hậu - Tam Hợp * - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Chủ nhật, Ngày 12 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 22/05/2020
 • Ngày Bính Thìn
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Thiên Quý * - Sinh khí - Minh Tinh - Yếu Yên * - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 2, Ngày 13 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 23/05/2020
 • Ngày Đinh Tỵ
 • Là ngày: Thiên Quý * - Phúc Hậu - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 4, Ngày 15 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 25/05/2020
 • Ngày Kỷ Mùi
 • Là ngày: Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 7, Ngày 18 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 28/05/2020
 • Ngày Nhâm Tuất
 • Là ngày: Thiên Phúc - Nguyệt Không - Nguyệt Giải - Phổ Hộ - Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Chủ nhật, Ngày 19 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 29/05/2020
 • Ngày Quí Hợi
 • Là ngày: Thiên đức* - Ngũ Phú * - Phúc Sinh
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 3, Ngày 21 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 01/06/2020
 • Ngày Ất Sửu
 • Là ngày:
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 6, Ngày 24 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 04/06/2020
 • Ngày Mậu Thìn
 • Là ngày: Thiên Mã - Phổ Hộ - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Chủ nhật, Ngày 26 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 06/06/2020
 • Ngày Canh Ngọ
 • Là ngày: Nguyệt Không - Thiên Xá * - Minh Tinh - Cát Khánh * - Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 2, Ngày 27 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 07/06/2020
 • Ngày Tân Mùi
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Thánh Tâm
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 7/2020: Thứ 4, Ngày 29 tháng 07 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 09/06/2020
 • Ngày Quí Dậu
 • Là ngày: Thiên Phú - Lộc Khố - Tục Thế - Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Những lưu ý khi chọn lịch cắt tóc tháng 7 2020

Cắt tóc như thế nào, cắt tóc vào ngày nào tốt để đem lại may mắn là một câu hỏi lớn mà nhiều người đang rất thắc mắc. Đọc những thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây chắc chắn bạn sẽ biết nên và không nên chọn ngày nào để đi cắt tóc.

 • + Cắt tóc vào đầu tháng là điều tuyệt đối kiêng kỵ, việc làm này đồng nghĩa với việc bạn đang cắt bỏ đi những điều may mắn, tốt đẹp đang chờ đợi trong 1 tháng do, đó bạn tuyệt đối không nên cắt tóc vào ngày đầu tháng mùng 1, mùng 2, mùng 3 nếu bạn không muốn cả tháng gặp vận xui. Không những thế nếu bạn cắt tóc vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng sẽ dẫn đến việc hao tiền tốn của trong tháng đó.
 • + Kiêng cắt tóc khi nhà có tang bởi vì khi nhà có tang là thời điểm âm khí nặng, bên cạnh đó để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất cũng không nên cắt tóc khi còn tang.
 • + Ngoài ra, bạn không nên chọn lịch cắt tóc vào những ngày hắc đạo, ngày có sao xấu chiếu xung khắc với bản mệnh. Cần chọn các ngày tốt, ngày Hoàng Đạo mới có thể mang lại may mắn.
 • + Không nên chọn lịch cắt tóc vào những ngày hắc đạo, ngày có sao xấu chiếu xung khắc với bản mệnh. Cần chọn các ngày tốt, ngày Hoàng Đạo mới có thể mang lại may mắn.
 • + Nếu bạn là người vẫn đang đi học thì cần phải nhớ rằng tuyệt đối ko đc cắt tóc trước ngày nhập học hành và thi cử. Thông thường nếu đi cắt tóc trước ngày thi sẽ khiến cho đầu óc cảm thấy đau đầu. Mà còn còn khiến cho cho vận xui đeo bám mà dễ thi trượt.

Chọn ngày tốt cắt tóc trong tháng 8/2020

Việc cắt tóc khá quan trọng đối với bản thân của mỗi người, do đó việc nắm bắt rõ lịch cắt tóc tháng 6 2019 này là điều rất cần thiết. Dưới đây là 9 ngày đẹp nhất trong tháng 8/2020 thuận tiện cho việc  cắt tóc đẹp lại phù phù hợp nhất và mang nhiều ý nghĩa bạn có thể tham khảo.

 • – Mùng 5 : rước lộc vào nhà, của cải dồi dào.
 • – Cắt tóc ngày 8: đem lại sức khỏe, trường thọ, nhiều may mắn sẽ đến với bạn.
 • – Cắt tóc ngày 12 : sẽ làm gia tăng của cải, may mắn cho bạn.
 • – Chọn ngày cắt tóc ngày 13  : tinh thần thoải mái, công việc tiến hành thuận lợi, suôn sẻ.
 • – Chọn ngày cắt tóc ngày 9: sẽ làm gia tăng của cải, may mắn cho bạn.
 • – Xem ngày cắt tóc ngày 19 : đem lại tín hiệu tốt trong công việc.
 • – Chọn ngày cắt tóc ngày 20 : tinh thần thoải mái, công việc tiến hành thuận lợi, suôn sẻ.
 • – Cắt tóc ngày 24 : rước lộc vào nhà, của cải dồi dào.
 • – Ngày cắt tóc ngày 26 : cắt tóc tốt cho việc thăng quan tiến chức, công danh tài lộc phát đạt.

Xem thêm cắt tóc ngày 5/7/2020 có tốt không tại bài viết lịch cắt tóc hôm nay!