Lịch cắt tóc tháng 12/2019 theo lịch âm mang lại tài lộc cho bạn

| Tử Vi

  Nếu như số mệnh là điều bạn không thể thay đổi thì việc chọn lựa ngày cắt tóc nhằm mang lại may mắn cho mình là điều mà bạn hoàn toàn có thể chủ động, vì vậy hãy tham khảo ngay những ngày tốt trong tháng 12/2019 mà chúng tôi lựa chọn ra dưới đây cho bạn.

  Lịch cắt tóc ngày 2 tháng 10 năm 2019

  Loading...
  • Âm lịch: Ngày 4/9/2019
  • Ngày Nhâm Thân tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Thu phân, Trực Khai
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

  Lịch cắt tóc ngày 10 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 12/9/2019
  • Ngày Canh Thìn tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Phá
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

  Lịch cắt tóc ngày 14 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 16/9/2019
  • Ngày Giáp Thân tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Khai
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

  Lịch cắt tóc ngày 15 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 17/9/2019
  • Ngày Ất Dậu tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Bế
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

  Lịch cắt tóc ngày 17 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 19/9/2019
  • Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Trừ
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

  Lịch cắt tóc ngày 22 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 24/9/2019
  • Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Phá
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

  Lịch cắt tóc ngày 26 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 28/9/2019
  • Ngày Bính Thân tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Khai
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

  Lịch cắt tóc ngày 27 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 29/9/2019
  • Ngày Đinh Dậu tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Bế
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

  Lịch cắt tóc ngày 28 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 1/10/2019
  • Ngày Mậu Tuất tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Bế
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Dần (3 – 5h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)

  Lịch cắt tóc ngày 29 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 2/10/2019
  • Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Bảo Quang Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Kiến
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

  Lịch cắt tóc ngày 31 tháng 10 năm 2019

  • Âm lịch: Ngày 4/10/2019
  • Ngày Tân Sửu tháng Ất Hợi năm Kỷ Hợi
  • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Sương giáng, Trực Mãn
  • Giờ tốt trong ngày nên cắt tóc: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
  • Giờ xấu trong ngày tránh cắt tóc, làm tóc: Tý (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

  Loading...